Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karotenoidy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę opracowania metody izolacji z komórek drożdży Phaffia rhodozyma CBS 5626 na skalę laboratoryjną. W tym celu oceniano przydatność różnych metod fizykochemicznych do dezintegracji ścian komórkowych badanych drożdży oraz skuteczność różnych rozpuszczalników do ekstrakcji barwników z ich komórek. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że najlepszym ekstrahentem karotenoidów jest aceton, a ekstrakcja wszystkich barwników była możliwa po dezintegracji ścian komórkowych drożdży z udziałem DMSO lub nefelinu syjenitowego.
EN
The trial of finding separation method of carotenoids from Phaffia rhodozyma cells was undertaken. In order to this the usefulness of different physical and chemical methods to cell walls discrupt and effectiveness of different solvents to extraction carotenoids from their cells was estimated. Acetone appeared the best carotenoids solvent. The total extraction of caratenoids was obtained after disrupt cell walls of yeasts with DMSO and sodium and potassium siliconate.
PL
Karotenoidy stanowią grupę związków niezwykle cennych pod względem właściwości pielęgnacyjnych, gdyż pochłaniają one nadmiar promieniowania UV, wiążą wolne rodniki i nadają skórze ładny koloryt. Dodatkowo, β-karoten jest prowitaminą dla witaminy A, która warunkuje szybką regenerację naskórka i jego wzrost. Wszystkie te czynniki powodują, że karotenoidy, a w szczególności βkaroten, znajdują wiele zastosowań w produktach kosmetycznych.
EN
Carotenoids may be considered as very useful compounds for cosmetic industry due to their ability to absorb UV radiation and to neutralise free radicals. They may also give an esthetical colour to the human skin. In addition, one of the carotenoids, namely β-carotene, is a precursor of vitamin A, which is, in turn, responsible for the regeneration and growth of the epidermis. These features make all carotenoids, in particular β-carotene, highly valuable compounds for application in the cosmetic products.
PL
Karotenoidy to związki terpenowe o uznanym korzystnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, produkowane przez rośliny wyższe, a także mikroalgi, drożdże, grzyby strzępkowe oraz bakterie. Karotenoidy pochodzenia mikrobiologicznego są obiecującą alternatywą dla syntetycznych barwników. Kilka mikroorganizmów, takich jak Dunaliella salina, Blakeslea trispora czy Haematococcus pluvialis, zostało zbadanych pod kątem produkcji karotenoidów na dużą skalę. Niektóre procesy i technologie z udziałem mikroorganizmów wdrożono z powodzeniem do produkcji przemysłowej.
EN
Carotenoids are terpenoid compounds with recognized beneficial effects on human health, which are synthesized de novo in higher plants, microalgae, yeasts, fungi and bacteria. Microbial carotenoids are a promising alternative to synthetic pigments. Several microorganisms such as Dunaliella salina, Blakeslea trispora or Haematococcus pluvialis have been investigated for large-scale production of carotenoids. Some microbial-based processes and technologies have been successfully implemented in industrial production of these pigments.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę pomidorów i ich skład chemiczny. Omówiono ich prozdrowotne właściwości. Pomidory są cennym źródłem witamin i minerałów, a jednocześnie cechują się niską wartością energetyczną. Najcenniejszym składnikiem pomidorów jest likopen, biologicznie aktywny antyoksydant. Zwrócono uwagę na jego rolę w zwalczaniu chorób serca oraz niektórych chorób nowotworowych.
EN
In the article general characteristic of tomatoes, chemical composition and their beneficial properties are described. Tomatoes are valuable source of vitamins and minerals, as well as are characterized by low energy value. The most valuable component of tomatoes is lycopene, biologically active antioxidant. The main emphasis was put on the positive role of lycopene against heart and neoplastic diseases.
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów utrwalania technologią wysokociśnieniową (HPP) oraz czasu przechowywania na stabilność karotenoidów i [beta]-karotenu w badanych sokach przecierowych z marchwi. Stwierdzono, że poziom analizowanych wskaźników chemicznych zależał od zastosowanych parametrów procesu kompresji i czasu przechowywania utrwalonych soków. W czasie przechowywania odnotowano stopniowe obniżanie się zawartości karotenoidów ogółem zachodzące w większym stopniu w sokach utrwalonych przy wyższych wartościach ciśnienia. Badanie aktywności enzymatycznej analizowanych soków z marchwi wykazało obecność peroksydazy (POD) na każdym etapie prowadzonych badań.
EN
The aim of the research was to determine the impact of HPP parameters and storage time on carotenoids and [beta]-carotene stability in the pressure processed carrot juices. It was found that the level of analyzed factors in the researched juices depended of compression parameters and time of storage. During the reported period total carotenoids and [beta]-carotene concentrations decreased in greater extent in carrot juices processed at higher pressure values. The analyzed enzymatic activity of researched juices showed the presence of peroxidase (POD) at each stage of the study.
