Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 332

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
This article is devoted to the analysis and interpretation of the status of things in the narrative world of short stories by Stefan Grabiński which make up The Motion Demon collection (1919). The background for particular stories is railway infrastructure and the protagonists are railway men and sometimes passengers. When analyzing this work attention is usually paid to characteristic figures it introduces; the analyses carried out by the author prove, however, that the status of a protagonist may, to some extent, be ascribed to rail installations. They are frequently personified – both by the narrator and the protagonists themselves. The frequently used personification cannot be explained merely by Grabiński’s stylistic tendency. The railway instruments (signal devices, telegraphs), rail tracks and engines are presented as agents of a different status than humans, but vital to events and situations. Rail equipment serves certain people to achieve the state of higher consciousness or a higher stage of development. One could say that it somehow collaborates with those who want to ascend above the pragmatism of a train trip. This is what happens e.g. in the story called Engine Driver Grot, where the title character, thanks to the rail machine may finally transcend the boundaries of human existence; similarly in The Siding, where the train transfers the passengers to a higher form of existence, to vanishing in outer space. Thus, machines here are not so much practical tools as something that supports and supplements human capability. That motif of collaboration with a super-human machine along with the high status of railway devices in the narrative world of Grabiński’s short stories, compared with modern concepts of transhumanism, shows large similarities.
2
80%
PL
Stal stosowana na szyny S49, które były zabudowywane w latach 70-80 na szlakach kolejowych, różni się od obecnie stosowanych w kolejnictwie. Wymagania stawiane stali St90Pa stosowanej na szyny kolejowe w latach 70 zawierała norm H-84027 a obecne wymagania opisane są w normie EN 13674-1:2011. Normy z lat 70 dopuszczały większy udział procentowy związków siarki i fosforu wynoszący odpowiednio P – 0,04%; S-0,04%), nie określały dopuszczalnych zawartości innych pierwiastków jak Al, Cu, Cr. Różnice w wymaganiach mają wpływ na właściwości stosowanych materiałów w tym również ilość wtrąceń niemetalicznych. Jakość produkowanych szyn w latach 70 w porównaniu z obecnymi standardami technologii produkcji i kontroli jakości była niższa. Jednak szyny tego typu nadal są eksploatowane. Jeszcze kilkanaście lat temu, przed modernizacją odcinka Reda - Hel, na linii kolejowej nr 213 znajdowały się szyny na których można było zobaczyć napis "rok 1918" - oznaczający rok produkcji szyny.
EN
Many railways in Poland are being modernized during the last years. However, there are still railway lines that have not been upgraded for over 30 years. On these lines rails S49 were used. The authors of this article have decided to make a comparative analysis using FEM of the state of stress in the rail S49 under normal operating conditions and in the track of the common defects resulting from long- -term wear and tear. The aim of this study was to determine the differences in the sizes of the stress fields in the rail S49.
PL
Celem artykułu jest ogólne rozpoznanie problemów związanych z uruchomieniem w Regionie Miedziowym (LGOM lub Zagłębie Miedziowe) kolejowych przewozów pasażerskich oraz wskazanie możliwości ich reaktywacji. Przedmiotem artykułu jest w szczególności analiza istniejącego stanu technicznego infrastruktury kolejowej położonej w rejonie opracowania oraz opracowanie zbioru działań koniecznych do stworzenia systemu pasażerskich połączeń kolejowych w Regionie Miedziowym, w tym określenie wykazu dalszych opracowań i oszacowanie ich kosztów z uwzględnieniem proponowanego podziału na etapy uruchamiania połączeń oraz podstawowe warianty realizacji projektu. Artykuł powstał na podstawie ekspertyzy o tym samym tytule, której wykonanie zlecił Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Urząd Miejski w Lubinie w ramach projektu INTER - Regio - Rail. Nadzór nad formułowaniem opracowania sprawowany był przez Janisława Muszyńskiego, prezesa DFRR i dr hab. Jana Waszkiewicza, profesora PWr.
EN
The purpose of this study is to identify general problems associated with restarting of railway connections in the Copper Region and indication of possibility of their reactivation, in particular analysis of the existing condition of the railway infrastructure situated in the area of the study and identification of the list of further studies and their costs.
EN
In the Austro-Hungarian Monarchy the role of the railway was decisive in regional development as well as in the areas of the Hungarian Kingdom, the Pannonian Croatian areas and concerning the accessibility of the Adriatic Sea. During the 19th and 20th centuries the iron horse gave the chance for the quick development of the port of Fiume. At present in terms of Croatian-Hungarian relations on the micro regional level the role of the railway is evanescent concerning regional development. Only the Koprivnica-Zagreb-Rijeka railway line transacts Hungarian heavy traffic. The aim of my study is to present and compare the characteristics of the two eras from the point of view of transport and regional policy.
