Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 679

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarstwa rodzinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Analizowano poziom wyposażenia i wykorzystania wybranych środków transportowych w gospodarstwach rodzinnych. Analizie poddano wyniki badań rozwojowych gospodarstw rodzinnych uzyskane w ramach projektu rozwojowego NCBiR Nr NR 12 0043 06/2009. Stwierdzono, że badane gospodarstwa o różnej wielkości dominującej gałęzi produkcji rolniczej posiadają odpowiedzenie wyposażenie w środki transportowe i przeładunkowe. Są to maszyny kilkunasto letnie a ich wykorzystanie roczne jest mniejsze od wykorzystania normatywnego.
EN
We analyzed the level of equipment and use of transport resources in selected family farms. Analyzed the results of research and development of family farms by the project development NCBiR Nr. NR 12 0043 06/2009. It was found that the investigated farms of different sizes of the parent branch of agricultural production have the answer in fixed equipment transport and handling. These machines are a few years and their use is less than the annual use of the normative.
PL
Celem pracy było przedstawienie kierunków i problemów działalności służb doradczych ośrodków doradztwa rolniczego północno-wschodniej Polski w zakresie udzielanej pomocy rolnikom w dostosowaniu ich gospodarstw do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Badania przeprowadzono w 1993 roku i objęto nimi 320 terenowych specjalistów doradztwa rolniczego. Stwierdzono, że głównym zadaniem realizowanym przez 78,7% doradców w tym zakresie jest pomoc rolnikom w poszukiwaniu rynków zbytu na produkty rolnicze i tanich źródeł zakupu środków do produkcji. Dlatego też dużym powodzeniem wśród rolników cieszyło się doradztwo ekonomiczno-organizacyjne, które świadczyło około 57% badanych doradców. Natomiast tylko 30,6% służb doradczych badanego rejonu podjęło działania na rzecz dostosowania kierunków produkcji w gospodarstwach rodzinnych do warunków rynkowych i poprawy jakości produktów rolniczych. Upowszechnianiem alternatywnych źródeł dochodu dla rolników i ich rodzin zajmowało się około 19% doradców. W opinii badanych doradców adaptacji gospodarstw rodzinnych do warunków rynkowych sprzyjać będą takie czynniki, jak: podniesienie kwalifikacji rolnika, dobre wyposażenie w sprzęt techniczny, tworzenie sieci skupu i dystrybucji płodów rolnych oraz środków do produkcji, poprawa infrastruktury wsi i powiązań kooperacyjnych.
EN
The objective of this work was to present directions and problems of activity of agricultural advisors in north-eastern Poland in their assistance to farmers in adapting their farms to market economy. The study was performed in 1993 and included 320 agricultural advisors. It was found that the main task realized by 78,7% of advisors was helping the farmers in looking for the market for agricultural produce and cheap sources of purchasing production means. That is why the farmers were looking for the advice in economical and farm menagement matters. This kind of advising was given by 57% of the advisors studieds. On the other hand, only 30,6% of the advisors undertook actions in adjusting production lines in family farms to market conditions and to the need of improving agricultural produce. Alternative sources of income were advised by 19% of the advisors. In the opinion of advisors, adaptation of family farms to market economy will be enhanced by the following factors: increasing qualification of farmers, good technical equipment, creating sales- purchase networks, improving infrastructure of villages and cooperative links.
EN
Credit-takers proved to be the persons of stable social-professional position, who want to enlarge the farm acreage and to modernize the machinery park. As a result of credits the modernization of permanent production means (land and machinery) has been undertaken followed also by some innovations in farming financed of farmer's own purse. The changes on farms affected the structure of farmer's income from agritechnical services. Under stable conditions for modernization investment repayment 8.7 years would be needed. After that period the farmer's income will rise by the value of credit repayment.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.