Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szanse rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Referat opisuje szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w kraju i zagranicą (UC), cytuje publikacje Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości związane z tym tematem. Dalsza część referatu to wyniki ekonomiczne małej inżynierskiej firmy zajmującej się hydrauliką i pneumatyką (Kret i S-ka) z kilku ostatnich lat, na podstawie których prezentuje własne podsumowanie i wnioski końcowe.
EN
The paper describes the chances and hazards for small and middle firms related to Poland. entry into European Union. There are presented the results of tests conducted at home and abroad (UC) and the publications of Polish Agency of Development and Initiative related to the subject under consideration. Further the paper refers to the economic effects from some last years, of a small engineering firm (KRET company) engaged in hydraulics and pneumatics and basing on this gives the final conclusions.
PL
W badaniach ankietowych, przeprowadzonych online na grupie 222 osób, oceniano popularność enoturystyki wśród polskiego społeczeństwa oraz uwarunkowania i możliwości jej rozwoju. Badania wykazały, że turystyka winiarska nie należy do popularnych form wypoczynku wśród Polaków, tym niemniej ma ona pewne szanse rozwoju. Przede wszystkim potrzebna jest w tym celu większa współpraca właścicieli winnic z podmiotami branży turystycznej, m.in. biurami podróży, hotelami, restauracjami. Konieczna jest też odpowiednia promocja enoturystyki przez władze samorządowe w porozumieniu z organizacjami winiarskimi i innymi podmiotami zainteresowanymi jej rozwojem w Polsce.
EN
In surveys conducted online on a group of 222 people was evaluated the popularity of wine tourism among Polish society and the conditions and possibilities of its development. The research show that wine tourism is still not very popular form of leisure among the Poles, but has a chance to expand. The most important activity of expanding polish wine tourism is cooperating vineyard owners and tourism industry companies such as travel agencies, hotels, restaurants. It is necessary to promote wine tourism by local governments in agreement with the wine organizations and other companies interested with expanding it in Poland.
PL
Artykuł przedstawia informacje o wybranych nowych technologiach wytwarzania energii elektrycznej oraz szansach ich wdrożenia w praktyce.
EN
The paper presents information on selected new electricity generation technologies and the chances of their implementation in practice.
PL
Przedstawiono opinie rolników na temat podstawowych silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących ich gospodarstw. Przeprowadzona analiza ukazała zróżnicowanie poglądów w zależności od wielkości gospodarstwa. Podstawowym problemem identyfikowanym przez większość badanych okazała się niska opłacalność produkcji.
EN
In the paper farmers opinions about strengths, weaknesses, threats and chances for their farms were presented. The study was conducted on sample of 42 family farms. The main problem for a large majority of farms was low profitability of agricultural production, for many farmers the only strength was their own willingness and perseverance. The farmer s opinions off their own farms were diversified depending on farms size.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.