EN
The paper presents investigation of the influence of the AC autotransformer power supply system on the energy quality in a public grid. The research includes construction of a laboratory model of AC autotransformer railway power supply system. The model consists of a power substation with a Scott transformer, overhead catenary system with the inductances of the contact wire, parallel feeder and running rails, autotransformers and two trains. The first one with the inverter-asynchronous drive and the second with the diode rectifier and DC motor drive. The influence of the AC autotransformer system on the public grid considering all types of the disturbing influence including voltage unbalance, voltage harmonic generation and power fluctuation in aggregated.
EN
The paper presents two mathematical models of railway current collectors both with two degrees of freedom. The first one, hereinafter Pantograph Articulated Model (PAM), has one degree of freedom in rotational motion and the second degree of freedom in translational motion. The second model, called henceforth as Pantograph Reference Model (PRM), has both degrees of freedom in translational motion. Differential equations of the PAM contain very complex coefficients dependent on rotation angles of individual arms. These coefficients can be determined analytically, based on the dimensional and material data of the collector. The mathematical formulation of the PRM is relatively simple, but the coefficients in differential equations of this model are equivalent. Defining them by way of analysis makes it necessary to adopt numerous simplifying assumptions. Application of the PRM is justifiable in many cases, particularly while analysing the interaction between the collector and the contact line. In order to ensure that the results of the analysis are reliable, it is necessary to define, with appropriate accuracy, the equivalent values of the PRM coefficients. This is usually done through experiments. The paper shows the way in which the PRM coefficient values are defined based on the PAM simulation. The advantage of the presented method is that it does not require a complex experimental setup.
7
Content available remote Tropami mostów Ernesta Malinowskiego. Mosty za cenę guana
80%
PL
Inżynier Ernest Malinowski był projektantem i budowniczym linii kolejowych w Peru w XIX wieku. Dziełem jego życia była transandyjska linia kolejowa o długości 266 km i różnicy wysokości 4,8 km. Na trasie zbudowano ponad 30 dużych mostów i 63 tunele a pociąg aż 10 razy zmieniał kierunek jazdy. Nad dolinami budowano mosty o konstrukcji kratownicowej zarówno ustroju nośnego jak i podpór o wysokości niemal 80 m. Większość mostów przebudowano pozostawiając te same kratownicowe podpory.
EN
Engineer Ernest Malinowski was a designer and contractor of railways in Peru in XIX century. TransAnds railway, the work of his life, is 266 km long with 4.8 km difference of level. Trains 10 times turn direction on the route. More than 30 big bridges, and 63 tunnels were constructed. Bridges over deep valleys were constructed with steel framework superstructure and steel framework supports up to 80 m high. Most bridges were reconstructed but supports remained the same.
PL
Środowiskiem elektromagnetycznym nazywany jest ogół zjawisk elektromagnetycznych istniejących na danym obszarze [11]. Zmienność parametrów występujących zjawisk w czasie w danym środowisku elektromagnetycznym może wymagać zastosowania metod statystycznych. Kolejowe środowisko elektromagnetyczne jest bardzo specyficzne ze względu na występowanie wielu różnych syste.mów elektrycznych i elektronicznych współpracujących ze sobą, które są rozmieszczone niejednokrotnie na dużym obszarze.
PL
W artykule rozważano ruch wagonu motorowego na nierównych torach Republiki Litewskiej. Przedstawiono przestrzenny model dynamiczny wagonu motorowego. Model ten składa się z elementów dyskretnych o nieliniowych charakterystykach. Dynamiczne obciążenia łożysk uzyskano w funkcji rozstawu szyn oraz prędkości jazdy wagonu motorowego.
EN
In the article the motion of the motorailer on uneven railways path of the Lithuanian Republic is considered. The three dimensional dynamie model of the motorailer is shown. The dynamic model is composed of discrete elements part of which have nonlinear characteristics. The dynamic loads of bearings are obtained depending on the gap between rails and the running speed of the motorailer.
10
Content available remote Problemy PKP Cargo a sytuacja w branży
80%
PL
Kryzys gospodarczy dotknął szczególnie mocno przewoźników kolejowych, których portfel zleceń jest z natury rzeczy stosunkowo mało elastyczny (największe znaczenie mają przewozy dość ograniczonej grupy ładunków masowych i duzi załadowcy). Dane za 2008 r. potwierdzają, że większość liczących się w Polsce przewoźników kolejowych odnotowała bądź spadek tonażu przewiezionych ładunków, bądź spadek pracy przewozowej.
