Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hunting district
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
NIK has examined whether the State Hunting Guard (Polish: Państwowa Straż Łowiecka) and the State Fishing Guard (Polish: Państwowa Straż Rybacka) in the Dolny Śląsk Region realised their tasks appropriately: whether they ensured protection of game, farming and catching of fish, and combated crimes and offences in the area. The supervision by the regional governor was also evaluated. The audit was conducted in the Dolny Śląsk Regional Office in Wrocław and in the Regional Headquarters of the State Fishing Guard in Wrocław. The audit covered the years 2013–2016.
2
100%
EN
The paper is based on the research of so far unknown documents from the German Federal Archives in Berlin dealing with the axis of the imperial (transit) highway Wrocław – Vienna in the vicinity of the South-Moravian village of Pohořelice between 1939–1941/1942.
3
58%
EN
This paper deals with Hunting District Lease Agreement in Polish-French and French-Polish translation. The author characterizes the institution of Hunting District Lease in the Polish and French legal systems, distinguishes the typical contractual clauses in both languages Polish and presents the similarities and the differences on the level of the macro- and microstructure of the analyzed texts of agreements which are very important from the translative perspective. In her research the author applies the method of parallel text comparison (Delisle 2006) and the model of pragmatic translation of legal terms described by Kierzkowska (2002) based on the skopos theory of translation by Vermeer (1978, 2001). The examples of translation of the Hunting District Lease Agreement in Polish and French are also presented.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w aspekcie translatologicznym polsko-francuskim i francusko-polskim. Autorka dokonuje charakterystyki instytucji dzierżawy obwodu łowieckiego w prawie polskim i francuskim, wymienia typowe klauzule umowne właściwe dla obydwu umów oraz wskazuje podobieństwa i różnice na poziomie makro- i mikrostruktury analizowanych umów dzierżawy istotne w punktu widzenia przekładu. W badaniach, autorka posługuje się metodą porównawczą tekstów paralelnych (Delisle 2006) oraz bazuje na modelu pragmatycznego tłumaczenia terminów prawnych (Kierzkowska 2002) opartym na teorii skoposu Vermeera (1978, 2001). Autorka zaprezentowała także przykładowe tłumaczenie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego oraz bail de chasse.
EN
The main aim of the article is to discuss the development of Polish legal regulations on homeless animals. The research demonstrated that the problem of the protection of homeless animals had been marginalized by the Polish legislature for decades. This contributed significantly to the overpopulation of domestic animals and a significant increase in the number of homeless animals. The regulations currently in force fail to solve this problem as they focus more on remedying the effects of homelessness of animals than on preventing this problem.
PL
Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących zwierząt bezdomnych Zasadniczym celem artykułu jest omówienie rozwoju polskich uregulowań prawnych dotyczących zwierząt bezdomnych. Przeprowadzone badanie wykazało, że problem ochrony zwierząt bezdomnych przez całe dziesięciolecia był marginalizowany przez polskiego ustawodawcę. Przyczyniło się to w istotnym stopniu do powstania nadpopulacji zwierząt domowych i znacznego wzrostu liczby zwierząt bezdomnych. Obowiązujące aktualnie unormowania nie rozwiązują tego problemu, ponieważ bardziej koncentrują się na usuwaniu skutków bezdomności wśród zwierząt, niż na zapobieganiu temu problemowi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.