Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Research on visual perception in schizophrenia has brought a large amount of data showing perceptual impairments in patients suffering from schizophrenia. These impairments manifest in abnormalities in perceptual organization as well as in more subtle symptoms such as contrast sensitivity, form and motion perception. They are present even in patients in remission and in their relatives and they change during the course of the illness. Considering that they are partial manifestations of neurobiological abnormalities and alterations in connectivity in the brain, investigating them might contribute to better understanding of the illness. The article presents a summary of major research in visual perception impairments in schizophrenia.
CS
Výzkum vizuální percepce u schizofrenie přinesl mnoho poznatků naznačujících narušení percepce u pacientů trpících schizofrenií. Tato narušení se projevují v abnormalitách v percepční organizaci, ale i v subtilnějších symptomech, jako v senzitivitě ke kontrastu, v percepci tvaru či pohybu. Tato narušení jsou přítomna jak u pacientů v remisi, tak u jejich příbuzných a mění se v průběhu nemoci. Předpokládá se, že jsou dílčí manifestací neurobiologických abnormalit a změn konektivity v mozku, a proto jejich zkoumání může přispět k lepšímu porozumění onemocnění. Příspěvek přináší přehled nejdůležitějších výzkumných zjištění týkajících se narušení vizuální percepce u schizofrenie.
2
Content available remote Deprese a kognitivní funkce - současné perspektivy
88%
EN
The review summarizes the knowledge and specific findings about cognitive functioning in depression. Although decades of research on depressive disorder have pointed out cognitive impairment might be linked to depression, a number of meta-analyses indicated that cognitive impairment is not necessarily present in all individuals suffering from this disorder. On the other hand, apart from classical neuropsychological studies there is a growing body of research calling attention to the improvement of some cognitive processes linked to the negative affect with the overreach to depressive affect. The review focuses on these inconsistencies and discusses the methodology of the research on depression, which lacks unity. Last but not the least, attention is drawn to the role of cognition in the course of depression with considerations of how the methodology of research can help to identify it. Furthermore, suggestions for future research are proposed to bring more clarity into this complex matter.
CS
Článek pojednává o dosavadních poznatcích a specifických nálezech v oblasti kognitivního fungování u depresivní poruchy. Ačkoli desítky let výzkumu depresivní poruchy ukazují na kognitivní oslabení spojené s touto poruchou, řada metaanalýz naznačuje, že kognitivní deficit není přítomen u všech jedinců trpících depresí. Vedle klasických neuropsychologických studií existuje také řada výzkumů, které poukazují naopak na zlepšení některých funkcí při prožívání negativního afektu a dokonce i v průběhu depresivní poruchy. Příspěvek se věnuje těmto inkonzistencím a dále se zabývá metodologií výzkumu deprese, která rovněž vykazuje nejednotnost. V neposlední řadě je věnována pozornost celkové roli kognice v rozvoji depresivní poruchy s řešením otázky, jakým způsobem může použitá metodologie výzkumu pomoci rozklíčovat roli kognitivních aspektů u deprese. Na závěr jsou pak navržena opatření, která by v budoucím výzkumu mohla vnést světlo do řešení této problematiky.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.