Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2054

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ustawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
EN
The authors argue with the criticisms presented in the first article and emphasise that the law on nature protection should be contemplated against a background of other laws concerning environmental protection, water law, protection of agricultural land and forested areas, laws on National Environmental Protection Inspectorate, and on forests. This law does not ignore changes in Poland. The development of local authorities is underway and designating gminas (local government units) to perform nature protection tasks of country-wide significance would be precocious. It was just the fear of a narrow understanding of gminas' interests which prompted early passing of this law. The authors also comment on concrete objections.
PL
Polemizując z krytyczną oceną poprzedniego artykułu, autorzy zwracają uwagę, że ustawę o ochronie przyrody rozpatrywać należy w powiązaniu z innymi, takimi jak ustawa o ochronie środowiska, prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, o lasach. Ustawa nie ignoruje zmian zachodzących w Polsce. Rozwój samorządności jest dopiero u początku drogi i przedwczesne byłoby powierzenie gminom już teraz zadań ochrony przyrody o znaczeniu ogólnospołecznym. Właśnie obawa przed wąsko pojętym interesem gmin była przyczyną pilnego uchwalenia ustawy. Autorzy ustosunkowują się również do zarzutów szczegółowych.
EN
The new law on nature protection, issued by the Polish Parliament in 1991 autumn, has not evoked much response, lost in a deluge of other laws, and election campaign diverted public attention. It is, nevertheless, a legal act of great importance, pertaining to preservation of reserves indispensable to the survival of the society. This law affecting over 22 per cent of Poland's area (national parks, reserves, landscape, parks, park protective zones and protected landscape areas) met with criticisms regarding details as well as general principles. Ignoring basic changes in Poland, increasing role of local authorities, development of market economy based on private ownership and entrepreneurship met with the strongest objections. The author draws attention to restrictive and bureaucratic nature of the law, but he also makes concrete objections.
PL
Nowa ustawa o ochronie przyrody, przyjęta przez Sejm jesienią 1991 r., przeszła bez większego echa, zginęła w natłoku innych aktów prawnych, a kampania wyborcza zwróciła uwagę społeczną w innym kierunku. Tymczasem chodzi tu o akt prawny wielkiej doniosłości, dotyczący zachowania zasobów niezbędnych dla dalszego bytu społeczeństwa. Ustawa dotyczy ponad 22 proc. powierzchni kraju (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, strefy ochronne parków i obszary chronionego krajobrazu). Nasuwa ona jednak liczne uwagi krytyczne o charakterze ogólnym i szczegółowym. Najpoważniejszym z nich jest zupełne ignorowanie zasadniczych kierunków przemian dokonujących się w Polsce, rozwoju samorządności oraz budowy gospodarki rynkowej opartej na prywatnej własności i przedsiębiorczości. Zwracając uwagę na restrykcyjno-biurokratyczny charakter ustawy, autor konkretyzujezarzuty szczegółowe.
PL
Administracyjno-prawne studium problematyki. Spojrzenie na planowanie przestrzenne z punktu widzenia samorządu terytorialnego. Istotne walory praktycznej przydatności rozważań. Analiza nowych problemów planowania przestrzennego, m. in. „suwerenności" planistycznej gminy i interwencjonizmu państwa w warunkach gospodarki rynkowej. Jedna z pierwszych w literaturze przedmiotu prezentacja nowego systemu prawnego planowania przestrzennego Polski demokratycznej. Krytyczna ocena nowych rozwiązań prawnych.
EN
As a result of the changes in the political system in 1989-1990, the previous legal regulations on physical planning drastically contradicted the requirements of the market economy. There was an obvious need for change. Accordingly, on June 7, 1994, a new law on physical planning was passed. The law creates a system of physical planning which is different from the previous one. Pursuant to the law, a local physical plan is the basis for this system. The plan is a legal act which institutes universally valid regulations. Planning acts at a regional (voivodship) level and a national one are called conceptions and studies as well as government programmes. They are not universally binding. They include findings-offers addressed to local administrative units (gminas); through negotiations they are approved and incorporated in local plans. This entails, therefore, a complete change in the mechanism of implementing public goals with higher than local significance. It is based on the principle of negotiations rather than a directive. As a result of these transformations, the physical planning process involves equal partners: the state, gmina and citizen, and planning becomes above all a sequence of negotiations and consultations, and no longer an imposed directive.
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.