17
Content available remote Olej rydzowy jako naturalne źródło karotenoidów dla przemysłu kosmetycznego
60%
PL
Dokonano oceny poziomu zawartości β-karotenu, luteiny i zeaksantyny oraz karotenoidów ogółem w nasionach lnianki siewnej. Olej rydzowy, o wyjątkowym składzie karotenoidów, może stać się źródłem związków bioaktywnych o charakterze przeciwutleniającym dla przemysłu kosmetycznego. Zawartość β-karotenu w oleju tłoczonym z nasion lnianki ozimej wynosiła 115-126 mg/kg, zeaksantyny 4,8-6,12 mg/kg, a luteiny 13,9-16,8 mg/kg. Zawartość karotenoidów wynosiła od 136 mg/kg (genotyp 14.2.2) do 183 mg/kg (genotyp C5).
EN
Seeds of 9 Camelina sativa genotypes were analyzed for chem. compn. by high-performance liq. chromatog. The seeds contained β-carotene (115-126 mg/kg), zeaxanthin (4.8-6.12 mg/kg), lutein (13.9-6.8 mg/kg) and carotenoids (136-183 mg/kg).
PL
W badaniu oszacowano średnie spożycie likopenu w grupie studentów, które wyniosło 4,68 mg/dzień dla kobiet i 4,62 mg/dzień dla mężczyzn. Głównym źródłem badanego karotenoidu były przetwory pomidorowe, które dostarczały 66% dziennego spożycia likopenu, pomidory 23% i owoce tropikalne 11%. Spożycie likopenu zależne było od współczynnika masy ciała (BMI). Największe spożycie zaobserwowano wśród osób w współczynnikiem BMI powyżej 25,0, tj. 5,32 mg/dzień oraz u osób z niedowagą i BMI < 20,0, tj. 4,92 mg/dzień.
EN
Average dietary intake of lycopene in students was estimated as 4,68 mg/day for women and 4,62 mg/day for men. Tomato products, fresh tomatoes and tropical fruit delivered 66%, 23% and 11% of lycopene/day respectively. Lycopene consumption was related to the BMI value. The largest intake 5,32 mg lycopene/day was observed among individuals with the BMI coefficient above 25,0 and with BMI < 20,0 e.g. 4,92 mg lycopene/day.
PL
Astaksantyna należy do grupy barwników karotenoidowych. Znajduje ona powszechne zastosowanie jako niezbędny składnik pasz w przemysłowej hodowli łososi, pstrągów i krewetek, nadając tkankom tych zwierząt pożądane przez konsumenta, charakterystyczne różowoczerwone zabarwienie. Ponadto, astaksantyna charakteryzuje się dużą aktywnością przeciwutleniającą, najwyższą wśród znanych karotenoidów i 100-500-krotnie wyższą w porównaniu z α-tokoferolem. Wśród preparatów astaksantyny, występujących na światowym rynku, 95% zawiera barwnik syntetyczny - mniej stabilny od astaksantyny pozyskiwanej ze źródeł naturalnych. Ograniczony zakres stosowania astaksantyny naturalnej wynika z kosztów jej otrzymywania, głównie na drodze syntezy mikrobiologicznej z udziałem alg Haematococcus pluvialis. Potencjalnym źródłem astaksantyny naturalnej są drożdże Phaffia rhodozyma. Jako ewentualne przemysłowe źródło tego barwnika wykazują one wiele zalet. Przede wszystkim astaksantyna jest głównym produkowanym przez te drożdże karotenoidem. Phaffia rhodozyma są znacznie łatwiejsze w hodowli w porównaniu z algami. Jednak poważnym ograniczeniem w wykorzystaniu tych drożdży do syntezy astaksantyny na skalę przemysłową jest niska wydajność produkowanego przez nie barwnika, a także koszty związane z jego izolacją z komórek. W artykule przedstawiono zakres i rezultaty badań dotyczących drożdży Phaffia rhodozyma, a także możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu tych drożdży do przemysłowej produkcji astaksantyny. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na proces karotenogenezy w komórkach, w tym syntezę astaksantyny. Przedstawiono również możliwości pozyskiwania szczepów Phaffia rhodozyma zdolnych do nadprodukcji astaksantyny.
EN
Astaxanthin belongs to the carotenoid pigments group. Generally, it is used in aquaculture industry as a necessary constituent of feeds for salmons, trouts and shrimps to attain their characteristic pink-red color and consumer acceptance. Moreover astaxanthin is characterized by a high antioxidant activity, the highest among known carotenoids and 100-500-times higer in compare to α-tocopherol. 95% astaxanthin preparations presented on worldwide market contain synthetically derived pigment - less stable than astaxanthin from natural sources. Limited scale of natural astaxanthin usage is associated with costs of its microbiological synthesis mainly with Haematococcus pluvialis microalge. A potential source of natural astaxanthin is Phaffia rhodozyma yeasts. As a possible industrial source of this pigment, they have some advantageous properties. First of all astaxanthin is synthesized as a principal carotenoid. Moreover cultivation of Phaffia rhodozyma yeasts is easier than microalge. The key limitation of employing these yeasts to microbiological synthesis of astaxanthin on industrial scale is a low yield of this pigment and costly extraction methods. The area and research results performed on Phaffia rhodozyma yeasts are presented in the paper. Moreover there are showed possibilities and some limitations in employing these yeasts to industrial production of astaxanthin. It is pointed to the most important agents involved in carotenogenesis process including astaxanthin synthese in Phaffia rhodozyma cells. The possibilities of astaxanthin overproducing strains obtaining are presented too.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.