Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stres termiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Stres termiczny, będący integralnym elementem pracy w wielu sytuacjach życia zawodowego i pozazawodowego, ma istotny wpływ na sprawność i bezpieczeństwo działania człowieka. W artykule przedstawiono procesy fizjologiczne oraz sprawności i funkcje poznawcze, których poziom ulega istotnemu obniżeniu w warunkach stresu termicznego, jak również czynniki indywidualne i środowiskowe mające znaczenie w relacji stres termiczny - sprawność człowieka. Szczególną sytuacją, zwłaszcza w sezonie letnim, narażenia na mikroklimat gorący jest stosowanie kasku ochronnego, np. motocyklowego, który mimo niepodważalnej roli w zakresie ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, może mieć niekorzystny wpływ na szereg procesów poznawczych motocyklisty, z uwagi na tworzące się w przestrzeni pod kaskiem gorące środowisko. W artykule omówiono więc także szczególną rolę głowy w procesie wymiany ciepła między człowiekiem i otoczeniem, podkreślając przy tym znaczenie badań nad wpływem różnych elementów odzieży ochronnej, w tym kasków, m.in. systemów ich chłodzenia, na komfort i bezpieczeństwo człowieka w warunkach stresu termicznego.
EN
Thermal stress, an integral element of work in both professional and non-professional life, has a vital influence on man's physical performance and safety. This article presents physiological as well as cognitive functions and capacities, which decrease considerably under thermal stress, as well as individual and physiological factors, which play a significant role in the relationship between thermal stress and human performance. The use of a protective helmet (for instance, a motorcycle helmet) brings about exposure to a hot microclimate, especially in summer. Admittedly, its role in protecting the head against mechanical trauma is unquestionable; nonetheless due to the hot microclimate generated in the space under the motorcyclists helmet, it can have a negative influence on a number of cognitive processes. The article also discusses the special role the head plays in the process of heat exchange between man and the environment. It emphasizes the significance of research on the impact of various elements of protective clothing (including helmets) and, e. g., their cooling systems on comfort and safety of man under thermal stress.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech odpowiedzi organizmu na stres ciepła u mężczyzn spożywających dietę mieszaną lub niskosodową. Wyniki uzyskane w badaniach wykazują, że w warunkach ekspozycji ciała na działanie ciepła egzogennego przyrost temperatury wewnętrznej jest wyższy, a utrata ciepła na drodze pocenia jest obniżona u mężczyzn spożywających dietę niskosodową. W tej grupie badanych po stresie ciepła odnotowano istotnie większą kumulację ciepła w organizmie. Reasumując można stwierdzić, że w warunkach ograniczenia spożywania sodu z dietą bardzo niebezpiecznym dla zdrowia staje się pobyt w wysokiej temperaturze otoczenia. W tych warunkach zwiększa się, bowiem ryzyko przegrzania organizmu.
EN
The aim of this work was to examine differences in chosen body reactions to exogenous heat stress in men consumed normal or low sodium diet. We observed that after low-sodium diet men exposed to heat stress had a higher body temperatures and lower heat loss via evaporation of sweat. After heat stress the heat accumulation in the body was greater in the group ingested low-sodium diet. We concluded that high ambient temperature may be very dangerous physical stressor in men with restricted sodium intake.
13
75%
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny środowiska zimnego zgodnie z zasadami opisanymi w PN-EN ISO 11079:2008 Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego (oryg.). Procedurę obliczania przedstawiono na podstawie praktycznego przykładu.
EN
This article presents a method of evaluating a cold environment according to the principles described in PN-EN ISO 11079:2008 "Ergonomics of the thermal environment. Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ), and the cooling effects [sic]." A practical example is used to present the calculation procedure.
EN
Apoptosis is a process involved in organogenesis and embryo body formation where the selective elimination of cells is required. High temperature-induced programmed cell death is a cause of failures of in vitro fertilization and summer embryo mortality in cows. The molecular mechanisms of these phenomena as of yet remain unclear, but involvement of heat shock proteins (HSPs) in both events is obvious. HSPs are called chaperone proteins because they protect other proteins from denaturation under high temperature conditions. Expression of HSPs is stimulated by DNA damage, cytostatics, as well as UV radiation. Programmed cell death may undergo one of two distinct molecular pathways: receptor path or mitochondrial path. Nevertheless, concerning the mechanism of high temperature-caused death of oocytes and embryos it is worth mentioning about the sfingomyelin-ceramide pathway of apoptosis. It is known that two cattle breeds, Brahman and Senegal, are resistant to heat shock. Moreover, embryos after preincubation in 40°C presented better adaptation for heat shock. This finding was evoked by the expression of HSP 70. Germs cultured under in vivo or in vitro conditions present divergences in morphological (nuclear chromatine condensation, cell membrane blebbing, apoptotic bodies formation) and biochemical features of apoptosis. Results of previous original studies have shown the higher survival ratio of cattle embryos developing in the maternal reproductive tract, than germs cultured in vitro. These findings may suggest the significance of secretions of chemical substances by uterine tissues during normal pregnancy.
PL
Celem pracy była ocena oddziaływania stresu ciepła egzogennego na poziom interleukiny 6 (IL-6) w osoczu krwi badanych spożywających dietą niskosodową. Wyniki uzyskanych badań wskazują, że stres ciepła istotnie zwiększa produkcją IL-6 w grupie spożywającej dietę niskosodową, przy braku wyraźnych zmian w stężeniu kortyzolu w odpowiedzi na działający stres ciepła. Pobyt w wysokiej temperaturze otoczenia spowodował niewielkie obniżenie wielkościach produkowanych IL-6 w grupie spożywającej dietę kontrolną. Reasumując można stwierdzić, że spożywanie diety niskosodowej aktywuje system immunologiczny i/lub uwalnianie IL-6 do krwi po stresie ciepła egzogennego.
EN
The aim of this study was to examine the influence of heat stress on cytokine IL-6 production in men consumed a low-sodium diet. It was observed that low-sodium diet had a significant influence on immunological system due to increase IL-6 production after heat stress. In the control group, after heat stress, no change in kortyzol production was determined. After normal diet, IL-6 production was suppressed by heat stress. In conclusion heat stress significantly increased IL-6 production in men ingested the low-sodium diet.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.