Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kuchnia narodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Kuchnie obcych narodów zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Największą popularnością cieszą się kuchnia chińska i włoska, które postrzegane są jako kuchnie zdrowe. Konsumenci preferują dania typowe dla danej kuchni, potrawy z mięsa i ryżu, a pomijają zupy, desery i tradycyjne napoje. W opinii respondentów liczba lokali oferujących dania obcych kuchni jest za mała i powinna wzrosnąć, umożliwiając wspólne spędzenie czasu dla całej rodziny.
EN
The majority of consumers are interested in foreign cuisines, especially in Chinese and Italian cuisine which are the most frequent foreign restaurants. The main advantages of foreign cuisines include: taste of dishes, serving way, originality of products and spices. The typical foods are mostly eaten and soups, beverages and desserts are less popular. The Chinese and French cuisines are considered to be the healthiest cuisines.
14
Content available Kuchnia narodowa w turystyce kulinarnej Niemiec
67%
PL
Współczesne zainteresowanie turystów kuchnią narodową odwiedzanego przez nich państwa prowadzi do ożywienia wszelkiego rodzaju usług turystycznych, a tym samym stanowi istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Kuchnia niemiecka przez swoją różnorodność przyciąga turystów z całego świata, a każdy region pozwala odkryć nowe potrawy różniące się nie tylko wyglądem, ale również smakiem, aromatem a przede wszystkim sposobem przyrządzania, co daje im oryginalność i niezwykłą siłę przyciągania turystów. Rozwijająca się przez lata turystyka kulinarna dziś stanowi podporę całej branży turystycznej, a Niemcy doskonale zdali sobie z tego sprawę i położyli duży nacisk na promocję swoich regionów za pomocą kuchni. Niepowtarzalny klimat niemieckich zakątków przyciąga turystów z innych krajów i pozwala na coraz to szerszą promocję turystyki kulinarnej za pomocą udziału w rozmaitych wydarzeniach gastronomicznych, przemierzając szlaki kulinarne promujące żywność i napoje czy zwiedzanie muzeów prezentujących wybrane elementy dziedzictwa kulinarnego Niemiec. Celem pracy jest ukazanie potencjału kuchni narodowej i jego wykorzystania w rozwoju turystyki kulinarnej Niemiec. Do przygotowania opracowania zastosowano badania niereaktywne (no-reactive research) – metodę analizy treści (content analysis), w których wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obserwacji uczestniczącej podczas wizyty studyjnej na terenie Niemiec w 2016 r.
EN
Contemporary tourists’ interest in national cuisine of visited country leads to the revival of all kinds of tourist services and at the same time constitutes a vital factor of local and regional development. German cuisine, due to its variety attracts tourists from all over the world and every region enables to explore new dishes which differ not only because of their appurtenance but also because of their taste, aroma and above all due to their methods of preparation, which generates their originality and extraordinary power of attracting tourists. Developing over the years culinary tourism now constitutes support for the whole tourism and Germany realized this fact very well putting the emphasis on promotion of their regions by means of cuisine. Unique climate of German spots attracts tourists from other countries and enables a wider promotion of culinary tourism through participation in various culinary events, compassing culinary trails promoting food and beverage or visiting museums presenting selected elements of German culinary heritage. The aim of this work is to show the potential so national cuisine and its usage in the development of culinary tourism of Germany. In order to prepare the elaboration the author used non-reactive research, the method of content analysis in which were used secondary data coming from literature of the subject and the technique of observation while participating in study visit in Germany in 2016.
PL
W opracowaniu przedstawiono zarys tworzenia się żywności narodowej oraz czynniki mające wpływ na jej charakter. Omówiono sposoby żywienia się ludności w dawnej Polsce w zależności od zamożności poszczególnych warstw społecznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę potraw staropolskich oraz zaprezentowano zestawy potraw świątecznych dla różnych warstw społecznych, na przykładzie menu z XIX wieku. Zaproponowano sposoby działań mających na celu upowszechnienie żywności staropolskiej, jako elementu kuchni polskiej, będącej wyróżnikiem odrębności narodowej.
EN
The paper presents the development of national food and some factors influencing the specific character of it. It includes a brief description of nutritional routines appearing typical for Poles in the past and depending on the wealth of individual social classes. Old-Polish dishes are explained, and different menu types for holidays in different classes of society are cited and exemplified by a menu from the 19th century. Finally, there are presented methods to disseminate and popularize the Old-Polish cuisine regarded a distinguisher of our national uniqueness as an element of the general Polish cuisine.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.