Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melioracje wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Przedstawiono rys historyczny melioracji wykonanych w Polsce, ich stan i znaczenie dla rolnictwa. Na tym tle omówiono dalsze potrzeby wykonania melioracji, sposób i terminy ich realizacji.
EN
The historical overview of land reclamation works, in particular their development and importance to agriculture, were presented. These served as the basis for the discussion on present needs of land reclamation works, methods and schedules for their development.
PL
Po omówieniu znaczenia ekologizacji, przytoczono podstawy prawne, które precyzują działania w zakresie ochrony przyrody i niezbędnych działań w zakresie jej zachowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów melioracyjnych.
EN
Upon discussing importance of the reclamation ecologization, juridical bases determining particular actions in the scope of the natural environment protection and necessary measures concerning its maintenance, at particular consideration of reclamation works, are quoted.
RU
После обсуждения значения экологизации, приводятся правовые основы управ- ля'щие действиями в области охраны приподы и необходимых мероприятий хаправленных на ее содержание с особым учетом мелиоратибных пабот.
PL
System gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Taki wniosek wynika z analizy projektów nowej ustawy Prawo wodne. Ostatni z nich został opublikowany 11 sierpnia 2016 r. i – podobnie jak poprzednie – zawiera szereg rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na sytuację prawną jednostek samorządu terytorialnego.
8
Content available Prawne uwarunkowania melioracji wodnych
80%
PL
Uchwalenie nowej ustawy Prawo wodne jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Dotyczy to także tego jej wycinka, którym są melioracje wodne. W znacznej części schemat unormowań przypomina znany już z ustawy z 1974 r. Pojawiają się jednak również pewne modyfikacje przepisów, których znaczenie prawne nie zawsze jest łatwe do ustalenia. Dokonany w niniejszym artykule przegląd przepisów Prawa wodnego nawiązuje do systematyki ustawy. Obejmuje on zasady ogólne, definicje i typy urządzeń melioracji wodnych, kwestie związane z własnością i obowiązkiem utrzymywania takich urządzeń. Przedmiotem uwagi są również opłaty melioracyjne, a także ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Omówienie przepisów ustawy poprzedzają rozważania poświęcone znaczeniu tzw. Ramowej dyrektywy wodnej dla przyszłości działalności melioracyjnej.
EN
The adoption of the new Water Law Act has to be considered as an event important for all the stakeholders involved in activities connected with the water management, including also land improvements. The new provisions are - to a large extent - similar to those provided by the previous Water Law Act of 1974. Nevertheless, the new Act includes also some modifications that legal meaning is in some cases unclear - those problems have been indicated in the discussion initiated in the literature on the subject by P IETRUSZEWSKI [2003]. A review of Water Law Act provisions as presented in this article is linked to the system of the Act. It encompasses general principles, definitions and types of land improvement facilities, as well as issues connected with ownership and obligations of maintenance of such facilities. The article deals also with land improvement fees and record-keeping of waters, land improvement facilities and improved lands. A review of Water Law provisions has been preceded by analysis of the importance of the Water Framework Directive for future activities concerning land improvement.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.