Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  druk offsetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Technika drukowania heatsetowego jest jedną z odmian technologii offsetowej. Jest stosowana do drukowania na podłożach w postaci wstęgi, przy czym farba drukowa utrwalana jest w wysokiej temperaturze. Obecnie nierozwiązanym jeszcze problemem tej techniki, prowadzącym do powstawania druków z wadami, jest występowanie zjawiska ghostingu mechanicznego i związanego z nim ściśle pilingu negatywowego. Wobec złożoności zjawiska ghostingu trudno jest znaleźć jakieś uniwersalne rozwiązanie technologiczne prowadzące do jego eliminacji. Możliwe jest jedynie ograniczanie intensywności występowania ghostingu przez zmianę parametrów procesu drukowania. Dla właściwego wyboru środków, a w efekcie skutecznej walki z ghostingiem konieczne jest dobre rozumienie wszystkich zjawisk zachodzących podczas drukowania. W artykule podjęto próbę określenia głównych parametrów materiałów i procesów technologicznych mających wpływ na intensywność ghostingu mechanicznego oraz wytłumaczenia mechanizmów powstawania tego zjawiska.
EN
Heatset printing technique is a variation of offset technology. It is used for printing on substrates in the form of a web, wherein the printing ink is cured at a high temperature. An unsolved problem of this technique, leading to the production of printed materials with defects, still remains the phenomenon of mechanical ghosting as well as closely related to it negative piling. Given the complexity of the ghosting phenomenon, it is difficult to find a versatile technological solution leading to their elimination. You can only reduce the ghosting intensity by changing the parameters of the printing process. For a proper choice of the means, and ultimately for the effectiveness of the fight against ghosting it is necessary to well understand of all the phenomena occurring during printing. This paper attempts to identify the main parameters of the materials and processes that affect the intensity of the mechanical ghosting and to explain the mechanisms of this phenomenon.
PL
Druk cyfrowy zrewolucjonizował świat poligrafii. Dzięki licznym zaletom (opłacalność przy druku małych nakładów, druk zmiennych danych, druk na żądanie) udaje mu się ciągle rozszerzać swoje udziały. Obecnie druk cyfrowy obejmuje ok. 15% całego rynku poligraficznego w Europie (ok. 20% w USA), a badania potwierdzają, że udział ten będzie wzrastał, aby w 2018 r. osiągnąć 30% udziału w rynku poligraficznym w Europie (1).
PL
Omówiono trudności, jakie mogą powstać przy drukowaniu metodą offsetową papierów wytwarzanych w środowisku alkalicznym i zawierających wypełniacze węglanowe, wskutek stosowania niewłaściwych roztworów nawilżających. Określono cechy (przede wszystkim pH), jakie powinien posiadać taki roztwór, aby ewentualnym trudnościom zapobiec lub je ograniczyć.
EN
The difficulties are discussed that may arise at offset printing on papers made in alkaline medium and containing the carbonate fillers owing to wrong fountain solution. Specific qualities (first of all the pH value) are given that such a solution should possess in order to prevent or limit these problems.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.