Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cisnienie atmosferyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podstawową metodą suszenia w niskiej temperaturze jest liofilizacja. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt wysokiej jakości. Suszenie próżniowe odbywa się bez udziału powietrza, co ogranicza procesy utleniania. Ponadto obniżone ciśnienie powoduje, że odparowanie następuje w niższej temperaturze niż w konwencjonalnych, wysokotemperaturowych metodach suszenia, dzięki czemu uzyskuje się produkt wyższej jakości niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod suszenia. Możliwe jest również zastosowanie mieszanej techniki suszenia, polegającej na zamrożeniu produktu i suszeniu pod ciśnieniem atmosferycznym z zastosowaniem pompy ciepła jako urządzenia do kontroli parametrów czynnika suszącego.
EN
Freeze-drying is a basic method of drying at low temperature. The absence of liquid phase and the low temperature during drying make that major undesirable effects not exist and at the end the high quality product is received. Vacuum drying takes place without the air, what limits the oxidation processes. In addition reduced pressure causes that the evaporation is done at lower temperature then that used in traditional, high temperature drying methods. Thanks to these, it is possible to obtain better quality product then in the case of traditional methods of drying. It is also possible to use mixed drying methods in which product is frozen and then dried under atmospheric pressure with the use of the heat-pump as the controlling device for the drying agent parameters.
Aura
|
2002
|
nr 06
10-13
EN
Although environmental factors have extensive impacts on the reproduction potential of animals, their effects are modified by genetic and feeding considerations and pathogens. The weaker effect of the environment is especially visible in domestic animals which spend much time in man-affected environments. They inhibit largely the effects of these environments, but they do not eliminate it completely. It is because the animals are still in close contact with the environment via such processes as breathing, feeding, water drinking, exposure to sun, rain and other atmospheric phenomena, etc. The article deals with the factors having the largest impacts on the reproduction potential of animals, especially household ones.
PL
Chociaż uwarunkowania środowiskowe mają duży wpływ na rozrodczość zwierząt, to jednak ich oddziaływania są modyfikowane genetycznie, żywieniowo, a także czynnikami chorobotwórczymi. Zmniejszanie uwarunkowań środowiskowych uwidacznia się szczególnie w przypadku zwierząt domowych, które znaczną część czasu spędzają w środowiskach antropogenicznych. W dużej mierze inhibitują one oddziaływania środowisk, ale ich całkowicie nie eliminują. Zwierzęta są bowiem nadal ze środowiskiem w ścisłym kontakcie przez oddychanie, żywienie, pobieranie wody, przebywanie na słońcu i deszczu, podleganie zjawiskom atmosferycznym itp. Artykuł omawia te czynniki, które najbardziej wpływają na rozrodczość zwierząt, także gospodarskich.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.