11
Content available remote Mathematical modeling of body braces in a railway vehicle
80%
EN
As a rule, a railway vehicle is considered as a system consisting of solid bodies when spatial oscillations are mathematically modelled. Such bodies in a freight four-axle car with three-piece bogies are: a car body, bolsters, side frames, wheelsets. When describing a mathematical model, certain assumptions are being usually made as to absence of linear or angular relative movements of bodies in a system. The suggested model takes into account all types of relative movements in all directions (3 linear and 3 angular ones). The types of braces are assumed to be as follows: the elastic brace, the dissipative one, dry friction ones, or their combinations. If it is necessary to restrict body movements in whatever direction, the brace parameter is given as equal to the structure's rigid characteristic. The 'wheel-rail' contact is considered as a specific kind of brace. Thus, the unification of description of braces among system parts can be obtained - in this way simplifying modelling as a whole. Appropriate computer software has been developed. The software debugging was done by means of setting single vertical and horizontal rail irregularities. It made possible correcting the types and parameters for chosen braces among bodies of the system. During the calculation process, stochastic vertical and horizontal irregularities on rails were set. The results of theoretical studies and experiments have been compared. The adequate correlation of all dynamic features compared has been obtained.
PL
Opracowano matematyczny model pojazdu szynowego uwzględniający wszystkie rodzaje ruchu we wszystkich kierunkach (trzy - liniowe, trzy - kątowe). Opracowano odpowiednie oprogramowanie komputerowe. Zostało ono zweryfikowane i sprawdzone przez zadawanie pojedynczych poziomych i pionowych nieregularności szyny. Pozwoliło to na korektę typów i parametrów połączeń głównych elementów systemu. Podczas procesu obliczeniowego były uwzględnione stochastyczne wartości poziomych i pionowych nieregularności szyn. Porównano rezultaty badań teoretycznych i eksperymentalnych oraz przedstawiono korelacje pomiędzy nimi.
EN
Railway transport system microgrid model is observed from the point of balancing energy flows between accelerating and decelerating trains, hybrid energy storage systems and a single supply substation connected to the main power grid. In this paper, an energy flow optimization of a railway system microgrid is presented. Optimization problem is formulated as a linear program that takes into account energy storage systems with corresponding charge and discharge efficiencies, actual electricity prices and simulated daily train consumption profiles. Performance of the proposed approach is verified through one-day simulation scenario with model predictive control scheme and by considering different prediction horizon lengths.
EN
Railway infrastructure access rates, as an important element of the costs affecting the services offered to railway clients, are an object of interest in the context of transport sustainability and the promotion of railway transport. The pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus has spawned a crisis that has affected the railway sector in a significant way. In October 2020, the European Commission published a Regulation establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic. The European Commission’s initiative of introducing a Regulation allowing for derogations from existing laws, as well as satisfying the urgent needs of the railway sector for the duration of the effects of the pandemic, may be a significant step towards a permanent leveling of the playing field for all of the branches competing in the transport sector. This article presents information in terms of the legal regulations concerning the charges for infrastructure use and outlines the assumptions of Regulation 2020/1429 (EU) of the European Parliament and of the Council.
EN
Railway transport is the only transport mode, which cannot ensure fluent transport over internal EU borders. In that respect the traction powering systems’ differentiation is an important obstacle. Article points out associated challenges, possible solutions as well as risks especially those related to transitional periods together with proposed mitigation possibilities.
EN
The article provides an analysis of a competitive situation in railway transport in Germany and defines areas where the Deutsche Bahn holding, which integrates both infrastructure operators and carriers, may behave in an anti-competitive way. First of all, conditions of liberalisation in German railways and position of competition in partial sections of transport are introduced. Subsequently, areas which are - from the economic point of view - necessary for operation of competition in the railway sector are identified: it is the height of fees charged for utilisation of transport routes, fees for the use of railway stations, and finally, traction energy fees, too. On the basis of research into development in the last two decades, steps which are possible to consider to be (minimally) concealed anti-competitive behaviour of the Deutsche Bahn, was were revealed in all areas. This is substantiated by decisions of several decisive regulatory authorities, most predominantly of Bundesnetzagentur and courts, which have repeatedly ordered Deutsche Bahn to revise price lists and other terms. In consequence, the example of Deutsche Bahn demonstrated a great disadvantage of an integrated company including infrastructure administrator and carrier, as it is offered a great space for influencing competitive environment. In the German example, this often comprised in raising competitor´s costs which, however, do not manifest themselves in economic results of the holding company. Should transport policies of the state decide to separate the infrastructure administrator and the carrier, a great deal of hard-to-reveal and thus punishable “complications” preventing establishment of conditions of free competition on the railway market shall cease to exist.
