Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany ilosciowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents the contensts of carbon and nitrogen in various organic fertilizers and the amount of new humus calculated on the basis of their humifaction. The data from 1979-1993 were used concerning animal manure and post harvest remnants production. The balance of these sources of organic matter (soil organic substance) was also calculated in relation to the investigated period. No increase in animal slurry production has been predicted. However, it has been assumed that the amount of straw and green manure for fertilization will increase by 10% and composts by 15%. From among the organic fertilizers, animal manure has the strongest ability of yield formation, the value of other fertilizers is lower by about 21-31%, and post harvest remnants by about 31%
PL
W pracy przedstawiono zawartość węgla i azotu w różnych nawozach organicznych i na podstawie stopnia ich humifikacji wyliczono ilość powstałej próchnicy. Wykorzystano dane z lat 1979-1993 odnośnie produkcji obornika i resztek pożniwnych i w stosunku do badanego okresu ustalono jaki będzie bilans tych źródeł materii organicznej a więc i glebowej substancji organicznej. Nie przewiduje się zwiększonej produkcji gnojowicy natomiast założono, że ilość słomy i nawozów zielonych przeznaczonych do nawożenia gleb wzrośnie o 10%, a kompostów o 15%. Spośród omówionych nawozów organicznych największą wartość plonotwórczą posiada obornik, w stosunku do niego wartość pozostałych nawozów jest mniejsza w granicach 21-38%, a resztek pożniwnych o 31%
PL
Celem badań była ocena traw łąkowych pod względem zasobności w magnez i wapń, ze szczególnym uwzględnieniem obecności tych pierwiastków w związkach rozpuszczalnych w wodzie jako łatwo przyswajalnych przez organizm zwierzęcy. Wyniki badań wskazują , że właściwy skład florystyczny runi łąk trwałych, ze znacznym udziałem roślin motylkowatych i ziół, pozwala na produkcję paszy o pożądanej zawartości magnezu i wapnia. Zagrożenie produkcji paszy wykazującej niedobór magnezu i wapnia istnieje na użytkach krótkotrwałych z udziałem jednego gatunku lub prostych mieszanek traw. Wiosna jest najtrudniejszą porą dla produkcji pasz o optymalnej zawartości magnezu i wapnia. Dlatego w tym czasie uzasadnione jest uzupełnianie zapotrzebowania na te składniki poprzez podawanie zwierzętom soli mineralnych. Stopień przyswajalności magnezu i wapnia wykazuje znaczne zróżnicowanie u gatunków i odmian roślin łąkowych, dlatego wymaga uwzględnienia przy określaniu potrzeb zwierząt na te składniki.
EN
The aim of studies was the evaluation of meadow grasses with regards to magnesium and calcium resources, taking into account presence of these elements in water soluble compounds, i.e. in the form chairacterized by the highest availability of animals. Results of investigations indicate that the appropriate floristic compositions of the sward of permanent meadows, containing significant quantities of luguminous and calcium. Feeds containing optium herbs, allows to produce feeds witl juired concentration of magnesium and calcium. ] ficient in magnesium and calcium are freqi educed on short-term grasslands made up of onl; ecies or containing simple grass mixtures. ] ntaining optium concentrations of magnesium Icium are hardest to produce in spring. Then ring this season, animal requirements for ;tnents should be supplemented by supplying them neral salts. In order to meet the demand of anima ignesium and calcium, it is necessary to take nsideration the degree of their availability which i dely in different species and varieties of meadow j ring the vegetation season.
PL
Celem pracy było określenie wpływu stopnia zaawansowania zmian autolitycznych mięsa wieprzowego na zmiany ilościowe i jakościowe iiaminy. Jako zmienność pozyskanego surowca przyjęto mięso bezpośrednio po uboju, mięso przechowywane w temp. +4°C przez 2 doby oraz przez б dób. Zawartość tiaminy oznaczono metodą tiochromową analizując zmiany ilościowe tiaminy ogólnej i wolnej. Ilość tiaminy związanej określono z różnicy tiaminy ogólnej i wolnej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, że przechowywanie mięsa w warunkach chłodniczych przez 6 dni, w celu uzyskania zaawansowanych zmian autolitycznych, przyczyniło się do wzrostu zawartości iiaminy wolnej o ponad 100 % w wyniku obniżenia zawartości tiaminy związanej. Skrócenie czasu przechowywania mięsa z 6 do 2 dni w warunkach chłodniczych nie pozwala na całkowite wyzwolenie się tiaminy z połączeń metabolicznych.
EN
The aim of the work was estimation of advancement of autolytic changes in pork meat influence on thiamin quantitative and qualitative changes. Changes in meat got directly from the slaughter, kept in temp, of +4°C for 2 days and 6 days were the base for assessment. Thiamin content was evaluated by tiochrome method analyzing quantitative changes of total and free thiamin. Quantity of bound thiamin resulted from difference between total and free thiamin. Results of performed tests allowed stating that keeping the meat in cool condition throughout 6 days to get advanced autolytic changes, contributes to increase free thiamin content over 100 % what results from decrease of bound thiamin content. Declining the storing time, in cooling condition, from 6 to 2 days does not permit full release of the thiamin from its metabolic combinations.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.