Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  condition change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Fluctuating asymmetry of skull characters, as a measure of developmental stability, wás studied in two seal species: grey seal Halichoerus gry pus (Fabricius, 1791), and ringed seal Pusa hispida Schreber, 1775 from the Baltic Sea. Seals were collected in three different periods of water pollution of the Baltic Sea. We revealed the same temporal dynamics of fluctuating asymmetry level for both species: it proved to be low in "pre-pollution period" (years 1877-1936), high for the "high-pollution period" (1964-1975), and was again low for the "low-pollution period" (1986-1990). These data suggest that changes in the condition of the seal populations in the Baltic Sea revealed by changes in developmental stability are correlated with the dynamics of the pollution level.
EN
In the paper the hydrological conditions of a protected peatland are presented. Some changes of natural flora probably caused by the changes of water conditions, are observed in this area. Analysis indicate that there may be a number of possible causes responsible for the deterioration of aquatic and peatland systems. The lowering of the surface and ground water table was probably triggered by: Digging of ditches for the agriculture purposes. Their negative impact consists primarily in accelerating outflow of spring waters which under natural conditions remained for a long period on the surface of the terrain. Eutrofication of paludic and aquatic sites causing an increase in biomass production (higher evapotranspiration). Occurrence of a series of dry years with low precipitation and high temperatures. The analysis showed as well that it is often difficult to estimate the reasons of water condition changes in hydrogenic sites.
PL
W pracy przedstawiono analizę warunków wodnych na obszarze chronionego torfowiska. Obserwowane są tu zmiany naturalnej flory, powodowane najprawdopodobniej zmianami stosunków wodnych na tym obszarze. Przeprowadzone analizy wykazują, że mogło wystąpić szereg przyczyn powodujących obniżenie zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych a tym samym zmieniające warunki siedlisk wodnych i torfach. Za najprawdopodobniejsze przyczyny obniżenie poziomu wód uznano: -wykonanie rowów odwadniających dla celów udostępnienia tych terenów dla potrzeb rolnictwa. (Negatywny wpływ tych rowów wynika głównie z przyśpieszenia odpływu wód wiosennych, które w warunkach naturalnych stagnowały przez dłuższy okres na powierzchni terenu), -eutrofizacja siedlisk bagiennych i wodnych powodująca wzrost produkcji biomasy, a tym samym zwiększenie zużycia wody przez roślinność w procesie ewapotranspiracji, - wystąpienie ciągu lat suchych z małymi opadami atmosferycznymi, wysokimi temperaturami. Przedstawione analizy i wyniki badań potwierdzają, że w wielu przypadkach bardzo trudna a często niemożliwa jest jednoznaczna ocena przyczyn zmian stosunków wodnych w siedliskach hydrogenicznych. Obniżenie poziomu wód gruntowych czy też zmiany przepływów są powodowane jednoczesnym oddziaływaniem wielu niekiedy bardzo różnych czynników, których rozpoznanie wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i długotrwałych badań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.