Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 159 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowe technologie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 159 next fast forward last
PL
Gamifikacja – jak każda nowa technologia – przechodzi kolejne fazy rozwoju. Na znanej krzywej cyklu życia Gartnera w roku 2013 znalazła się na samym szczycie: w fazie rozdmuchanych oczekiwań, a w roku 2014 weszła w fazę określaną jako rozwiewanie iluzji, z perspektywą wejścia do powszechnego użytkowania w okresie 5-10 lat. Celem artykułu jest dokonanie, na podstawie krajowej literatury, dostępnych w sieci informacji oraz informacji pozyskanych metodami bezpośrednimi, analizy rozwoju przedsięwzięć gamifikacji biznesowej popartej przykładami działań podejmowanych w Polsce oraz próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość gamifikacji
PL
W ostatnich latach w Polsce obserwuje się intensywny rozwój nowych technologii. Poziom informatyzacji i telekomunikacji jest czynnikiem określającym stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do wiedzy i informacji ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz konkurencyjność gospodarki. Infrastruktura ICT (information and communication technologies) w skład, której wchodzą: komputery, telefony oraz dostęp do Internetu, stała się w dzisiejszych czasach narzędziem pracy, nauki oraz źródłem informacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dostępność i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. W artykule analizie poddano uwarunkowania dostępu nowych technologii, strukturę użytkowników, czas poświęcony na korzystanie z komputera i Internetu. Wybór tematu był podyktowany przekonaniem, że technologie ICT w coraz większym stopniu są warunkiem dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
EN
In recent years an intensive development in the field of new technologies has been observed in Poland. The level of computerisation and digitalisation is the defining factor in determining information society. Access to knowledge and information has an impact on the socio-economic development and competitiveness of the economy. Infrastructure ICT (Information and Communication Technologies), which includes: desktops, laptops, phones and Internet access, has become the working tool, source of information. The aim of the article is to draw attention to the accessibility and using of ICT in households. In the article the conditions of access to new technologies, the structure of users, duration of computers and Internet usage are considered. The choice of topic was connected with the belief that ICT are becoming a prerequisit for access to full participation in society.
PL
Przedmiotem rozważań są zastosowania technologii Internetu rzeczy w transporcie lotniczym. Rozwiązania w ramach Internetu rzeczy wzbudzają od kilku lat coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza że upatruje się w nim kolejnej rewolucji technologicznej porównywalnej z upowszechnieniem technologii mobilnych lub sieci społecznościowych. Celem pracy jest określenie możliwości zastosowania Internetu rzeczy w transporcie lotniczym oraz identyfikacja tego typu rozwiązań wdrożonych w zmodernizowanej infrastrukturze krakowskiego lotniska. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej zagadnieniu Internetu rzeczy. Dla realizacji postawionych celów badawczych zastosowano metodę wywiadu oraz studium przypadku. Wyniki umożliwiają wyciągnięcie wniosków dotyczących przyszłości drugiego co do wielkości lotniska w Polsce oraz wskazanie obszarów potencjalnego wprowadzenia rozwiązań Internetu rzeczy w przyszłości.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1535--1543, CD2
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje narzędzi marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa, wykorzystujących nowe technologie do tworzenia relacji z konsumentami i angażowania ich w działania społeczne. Analiza korzyści i zagrożeń dla przedsiębiorstw, konsumentów i sfery społecznej wykazała możliwość wystąpienia dysproporcji w rozdziale wartości między stronami na niekorzyść celów społecznych. Szczególne wątpliwości wzbudza wartość działań symbolicznych, podejmowanych przez internautów. Przegląd badań i dorobku naukowego opisującego naturę dobroczynności jednostek każe dostrzec w takich działaniach wartość, wychodzącą poza efekty materialnego wsparcia. Ponadto, działania symboliczne nie zastępują aktów rzeczywistej filantropii lecz je uzupełniają i zwiększają prawdopodobieństwo dalszego zaangażowania konsumentów.
