Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Problemy budownictwa wielkopłytowego. Cz.3 Ocena stanu technicznego
100%
3
Content available Badania i rozwój w świetle polityki innowacyjnej
100%
PL
Przeanalizowano zagadnienie badań i rozwoju oraz budownictwa innowacyjnego w kontekście aktualnej wiedzy z zakresu polityki innowacyjnej. Przybliżono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych, drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020, dzięki któremu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
PL
W artykule przedstawiono zasady prawidłowego osadzania stolarki oraz ocieplania połączenia mur-rama okienna.
EN
The article presents the rules for the correct installation of window and door joinery and thermal insulation of the wall-window joint.
5
Content available remote Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach
100%
PL
W artykule przedstawiono zasady oceny bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji żelbetowych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof, jakie miały miejsce w 2016 r. na terenie Polski oraz przyczyny techniczne powstania tych zjawisk.
EN
The paper presents rules for assessing the safety and durability of the reinforcement concrete structures, damage analysis and failure that had place in the year 2016 in Poland and origin of these phenomena.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia: • bezpieczeństwa i niezawodności obiektów budowlanych; • degradacji obiektów budowlanych; • rodzajów diagnostyk i ocen obiektów budowlanych; • metod i technik diagnozowania obiektów budowlanych; • metod i technik badań nieniszczących i seminieniszczących konstrukcji budowlanych.
EN
The paper presents the following issues: • safety and reliability of buildings; • degradation of buildings; • types of diagnostics and assessments of buildings; • methods and techniques of diagnosing buildings; • methods and techniques of testing nondestructive and seminondestructive construction structures.
PL
Artykuł zwraca uwagę na problemy z równoległym stosowaniem w projektowaniu konstrukcji Eurokodów, jak i norm PN-B, mających obecnie status norm wycofanych. Omówiono zasady stosowania Polskich Norm powoływanych w przepisach, w tym w warunkach technicznych dla budynków, jak i w przepisach związanych z przygotowywaniem dokumentacji technicznej w budownictwie.
XX
The article draws attention to the problems with parallel application of Eurocodes and PN-B norms (which have the status of withdrawn norms) in the process of designing constructions. It also looks at the rules how Polish Norms should be used (norms that are referred in e.g. in technical requirements for buildings as well as in laws related to the preparation of technical documentation in construction.
13
Content available remote Trwałość murów z ceramiki i silikatów
100%
14
Content available remote Przegląd rozwiązań stropów żelbetowych. Cz.1
100%
PL
Artykuł omawia następujące zagadnienia: ocenę bezpieczeństwa i solidność konstrukcji budynku, wpływ czynników atmosferycznych na spadek bezpieczeństwa konstrukcji, przyczyny awarii. Opisuje przykłady prezentujące możliwe uszkodzenia ze strony czynników atmosferycznych.
PL
Sprężone żelbetowe dźwigary dachowe, zarówno strunobetonowe jak i kablobetonowe, były powszechnie stosowane w kraju od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowiąc główne, prefabrykowane elementy konstrukcji przekryć obiektów budowlanych. Dźwigary tego typu są nadal produkowane i stosowane, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. W większości przypadków żelbetowe dźwigary sprężone współpracują z nadbetonem konstrukcyjnym, wykonanym po ułożeniu płyt przekrycia, a także z samymi płytami dachowymi, co stanowi dodatkowy zapas bezpieczeństwa obiektów.
EN
Reinforced concrete roof tensile girders, made both of prestressed concrete and of cable concrete, have been widely used in the country since the mid 1950s, constituting the main prefabricated elements of the covering of building structures. The girders of this type are still produced and used, but to a much lesser extent. In most cases, reinforced concrete tensile girders cooperate with the concrete overlay construction made after laying the roofing panels, and also with the roof panels themselves, which constitutes an additional safety reserve for the buildings.
17
Content available remote Właściwości i zastosowanie elementów murowych. Cz.1
100%
PL
Norma PN-B-03002:1 999 dotycząca projektowania konstrukcji murowych wprowadziła nowy termin „element murowy”, nazywając tak odpowiednio ukształtowany wyrób budowlany przeznaczony do wykonywania muru - jest nim zarówno cegła, pustak, bloczek, jak i kształtka. Termin „element murowy” występuje również w ustaleniach norm zagranicznych (np. francuskich - element maconnerie lub angielskich - masonry unit), a także w prenormie europejskiej ENV 1996-1-1:1995.
PL
Omówiono problemy związane z konstrukcją użytkowanych współcześnie budynków wielkopłytowych na tle historii stosowania technologii wielkopłytowej. Przedstawiono podstawy normowe, literaturowe i badawcze projektowania rozwiązań konstrukcji nośnych. Omówiono miejsca „wrażliwe” tych konstrukcji, najbardziej podatne na możliwość awarii, do których zaliczono złącza pionowe i poziome oraz nadproża występujące w tarczach stropów i ścian. Odnotowano specyfikę konstrukcji trójwarstwowych ścian zewnętrznych. Podjęto ocenę bezpieczeństwa konstrukcji budynków użytkowanych przez wiele lat w świetle współczesnych wymagań, stwierdzając, że wymagania te są spełnione. Ustosunkowano się do trwałości konstrukcji budynków wielkopłytowych.
EN
The paper deals with the problems of structure of existing large panel buildings, in the context of history of the application of large panel technology. Standards, literature and research results as the basis for the design of load bearing structures are presented. The sensible points of construction such as horizontal and vertical joints in the walls and floors as well as lintels are discussed. Specific issues of external sandwich walls are noted too. Evaluation of security of building structures during the long term exploitation in the context of current requirements is undertaken, ending with the conclusion that those requirements are meet. Papers refers also to the durability of large panel buildings.
19
Content available remote Właściwości i zastosowanie elementów murowych. Cz.2
100%
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono klasyfikację elementów murowych ze względu na rodzaj materiału, wytrzymałość na ściskanie, objętość i wielkość otworów, dokładność wykonania oraz kontrolę produkcji, a także omówiono właściwości i zastosowanie elementów ceramicznych. W tej części prezentujemy charakterystykę elementów silikatowych, elementów z betonów kruszywowych i kamienia naturalnego, a ponadto przepisy ustawy Prawo budowlane dotyczące elementów murowych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.