Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fungal pathogen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The study presents an analysis of the restriction pattern of rDNA fragments of 95 C. albicans isolates previously classified on the basis of the presence of the intron in rDNA into genotypes A (62 isolates), B (28), and C (5). Most isolates (61) with genotype A were classified as "subtype a" and one as "subtype d" (Karahan and Akar; 2005). No differences were observed in the restriction patterns of the tested genotype B isolates. Similarly, most genotype C strains (4/5) showed the same restriction pattern. The results indicate low subtyping variations of the analyzed isolates, which is in contrast to published data obtained from a Turkish collection of yeasts.
EN
European beech is a superior competitor among the trees of Central Europe, often growing in pure stands. We proposed a hypothesis, that once beech has reached dominance in forest community, it's recruitment could become limited due to the gradual accumulation of pathogens attacking seeds and seedlings. We employed data on seed production and germination along with a field experiment to estimate the germination success of beech in two old-growth forests. Beech produced more seeds than the co-occurring coniferous trees, but less than 1% of beechnuts germinated in the next season. In the field experiment, the percentage of decayed beechnuts was 57% in the Carpathians and 61% in the Alps. Most of the dead germinants and decayed beechnuts were infested by fungi. The average number of fungal colonies per one sample in the Carpathians was significantly higher after mast year than one year before, while the differences between the Alps and Carpathians after mast years were statistically not significant. Fungi have been isolated from practically all dead beechnuts and dead germinants. The number of beechnuts per seed trap, the number of germinants around it and the relative number of fungal colonies obtained from plastic boxes placed in the same sample plot were not significantly correlated. The mortality of germinants continued throughout the spring; the number of life germinants in the middle of May amounted to 0.87% of the initial number of beechnuts in the Carpathians and only 0.28% in the Alps. High rates of beechnut and germinant mortality could probably offset the huge reproductive effort of European beech in old-growth stands and limit the possibility to attain absolute dominance by that species. However, our hypothesis that the build-up of fungal pathogens on the forest floor old-growth stands is able to stop the regeneration of beech still needs to be tested using larger data sets.
EN
Carallia brachiata (Lour.) Merr. is one of the soft woody species occurring all along the Western Ghats region of Kundapura, Karnataka, India. The species is considered to be a potent medicinal plant exclusively used against itch and septic poisoning. A study was under gone based on the report of forest department (Karnataka) on mortality of Carallia brachiata. Observation of symptoms on the infected trees and experimental analysis of the samples under laboratory conditions revealed the incidence of Neofusicoccum sp., a first report on Carallia brachiata. This particular Neofusicoccum sp. belongs to Botryospaeriaceae family, and is considered to be an important fungal pathogen associated with tree decline in forest and plantation worldwide.
EN
The need for phytosanitary control enhancement in Ukraine is discussed because of the increase in international trade of agricultural commodities posing the risk of the introduction of destructive adventive species. Up to 200 species not distributed in Ukraine, are detected annually in imported agricultural commodities. The entry, establishment, and spread of some of these nonindigenous species can threaten regional agricultural production or/and biodiversity. This article provides a comprehensive review covering the distribution of quarantined species in the Ukraine, with an accent on phytosanitary measures employed for their control.
PL
Stwierdzono potrzebę wzmożonej kontroli fitosanitarnej na Ukrainie, z uwagi na zwiększające się ryzyko zawleczenia szkodliwych, obcych gatunków wraz z rozwojem międzynarodowego handlu artykułami rolniczymi. Corocznie, w importowanych towarach rolniczych, wykrywa się około 200 obcych gatunków, które nie są rozpowszechnione na Ukrainie. Zawleczenie, zadomowienie oraz rozprzestrzenianie się gatunków obcych zagraża produkcji rolniczej oraz bioróżnorodności. W pracy przedstawiono obszerny przegląd dotyczący występowania gatunków kwarantannowych na Ukrainie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki fitosanitarne do ich zwalczania.
EN
Grazing preferences of collembolans Ceratophysellasp. 1 were noted. The collembolans feed on the sporangia of Pseudoperonospora cubensisgrowing on plants Cucumis sativusin greenhouses in Esfahan province in Iran. Sporangia of Pseudoperonospora cubensiswere the preferred food of all fungal species noted in the alimental tract of the springtails. All digestive tracts of the springtails contained sporangia of P. cubensis.
PL
Preferencje pokarmowe skoczogonków z rodzaju Ceratophysellasp. 1 (nowy gatunek do opisania) zostały przedstawione. Skoczogonki spożywały sporangia grzyba Pseudoperonospora cubensis, który zaatakował rośliny Cucumis sativusrosnące w szklarni w prowincji Esfahan w Iranie. Sporangia grzyba Pseudoperonospora cubensisbyły notowane w układzie pokarmowym wszystkich badanych skoczogonków.
