Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
100%
PL
Street art (sztuka ulicy) jest przez wiele osób nadal postrzegany, jako akt bezprawnej ingerencji w przestrzeni publicznej i paradoksalnie spotyka się z ich coraz większą sympatią. Forma ‘otwartej galerii ulicznej’, przypadła do gustu zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki. Najważniejszym z czynników, sprzyjającym tej pozytywnej reakcji, jest chęć współpracy obu stron w tworzeniu ‘ulicznego dzieła’. Dużą wartością jest również jakość miejsca, w którym prace są prezentowane oraz treści, jakie ze sobą niosą. Artyści dostrzegają wartości miejskich przestrzeni zdegradowanych. Obierając je za obszar swoich działań, aranżując w nich tymczasowe wystawy, przyczyniają się do ich ożywiania. Zaniedbana tkanka dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa, stała się miejscem artystyczno-społecznych działań Jolanty Kudeli. Tymczasowa wystawa „Znaki miasta. Renesansowy street art”, zaktywizowała uczestniczących w jej tworzeniu mieszkańców Pragi Północy oraz wpłynęła na atrakcyjność turystyczną dzielnicy.
EN
Street art by many people is still seen as an act of unlawful interference with public space and, paradoxically, meets with more and more sympathy. The form of 'open street gallery' is liked both by the creators and consumers of art. The most important of the factors, conducive to this positive reaction, is a willingness of cooperation between both parties in creating the 'street work'. Not without significance is the quality of the place where the works are presented and the content they contain. Artists see the value of degraded urban spaces. Choosing it as the area of their activities, arranging them in a temporary exhibition, they contribute to their revitalization. ‘City tissue’ neglected in Praga North district (Warsaw), became a place of Jolanta Kudela’s artistic and social activities. The temporary exhibition "Signs of the city. Renaissance street art" activized citizens of Praga Norh district involved in its creation and affected the tourist attractiveness of the district.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.