Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultradzwieki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Ultrasonic (high frequency/low intensity) stimulation of Chlorella vulgaris is shown to intensity population growth. The effeet is caused by a change in the cellular membrane potential as a resuh of increased permeability of the membrane; metabolie rate is thus determined by the cell′s energy demand. It is suggested tbat sonicatíon can be applied in biotech- nological proeesses involving Chlorella.
PL
Na przykładzie Chlorella vulgaris wykazano, że poddanie jej działaniu ultradźwięków o wysokiej częstotliwości intensyfikuje wzrost ilości komórek w populacji. Efekt intensyfikacji związany jest przede wszystkim ze zmianą potencjału membrany komórki w wyniku zwiększenia jej przepuszczalności, tzn., że szybkość procesów metabolicznych określana jest przez zapotrzebowanie energetyczne komórki. Wyrażone jest przypuszczenie, że ultradźwięki o powyższej charakterystyce mogą znaleźć zastosowanie w procesach biotechnologicznych z udziałem Chlorelli.
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego stwarza zapotrzebowanie na nowe techniki wspomagające proces przetwarzania, niezbędne do szybkiej i precyzyjnej kontroli tego procesu. Możliwości zastosowania ultradźwięków w przemyśle spożywczym są bardzo szerokie, a jednocześnie niedocenianie. W zależności od mocy i częstotliwości mogą one prowadzić do modyfikacji produktu lub, dzięki zdolności do przenikania, dostarczać informacji niezbędnych do kontroli jakości. W artykule przedstawiono wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej w przemyśle spożywczym, jakie pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu.
EN
Dynamie development of food industry generates demand for new techniques, supporting food processing, indispensable for quick and precise inspection of the process. Possibilities of applying ultrasounds in food industry are very wide, anyway underestimated. Depending on their power and frequency, ultrasounds may cause modification of the product or, due to a high penetrability, may deliver information essential for quality control. The paper presents the selected applications of ultrasound techniques in food industry published during the last decade.
PL
W artykule przedstawiono -wyniki badań dotyczące -wpływu działania fal ultradźwiękowych na przebieg procesu suszenia oraz na barwę suszu jabłkowego. Plastry jabłek odmiany „Idared" potraktowano ultradźwiękami o częstotliwości 21 kHz przez 10, 20 i 30 minut, a następnie poddano suszeniu. Materiał -wysuszono metodą konwekcyjną w temperaturze 70°C, przy przepływie powietrza z prędkością 2 m/s. W pracy -wykazano istotny -wpływ -wstępnej obróbki ultradźwiękami surowca na skrócenie czasu suszenia. 20 i 30-sto minutowe działanie ultradźwięków spowodowało znaczące zmniejszenie jasności suszy, zwiększenie wartości współrzędnych a*ib* oraz nasycenia barwy, w porównaniu z suszoną tkanką niepoddaną obróbce wstępnej.
EN
The aim of this work was to investigate the influence of ultrasound on kinetic of drying and on the colour of dried apple. Apple slices var. Idared were submitted to ultrasonic waves at the frequency of 21 kHz for 10, 20 and 30 minu¬tes. After ultrasound pre-treatment, apple tissue was subjec¬ted to drying process. Slices were dried by convective drying at temperature 70°C -with air flow velocity of 2 m/s. Obtained results showed the significant effect of ultrasound pre-treatment on reduction of drying process time. Moreover, ultrasound applied for 20 and 30 minutes significantly affected the colour of dried apple. Ultrasound -waves decreased light¬ness of dried material and increased the parameters a* and b* value and colour saturation, in comparison to untreated dried tissue.
PL
Dokonano porównawczej oceny mechanicznych parametrów źdźbeł wyznaczanych metodami ultradźwiękową i wytrzymałościową. Ilościowe zależności między nimi opisano współczynnikami korelacji i równaniami regresji liniowej.
EN
Selected mechanical parameters of the wheat stalks, determined by using an ultrasonic method and the strength tests, were compared and evaluated. The quantitative relationships between obtained values were described by the correlation coefficients and linear regression equations.
EN
Due to the high cost of energy, and in order to obtain a product with the high nulritional value, the aim is to reduce the time of freezing. The study was focused on the impact of sonication on the process of freezing of apple tissue. Apples (ldared) slices was subjected to ultrasound at a frequency of 21 kHz and 35 through 10, 20 and 30 minutes, and then sub- jected to freezing. The material was frozen by air chilling to -25°C. The use of ultrasound pre-treatment shortened the freezing time, in comparison to untreated sample, however, these changes were significant in the case of ultrasound of frequency 35 kHz.
PL
Ze względu na duże koszty energetyczne oraz w celu uzyskania produktu o możliwie najwyższej wartości odżywczej, dąży się do skrócenia czasu zamrażania. Badania dotyczyły wpływu wstępnego działania ultradźwięków na przebieg procesu zamrażania tkanki jabłka. Plastry jabłek odmiany „Idared” traktowano ultradźwiękami o częstotliwości 21 i 35 kHz przez 10, 20 i 30 min, a następnie poddano zamrażaniu. Materiał zamrażano metodą owiewową do temp. -25 °C. Zastosowanie obróbki wstępnej ultradźwiękami spowodowało skrócenie czasu zamrażania w porównaniu z tkanką niepoddawaną obróbce wstępnej, przy czym zmiany te były istotne w przypadku ultradźwięków o częstotliwości 35 kHz, niezależnie od czasu działania ultradźwięków.
EN
The stalks of three tritricale varieties, in milk maturity stage, were tested. Moisture content and three mechanical properties of the stalks were measured using ultrasound and biometric tests. Statistical processing of test results indicated strong correlation between stalk moisture content and its mechanical properties. The relationships between these items were described with square and cube polynomials. These equations indicate the presence of two special ranges of moisture content: one (w = 25÷30%), were the stalks show the minimum values of subject properties; and the other (w = 65÷80%), in which the stalks reach maximum values of these properties.
PL
W wyniku pomiarów ultradźwiękowych i biometrycznych wyznaczono wilgotność źdźbła oraz trzy cechy charakteryzujące jego własności mechaniczne. Pomiary prowadzono na trzech odmianach pszenżyta w dojrzałości mlecznej. Drogą aproksymacji średniokwadratowej dobrano równania opisujące związki między badanymi cechami a wilgotnością źdźbła.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.