Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Polityka zagraniczna Demokratycznej Kampuczy w latach 1975-1979
100%
PL
W 1975 roku w Kambodży doszło do obalenia rządu proamerykańskiego generała Lon Nola, a władzę w państwie przejęła marksistowska partyzantka tzw. Czerwonych Khmerów. Wskutek przewrotu mieszkańców miast zmuszono do migracji na wieś, gdzie mieli rozpocząć nowe życie w zgodzie z koncepcją samowystarczalności i odnowy moralnej. W kolejnych latach komunistyczny reżim Pol Pota przyczynił się do śmierci milionów obywateli Kambodży poprzez zbrodniczą politykę ich eksterminacji, szerzący się głód i spowodowane nim choroby oraz niewolniczą pracę. Pomimo przyjęcia doktryny izolacjonizmu, nawet tak niedostępne państwo prowadziło własną politykę zagraniczną i utrzymywało kontakty ze światem zewnętrznym. Poniższy artykuł ma za zadanie przybliżyć obraz relacji Demokratycznej Kampuczy z zagranicą w okresie od 1975 do 1979 roku. W pracy skupiono się na stosunkach z państwami regionu Azji Południowo-Wschodniej, najbliższymi partnerami dyktatury Pol Pota oraz z ważniejszymi państwami trzecimi.
EN
In 1975 Cambodia's pro-American government of general Lon Nol was overthrown, and the power was took over by a marxist guerilla called Khmer Rouge. As a result of upheaval, the cities' dwellers were exiled to the countryside to begin a new life in consonance with the conception of self-sufficiency and moral revival. Eventually, communist regime of Pol Pot contributed to the death of millions of Cambodians who were subjected to political killings and suffered from diseases, widespread hunger and slave labor. Despite implementation of the isolationist doctrine, even such reclusive country conducted its own foreign policy and maintained contacts with the outside world. This article is related to the question of international relations of Democratic Kampuchea between 1975 and 1979. The paper is mainly concerned with relations between Cambodia and the group of particular countries which include the most important state actors in the region of South-East Asia, the closest allies of Pol Pot's regime and significant third states.
EN
This year, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) celebrates the 50th anniversary of the signing of the Bangkok Declaration. The jubilee is an opportunity to sum up the organisation’s achivements and draft plans for future development. This article aims at analysing integration within ASEAN from the perspective of the CLMV states (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) as the newest members of the community. The research focusses on whether or not it is justified to perceive ASEAN as a “two-tier organisation” and if developmental differences between the two groups of members exert a significant influence on the efficiency of the integration process. The integration in examined in three crucial aspects compatible with ASEAN’s three-pillar division: politics and security, the economy and socio-cultural cooperation.
EN
This year, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) celebrates the 50th anniversary of the signing of the Bangkok Declaration. The jubilee is an opportunity to sum up the organisation’s achievements and draft plans for future development. This article aims at analysing integration within ASEAN from the perspective of the CLMV states (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) as the newest members of the community. The research focusses on whether or not it is justified to perceive ASEAN as a “two-tier organisation” and if developmental differences between the two groups of members exert a significant influence on the efficiency of the integration process. The integration in examined in three crucial aspects compatible with ASEAN’s three-pillar division: politics and security, the economy and socio-cultural cooperation.
4
100%
PL
Republika Khmerska to państwo zapomniane przez historyków stosunków międzynarodowych, którzy w kontekście badań nad amerykańskim zaangażowaniem w wydarzenia związane z II wojną indochińską naturalnie kierują swoją uwagę w stronę Wietnamu. Obecność Stanów Zjednoczonych w dzisiejszej Kambodży w latach 1970- 1975 przedstawiana jest zazwyczaj w sposób szczątkowy, a jej znaczenie dla powodzenia całej operacji indochińskiej jest bagatelizowane. Celem artykułu jest przekrojowe ukazanie amerykańskiego wpływu na funkcjonowanie Republiki Khmerskiej, której losy pozostają w cieniu tragicznych wydarzeń, jakie w następstwie jej upadku dotknęły kraj pod rządami Czerwonych Khmerów Pol Pota. Tekst porusza problematykę strategicznej roli państwa w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Opisuje dwustronne stosunki, skupiając się na militarnej i gospodarczej pomocy USA oraz kulisach dyplomatycznej gry, mającej na celu umożliwienie przetrwania jednego z ostatnich bastionów wolnego świata w Indochinach. Autor postawił przed sobą zadanie znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym motywowana była obecność Amerykanów w tym dalekim kraju oraz czy prowadzona przez Richarda Nixona polityka wobec Kambodży oraz poniesienie przez Stany Zjednoczone w tym wymiarze koszty można usprawiedliwić ostatecznym celem, jakim miało być niezależne od komunistycznej infiltracji i w pełni suwerenne państwo khmerskie.
EN
The Khmer Republic sometimes is referred to hold the status of ‘the forgotten land’. The term, imposed by international relations historians, reflects their ongoing tendency to pay a greater attention to Vietnam’s affairs in context of studies devoted to U.S. engagement in the Second Indochina War. The presence of Americans in today’s Cambodia during the 1970-1975 period is usually depicted as less meaningful factor, and its significance in terms of the success of the whole Indochina operation is unfairly diminished. The aim of this article is to present the general U.S. influence over the running of the Khmer Republic country which history remains marginalized in the shadow of tragic events related to the subsequent leadership of the Khmer Rouge after 1975. This paper raises an issue of the strategic role of the country in the U.S. foreign policy and focus on bilateral relations between United States of America and the Khmer Republic on the grounds of military and economic assistance. The additional level of analysis encompasses diplomatic games which were calculated to enable the survival of one the last anticommunism strongholds in the Indochinese Peninsula. The article aims at finding an answer to the question of actual reasons and motivations behind U.S. engagement in the Khmer Republic as well as it tries to recognize if political costs of Richard Nixon’s approach towards general Lon Nol’s regime can be justified by the ultimate goal of the emerging of sovereign Cambodia, free from communist infiltration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.