Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielosil blekitny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Aura
|
2000
|
nr 08
28-29
EN
Increasing stepping and land improvement measures in Poland lead to disappearance of habitats of a number of plant species growing in wet areas. The Greek valerian (Polemonium coeruleum) is such a species, already under the strict protection. It is a medicinal plant, honeygiving, used also as a decorative flower. The Greek valerian was planted in the former Soviet Union as a raw material for production of the expectorant syrup; its has sedative properties, much more stronger than the common valerian. In addition, it accelerates blood clotting, reduces arterial blood pressure and stabilizes the cholesterol level.
PL
Postępujące stepowienie Polski oraz melioracje odwadniające powodują zanikanie siedlisk wielu gatunków roślin, żyjących na podmokłych terenach. Jedną z takich roślin, już podlegającą ochronie całkowitej, jest wielosił błękitny (Polemonium coeruleum). Jest to roślina lecznicza, miododajna, może też mieć zastosowanie jako kwiat ozdobny. Na terenach byłego Związku Radzieckiego uprawiano wielosił dla surowca do produkcji leku wykrztuśnego; ma on też silne działanie uspokajające, przewyższające wielokrotnie kozłek lekarski. Ponadto przyspiesza krzepnięcie krwi, obniża ciśnienie tętnicze i normalizuje poziom cholesterolu.
PL
W 2009 roku przeprowadzono monitoring wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum L. na Lubelszczyźnie. Dotyczyło to stanowiska naturalnego w Kaczych Dołach z miejscami wzbogacenia (51°22´N, 22°34´E) oraz stanowisk zastępczych w okolicy Puław – „Stawy Gózd” (51°31´N, 21°58´E), strefa przybrzeżna jeziora Nury (51°30´N, 21°53´E) i jeziora Piskory (51°30´N, 21°58´E). Oceniono efekty prac prowadzonych w latach 1996–1997 (wzbogacenie i metaplantacja wymienionego gatunku). Wzbogacenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Stwierdzono brak wysadzonych roślin, zmniejszyła się również liczba osobników występujących naturalnie w Kaczych Dołach. Na stanowiskach zastępczych w okolicy Puław pozytywne wyniki uzyskano jedynie w przypadku „Stawów Gózd”. Odnotowane osobniki były w dobrej kondycji i przechodziły cały cykl rozwojowy. Prawdopodobnie brak zabiegów konserwatorskich na obserwowanych terenach przyczynił się do miernych efektów wzbogacenia i metaplantacji. Ekspansywność niepożądanych gatunków roślin i raptowna zmiana warunków wodnych wpłynęły na zanik nasadzeń tego taksonu
EN
Monitoring of Jacob’s ladder Polemonium coeruleum L. was conducted in the Lublin region in 2009. It involved the natural station in Kacze Doły with enrichment sites (51°22´N, 22°34´E) and substitute stations near Puławy – „Stawy Gózd” (51°31´N, 21°58´E), on the shore of Nury Lake (51°30´N, 21°53´E) and Piskory Lake (51°30´N, 21°58´E). The effects of enrichment and meta-plantation work carried out in 1996–1997 were estimated. The enrichment has not produced any expected results. Absence of the previously planted individuals and a decreased number of naturally growing plants in Kacze Doły were noted. In the substitute stations near Puławy, positive results were obtained only in the “Stawy Gózd” station. The observed individuals were in good condition and underwent the whole developmental cycle. It is worth emphasizing that lack of conservation work in the study areas may have contributed to the poor effects of Polemonium coeruleum enrichment and metaplantation efforts. Expansion of undesirable plant species and rapid changes in the water relations contributed to disappearance of the taxon
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.