EN
The article presents the different types of marketing tools used by enterprises that introduce new technologies to create relationships with consumers and involve them in social activities. The analysis of the benefits and risks for companies, consumers and the social causes has shown potential disparities in value distribution between the parties at the expense of social goals. The main concern is related to the real value of token support undertaken by e-consumers. An overview of scientific literature leads to the recognition of the potential value of such activities, going beyond the effects of tangible support of causes. Moreover token support is not a substitute for actual acts of charity but increases the likelihood of further social involvement of consumers.
PL
Opisane w artykule mosty na Węgrzech dowodzą, że węgierskie mostownictwo to nie tylko stara i bogata tradycja, ale również nowe technologie i postęp techniczny.
PL
Tego lata padły już cztery kolejne rekordy zapotrzebowania na moc. Po południu 1 sierpnia potrzebowaliśmy aż 23 683 MW, czyli więcej niż nominalna wartość elektrowni używanych w bieżącej eksploatacji. Sprawy nie ułatwiła też temperatura wody w rzekach, przez co konieczne było wyłączenie części bloków. Rozwiązaniem może być tu automatycznie samobilansująca się wirtualna elektrownia.
13
Content available remote Współczesne materiały kompozytowe. Wybrane kierunki nowych technologii
100%
EN
This paper classified the modern composite materials. Presents some opportunities of application of composites in construction, mainly in the optimization of the structure by reducing weight and improving mechanical properties.
15
Content available Ismail al Jazari machines and new technologies
100%
EN
Al-Jazari was a 12th Century Turkish Scientist, Engineer and writer. His full name was Badi Al-Zaman AbulI-Izz Ibn Ismail Ibn Al-Razzaz Al-Jazari. He lived in Diyarbakir region in Turkey (1206 AD). As his town name is Cizre, the modern Turkish scripting of Jizra , his last name is known as Jazari (Uzun, 1997). Badi Al Zaman means “prodigy of the Age” and was applied to other well-known men (Hill, 1974). He served the Artuks a Seljuks dynasty in Diyarbakir, as a chief engineer – as did his father before him. He invented the crankshaft and some of the first mechanical clocks, driven by water and weights- used water power. He authored and drawed 60 inventions in his book "Al-Jami Bain Al-Ilm Wal-Amal Al-Nafi Fi Sinat'at Al-Hiyal" (The Book of Know-ledge of Ingenious Mechanical Devices). Kitab al-Hiyal is an interesting work on automatic control mechanism, fountains, devices, pipes, valves and siphons. The importance and originality of Kitab al-Hiyal is due to its being an earlier example of the automatic control studies in the history. There are a number of manuscripts of Jazari’s work in Oxford, Leiden, Paris, Dublin and Ýstanbul. Equally cranks may have first been documented by Al Jazari – 300 years before western engineers achieved this (Francesco di Giorgio Martini and Leonardo Da Vinci). He used some kind of symbols for understanding of his drawings like using of electronic circuits. We found that his machine drawings and manufacturings quite qualified understanding (http://orionrobots.co.uk/tiki-index.php?page=Al+Jazari). The aim of this study is to review and examine Al Jazari’s drawings and then, to compare and examine with the new technology period.
PL
Rozwój technologii, w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami konsumentów odmienią sposób, w jaki sklepy internetowe dystrybuują i dostarczają produkty klientom. To jeden z trendów, jaki wpłynie na kierunek rozwoju logistyki w Europie. W najnowszym raporcie „Megatrendy w Logistyce” (Logistic Megatrends) przygotowanym przez Savills, prognozujemy, że na całym kontynencie potrzebna będzie większa ilość powierzchni magazynowych.
17
Content available remote Nowe technologie w sztukach performatywnych na Ars Electronica 2014
100%
EN
Article descrbes selected works of artist who use digital technologies in performative contexts.
PL
Blockchain to technologia, która błyskawicznie zdobywa popularność. Daje ogromne możliwości, jednocześnie jest tania i odporna na cyberataki.
19
Content available remote Technologia nowoczesnych postaci leków
100%
first rewind previous Strona / 159 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.