EN
The aim of this study was to estimate the susceptibility of a tuft (ssp. commutata – cultivar Mirena) and creeping (ssp. rubra – cultivar Nista) forms of Festuca rubra to infestation by pathogenic fungi and the effect of chemical protection on the health of plants grown for seeds. The study was conducted in 2004-2006 (first series) and in 2005-2007 (second series) at the Experimental Variety Testing Station in Chrząstowo (53°09’ N; 17°35’ E). Fungicides containing azoxystrobin, prochloraz and propiconazole were applied for protection against fungal pathogens. The assessment of disease symptom intensity was conducted in the summer and autumn periods based on modified scales by Birckenstaedt et al. [1994]. In the establisment and production years we found a moderate infestation of red fescue of the cultivars Mirena and Nista by pathogenic fungi. Highest values of leaf disease index at a level of DI = 16.9% were registered in the case of leaf spots. Occurrence of rust and powdery mildew stayed at a lower level. Presence of Microdochium nivale was registered sporadically. Higher susceptibility of the creeping cultivar Nista to infestation by fungi causing leaf spots and powdery mildew was observed. In the vast majority of cases applying chemical protection significantly decreased a degree of plant infestation in the summer period.
PL
Celem badań było określenie podatności kępowej (ssp. commutata – odmiana Mirena) oraz rozłogowej (ssp. rubra – odmiana Nista) formy Festuca rubra na porażenie przez patogeniczne grzyby oraz wpływu chemicznej ochrony plantacji na zdrowotność roślin uprawianych na nasiona. Badania prowadzono w latach 2004-2006 (pierwsza seria) oraz 2005-2007 (druga seria) w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (53°09’ N; 17°35’ E). Do ochrony przed patogenami grzybowymi stosowano fungicydy zawierające azoksystrobinę, prochloraz oraz propikonazol. Ocenę nasilenia objawów chorobowych wykonywano w okresie letnim i jesiennym w oparciu o zmodyfikowane skale Birckenstaedt et al. [1994]. W roku siewu i w latach użytkowania stwierdzono umiarkowane porażenie kostrzewy czerwonej odmian Mirena i Nista przez grzyby patogeniczne. Najwyższe wartości indeksu porażenia liści na poziomie IP = 16,9% notowano w przypadku plamistości. Występowanie rdzy i mączniaka prawdziwego kształtowało się na niższym poziomie. Sporadycznie notowano obecność Microdochium nivale. Obserwowano wyższą podatność odmiany rozłogowej Nista na porażenie przez grzyby wywołujące plamistość liści i mączniaka prawdziwego. W przeważającej większości przypadków zastosowanie ochrony chemicznej istotnie zmniejszało stopień porażenia roślin w okresie letnim.
EN
Ability of five strains of Trichoderma pseudokoningii (antagonists) to suppress radial growth of Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg (=Fusarium moniliforme Sheldon) was examined i n vi tro. These were T. pseudokoningii strain1 (IMI 380933), strain2 (IMI 380937), strain3 (IMI 3809 39), strain4 (IMI 380940) and strain5 (IMI 380941). Each strain was paired with pathogen by inoculating at opposite ends of 9 cm petri plates using three pairing methods. Gradings were assigned to varied growth inhibition of pathogen by antagonists and analysed using GLM procedure (SAS). Growth suppressionof F. verticillioides by all strains of T. pseudokoningii was significantly different (R2 =0.98, p=0.05) from control in all pairing methods. It differed significantly (p>0.0003) among the strains in all pairing methods. Growth suppression also differed significantly among (p>0.0001) and within (p>0.018) pairing methods. Growth suppression was best when antagonists were inoculated before pathogen. Suppression mechanisms include mycoparasitism and competition for space and nutrients. T. pseudokoningii strains 3 and 4 had the best (p=0.05) growth suppressionof F. verticillioides and could be used as biocontrol agents for endophytic F. verticillioides in maize plant. This experiment was conducted in the search for resident microorganisms that might be capable of checking F. verticillioides withinmaize plant by competitive exclusion in subsequent experiments.
PL
W warunkach in vitro zbadano aktywność pięciu szczepów Trichoderma pseudokoningii w hamowaniu wzrostu fitopatogennego szczepu Fusarium verticillioides – sprawcy fuzaryjnego uwiądu kukurydzy. Każdy szczep antagonisty wysiewano w szalkach Petriego z grzybem chorobotwórczym i analizowano ich wzrost zgodnie z metodyką GLM(SAS). Najsilniejsze hamowanie wzrostu F. verticillioides stwierdzono, gdy antagonista był inokulowany jako pierwszy. Szczep nr 3 T. pseudokoningii wykazał najsilniejsze działanie i może być przydatny w biologicznej ochronie kukurydzy przed fuzaryjnym uwiądem.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.