16
Content available remote Analiza wpływu zmiany parametrów deformacji górniczej na linię kolejową
80%
PL
W artykule przeanalizowano wpływ zmiany górotworu i ukształtowania powierzchni terenu, będące skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej na linię kolejową. Pokazano sposób obliczania wskaźników deformacji niecki według teorii Budryka-Knothego oraz zaproponowano schemat postępowania w przypadku wystąpienia uszkodzeń.
EN
In the paper analyses of rock mass and configuration of ground surface that are the effect of underground coal excavation on railway line are presented. The method of calculations of indexes of basin deformations based on Budryk-Knothe theory and the scheme of procedure in the case of damages appearance are proposed.
EN
The article presents the reason behind the creation of a testing plot, its tasks and research capabilities as well as the significance of the test track for railways. The track system and structures are described in terms of testing.
18
Content available remote Non-linear analysis of welded turnouts behaviour under thermal loading
80%
EN
Two-dimensional model of the railway turnout and a group of turnouts have been considered (stress plane, without the vertical direction). The rails and sleepers of the turnout and adjacent zones are assumed as elastic bodies. The fasteners and ballast are considered as elastic - plastic bodies. Cyclic uniform rail temperature increase should be applied as the load of the system. Four typical track situations are considered: simple track diversion, connection of two parallel tracks by one ordinary turnout, single crossover and double crossover. Analyses of effect of turnout and track parameters on the state of the force and displacements have been presented. In the summary certain practical conclusions connected with the use of welded turnouts have been pointed out.
PL
Praca przedstawia analizę dwuwymiarowego modelu rozjazdu i grup rozjazdów kolejowych (płaski stan naprężeń, bez wymiaru pionowego). Szyny i podrozjazdnice i strefy torów przyległych do rozjazdu/rozjazdów są modelowane jako ciała sprężyste, natomiast przytwierdzenia i podsypka są traktowane jako ciała sprężysto-plastyczne. Obciążeniem układu jest cyklicznie zmienne, równomierne pole termiczne. Rozważane są cztery przypadki układów rozjazdów: odgałęzienie toru, połączenie dwóch równoległych torów przez rozjazd zwyczajny, połączenie dwóch torów równoległych dwoma rozjazdami zwyczajnymi (półtrapez) oraz czterema rozjazdami zwyczajnymi (trapez). Analizowany jest wpływ parametrów geometrycznych rozjazdu oraz parametrów mechanicznych toru na stan sił i przemieszczeń. W podsumowaniu przedstawiono praktyczne zalecenia dotyczące eksploatacji rozjazdów spawanych.
19
80%
EN
The most important piece of road infrastructure is bridges. Wooden bridges have advanced constantly during the past decades. The trend began in Scandinavian countries but has also now gained significant ground in Russia. This research studies experimental endurance potential of the joints of the wooden beam while considering the coefficient of asymmetry of the cycle, which corresponds to the actual operating conditions. Performance analysis of the composite bars is carried out based on the experiment; the development of a special methodology for calculating the joints of wooden elements with the dowel plates for their better endurance is also introduced in this paper. The results of experimental studies on the performance of bending composite wooden bridge bars based on dowel plates operating under cyclic influences thus determine the endurance limit of wood for composite wooden bridge beams based on dowel plates. The calculation technique and interdependence of the endurance coefficient affecting the asymmetry coefficient of the bent composite wooden bridge bars on the dowel plates under cyclic loading are considered. The experimental data on the endurance of composite wooden bridge beams have been obtained, and separate analysis has been made of the compounds under cyclic loading performance; a method has been developed for calculating the bent composite wooden bridge bars reinforced by the dowel plates under cyclic influences.
PL
Od kilkunastu lat jest wdrażany program modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Cele jakie przyświecają modernizacji to podniesienie komfortu pasażerów oraz parametrów eksploatacyjnych (zmniejsze.nie awaryjności, ułatwienie obsługi), spełnienie norm technicznych, przedłużenie okresu eksploatacji taboru pasażerskiego, optymalizacja kosztów obsługi i eksploatacji. Optymalnym okresem do przeprowadzenia moderni.zacji jest zwykle potowa planowanego całkowitego okresu "życia" taboru.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.