Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Papiery pakowe stosowane są do pakowania różnych artykułów lub do wyrobu toreb. Do ważnych zalet wytworów papierniczych należą korzyści ekologiczne wynikające z podatności ich do ponownego przetwórstwa. Do znacznego rozszerzenia zakresu stosowania przyczynia się możliwość ich łączenia z tworzywami sztucznymi oraz z folią aluminiową.
EN
Wrapping papers are applied for packing different articles or for the production of bags. To significant advantages of paper products belong ecological benefits resulting from their recyclability. The possibility of combining them with plastics and aluminium foil contribute to considerable enlargement of their application range.
Opakowanie
|
2001
|
tom 46
|
nr 08
24-29
PL
Udział opakowań z materiałów papierniczych jest obecnie bardzo duży, głównie ze względu na własności mechaniczne tych materiałów, ich lekkość, relatywnie niską cenę i podatność do przetwórstwa. Właściwy dobór materiału zapewnić powinien dobre zabezpieczenie zapakowanych produktów, dostosowanie do wymagań związanych z nowoczesnymi systemami pakowania i wyeksponowanie walorów promocyjno-reklamowych pakowanych towarów.
EN
The share of packages made of paper and board in the total packaging production is now very high mainly on account of good mechanical properties of these materials, their lightness, relatively low price and good machinability. Suitable selection of material should secure proper protection of packaged products, adjustment to requirements connected with modern packing systems and presentation of advertising-promotional qualities of packaged goods.
Opakowanie
|
2010
|
tom 55
|
nr 07
14-15
PL
Do opakowań z masy papierowej należą m.in. wytłaczanki do jaj, opakowania do owoców, tacki do żywności i osłony na butelki. Charakterystyczną cechą tych opakowań jest brak złączeń lub szwów. Takie opakowania mają wiele zalet.
EN
Moulded pulp packaging includes among others egg trays, fruit packages, food trays and bottle casings. Their characteristic feature makes lack of joints or seams. Such packages have many advantages.
PL
Do wytwarzania palet ładunkowych, różnego rodzaju ochraniaczy, a także jako wypełnienie wewnętrznych elementów budowlanych stosowana jest dziś tektura komórkowa. Tektura z komórkami sześciokątnymi ma kształt podobny do plastra miodu. Ma ona wiele zalet, m.in. jest ekologiczna i podatna do recyklingu, a jej wytwarzanie nie jest procesem kosztownym.
EN
For the manufacture of load pallets and various type protectors and also as a filling for interior building elements currently is applied cellular board. The board with hexagonal cells has a shape similar to a honeycomb. It has many good points among others it is ecological and recyclable and its production is not an expensive process.
PL
Przewiduje się, że w okresie do 2010 roku będzie następował wynoszący ok. 4% rocznie wzrost produkcji tektury falistej. Postęp w produkcji tej tektury i wykonanych z niej opakowań dotyczy głównie zmniejszenia jej gramatury, zastosowanie nowego typu profilów fal, nanoszenia na opakowaniach wielobarwnych nadruków i zwiększenia wydajności maszyn produkcyjnych. Wzrost wydajności maszyn zwiększa wymagania stawiane klejom, które w coraz krótszym czasie powinny zapewnić odpowiednie sklejenie tektury.
EN
It is forecasted that the production of corrugated board will grow by about 4% annually in the period to the year 2010. The progress in the manufacture of this board and packages made of it concerns mainly the reduction in basis weight, application of new flute profiles, multicolour printing on packages and increase in the production capacity of machines. The growth in machine capacity increases the demands on corrugating ad- hesives that in ever shorter time should assure a suitable adhesive bond strength.
Opakowanie
|
2009
|
tom 54
|
nr 07
16-19
PL
Papiery do pakowania tłuszczów stałych powinny być nie tylko tłuszczoszczelne, ale też tłuszczoodporne. Taki papier musi wykazywać wodoodporność, barierowość, nieprzezroczystość, aromatoszczelność i bezwonność. Papiery tłuszczoszczelne to: papiery pergaminowe i powlekane. Metody badań własności barierowych papieru dotyczą przenikalności tłuszczów, przenikalności pary wodnej, przenikalności powietrza i zapachów oraz zmiany smaku i zapachu przy bezpośrednim kontakcie.
EN
Packing papers for solid fats should be not only greaseproof but also grease resistant. Such paper has to show water resistance, barrier properties, opacity, be aroma proof and odour-free. Greaseproof papers include artificial parchment and coated papers. The testing methods for greaseproof papers concern grease permeability, water vapour permeability, air and odour permeability and change of flavour and odour in direct contact.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.