Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  meziválečné období
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
World War I significantly changed the economic position of the USA when a debtor became a creditor, and a world economic power with increasing industry and an abundance of free capital. It is proved by the fact that the export of American goods to European countries was six times higher than import in 1919–1920. The increase of stronger Czechoslovak-American business relations was limited by the customs system of the Czechoslovak Republic, which was of a strong protectionist character. It was recognisable mainly with the efforts of American traders to increase automobile import to Czechoslovakia. The USA therefore increased pressure on the annulment of the trade agreement between Czechoslovakia and France, which was considered a barrier and discriminatory tool. Despite a long-term effort of the American diplomacy, this discrimination almost paralysed automobile export from the U.S.A to the Czechoslovak Republic.
CS
První světová válka výrazně změnila hospodářské postavení USA, když se z dlužníka stal věřitel a tím i světová ekonomická velmoc s rostoucím průmyslovým dostatkem volného kapitálu. Svědčí o tom i fakt, že vývoz amerických výrobků do evropských zemí byl v letech 1919–1920 až šestkrát větší než dovoz. Navázání hlubších československo-amerických obchodních vztahů ale bránil celní systém ČSR, který měl silný protekcionistický charakter. Ten se projevoval především při snahách amerických obchodníků zvyšovat vývoz automobilů do ČSR. USA proto vyvíjely nátlak zejména na zrušení kartelové dohody mezi ČSR a Francií, již americká strana považovala za překážku a diskriminační nástroj. Tato diskriminace — i navzdory dlouhodobé snaze americké diplomacie — téměř ochromila export automobilů z USA do ČSR.
EN
Th e aim of this paper is to inquire into the possibilities of utilising personal ads as a source of cultural-anthropological research. Specifi cally, it proposes an analysis of a corpus of over 500 ads, published in 1931–1934 in a magazine of the Czechoslovak homosexual minority, the Voice of the Sexual Minority. It proposes to approach these very short utterances as signs, analytical work being possible only at the level of the signifi er. It also proposes to analyse some crucial expressions, repeated very often in these ads, through the concept of a symbolic-deictic fi eld. In this way, the paper reaches a conclusion that sheds new light on conceptual categories of the interwar Czechoslovak homosexual subculture, which have not yet been perceived by a classical historical research.
CS
Studie usiluje o to, prozkoumat na korpusu čítajícím přes 500 anonymních inzerátů uveřejněných v letech 1931–1934 v československém časopise homosexuální menšiny Hlas sexuální menšiny, resp. Nový hlas, možnosti využití tohoto typu pramene v kulturně-antropologickém výzkumu. Navrhuje pohlížet na tyto krátké výpovědi jako na znaky, kdy analytická práce je možná pouze s označující rovinou. Některé klíčové výrazy, opakující se v těchto inzerátech, navrhuje analyzovat pomocí konceptu symbolicko-deiktického pole. Tímto pohledem dospívá k závěru, který vnáší nové světlo do kategorií uvažování meziválečné homosexuální subkultury, dosavadním klasickým historickým bádáním nepostřehnutých.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.