Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Spawalność i wybrane właściwości złączy stali ulepszanych cieplnie
100%
PL
W artykule przedstawiono trudności występujące przy spawaniu stali wysokowytrzymałych ulepszanych cieplnie. Omówiono problem stosowania odpowiedniego równania do wyznaczenia wartości równoważnika węgla. Przedstawiono różne metody wyznaczenia temperatury wstępnego podgrzewania w zależności od warunków spawania, w celu uniknięcia pęknięć zimnych oraz uzyskania złącza o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Oceniono plastyczność złączy spawanych niskimi parametrami bez podgrzewania wstępnego na podstawie badania udarności.
EN
This article describes the problems of welding high strength steel. One of the problem is using correct formula to calculate the carbon equivalent. This paper presents different methods of calculating necessary preheating temperature dependent on welding parameters. Preheating temperature is important in order to avoid cold cracking. The mechanical properties of joints weld without preheating temperature was rated.
EN
Identification of models characteristic in on-line mode main purpose is to join random processes identification under on-line conditions, i.e. without storage of measuring data in computer memory, and with computer graphical models functionality. This approach allows building models for random processes identification in frequency, magnitude and phasing domains, with possibility of instantly work result observation with on demand parameters fitting. This article provides the solution for on-line visualization of identified characteristic in time partition mode.
PL
W artykule omówiono koncepcję interaktywnej optymalizacji wizualnej w trybie bezpośrednim. Pokazano przesłanki stosowania proponowanej koncepcji, oraz zakres metod optymalizacji, w stosunku do których koncepcja może zostać zastosowana. Ważnym czynnikiem stanowiącym i podatności na interakcje, a co za tym idzie o pracę w trybie bezpośrednim danej metody optymalizacji, jest jest reaktywność. Omówiono reaktywność problemu programowania liniowego, rozwiązywanego metodą tradycyjną, oraz z zastosowaniem gradientowych równań różniczkowych. Praca ta otwiera droge do dalszych poszukiwań naukowych oraz do sprecyzowania modeli komputerowych rozwiązywania zadań optymalizacji w trybie bezposrednim, z uwzględnieniem interakcji. Ciekawą możliwością jest podjęcie próby zrównoleglenia obliczeń dla wybranych metod w ten sposób, aby wykorzystać nowoczesne, wielordzeniowe środowiska obliczeniowe. Proponowana koncepcja stanowi uzupełnienie stosowanych obecnie metod i algorytmów z zakresu optymalizacji adaptacyjnej i predykcyjnej, oraz metod sztucznej inteligencji.
EN
The paper presents the concept of on-line, interactive visual optimization. Such kind of optimization, given the constantly growing computational power of modern computers, allows for solving ill-defined optimization problems. As a reference point one of the most frequently solved optimization tasks was selected: linear programming, using the simplex method. The beneflts of using presented concept and a general methodology are described.
EN
The article describes the stability and convergence criterion of linear gradient internal model used in on-line interactive optimization. This type of optimization, in fact of increasing computing power of modern computers, allows to solve incompletely determined optimization problems. Stability and convergence of the linear gradient model was discused for three cases: when searching point moving from the forbidden into the allowed area, when searching point moving in the allowed area, and whensearching point moving from the allowed into the forbidden area.
EN
The article describes the external and internal models used in on-line interactive optimization. This type of optimization, in fact of increasing computing power of modem computers, allows to solve incompletely determined optimization problems. The application of interactive optimization for linem' and nonlinear tasks is shown. Describes the internal model proposed for use in interactive optimization, along with examples of its construction. Indicated a general scheme of searching for the optimal solutlon for interactive optimization in on-line mode.
6
Content available remote Monitorowanie procesów cieplnych spawania
63%
PL
Ocena ciepła wprowadzonego do złącza spawanego, szczególnie na etapie opracowywania technologii spawania, czy monitorowania procesu spawania coraz częściej obejmuje bezstykowe metody pomiaru temperatury za pomocą pirometrów, termografów czy systemów termowizyjnych. Jednak pomiar promieniowania podczerwonego wyemitowanego przez nagrzane ciało związany jest z szeregiem uwarunkowań, których nieznajomość może prowadzić do niewłaściwej oceny wartości temperatury badanego obiektu. Niniejsze opracowanie przybliża niektóre aspekty, związane z monitorowaniem procesów cieplnych towarzyszących łączeniu metali z wykorzystaniem technologii spawalniczych. Przedstawiono również przykład możliwości zastosowania termowizji do rejestracji rozkładu temperatury wzdłuż drutu elektrodowego podczas spawania impulsowego w osłonie gazów ochronnych.
EN
Contactless testing which allows the assessment of the temperature using pyrometer, thermograph and vision systems are used increasingly to evaluate the heat input into weld, especially during the development of welding procedure or monitoring of welding. However, the measurement of infrared radiation emitted by a heated object is dependent on many conditions ignorance of which might lead to the incorrect evaluation of the temperature value. The following work introduces some aspects of thermal processes monitoring which accompany metal joining with the use of welding technologies. The article presents the example of applications of thermovision to register of the temperature distribution at the welding electrode tip during GMAW-P.
7
Content available remote Wpływ charakterystyk spawalniczych łuku na właściwości napoin
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu charakterystyki łuku spawalniczego na właściwości napoin wykonanych drutem rdzeniowym samoosłonowym. Proces napawania prowadzony był z użyciem łuku zwarciowego, mieszanego oraz łuku impulsowego. Otrzymane napoiny charakteryzowały się dużymi różnicami w uzyskanej twardości rzędu nawet 200HV10. Charakterystyka łuku wpłynęła również na stopień wymieszania napoiny z materiałem podłoża oraz samą strukturę napoiny. Najkorzystniejsze właściwości napoiny zanotowano dla łuku impulsowego.
EN
The paper presents results of research on cladding made with different characteristics of welding arc and their effect on the properties of the hardfacing made with self shield cored wire. Hardfacing was done with short circuit characteristic, mixed and with pulse current. The obtained deposits were varied in hardness values up to 200HV10. It was observed that characteristic of welding arc has large influence on the dilution rate and the structures of the deposits. The best properties of the deposits were noted to the pulsed arc current.
EN
In this work, a model of phase transformations during multipass weld surfaced steel casts is presented. In the temperature field calculation algorithm, the influence of the heat of overlaying beads and a self-cooling of previously overlayed beads have been taken into account. The fusion area, full and part transformation zones, by solidus, A1 and A3 and A A1 temperatures has been determined, respectively. The temperatures of the beginning and the end of the phase changes during cooling were determined on the basis of the time-temperature-transformation welding diagram. In the phase change kinetic description, the JMAK law and KM formula were used. Theoretical considerations are illustrated by example of volume share calculations of particular structural components during the weld surfaced 230-450 W steel cast. The results of computation in the graphical forms are presented: welding thermal cycle diagrams and structural share change histories at selected points, as well as temperature and the phase share distributions in cross section.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.