Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon sorbents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Preparation of sorbents from selected polymers
100%
EN
In this work, the results of studies on the preparation of sorbents from selected polymers were presented. The polymers were carbonized and subsequently physically activated by steam or carbon dioxide, or alternatively, chemically activated with potassium hydroxide. For the obtained materials, a specific area was evaluated by means of low-temperature nitrogen adsorption and benzene adsorption, iodine number was also determined. The obtained results indicated a possibility to procure hydrophobic sorbents of microporous structure. Sorbents having the best properties, i.e. the specific area of above 2000 m2/g were produced from poly(ethylene terephthalate) and phenol-formaldehyde resin.
3
Content available remote Krajowa technologia oczyszczania spalin na sorbentach węglowych
72%
PL
Przedstawiono wyniki wieloletnich badań podstawowych nad krajową technologią oczyszczania spalin na polskich sorbentach węglowych. Omówiono selekcję sorbentu węglowego, opisano właściwości sorpcji SO2, katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem i gazowymi węglowodorami. Przedstawiono wyniki badań regeneracji sorbentu metodą termiczną oraz metodą mokrą, a także właściwości sorbentu w procesie cyklicznym. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość zastosowania polskich sorbentów węglowych do oczyszczania gazów spalinowych.
EN
A review with 28 refs. covering the selection and properties of suitable C sorbents, sorption of SO2, and catalytic reduction of NOx with ammonia and hydrocarbon gases, the thermal and the wet methods of C sorbent regeneration, and changes of C sorbent property data in a cyclic process.
4
Content available Preparation of sorbents from selected polymers
72%
EN
In this work, the results of studies on the preparation of sorbents from selected polymers were presented. The polymers were carbonized and subsequently physically activated by steam or carbon dioxide, or alternatively, chemically activated with potassium hydroxide. For the obtained materials, a specific area was evaluated by means of low-temperature nitrogen adsorption and benzene adsorption, iodine number was also determined. The obtained results indicated a possibility to procure hydrophobic sorbents of microporous structure. Sorbents having the best properties, i.e. the specific area of above 2000 m2/g were produced from poly(ethylene terephthalate) and phenol-formaldehyde resin.
5
Content available remote Efekty cieplne zwilżania materiałów węglowych
72%
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektów cieplnych zwilżania dla różnorodnych materiałów węglowych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono ciepło zwilżania alkoholem metylowym węgli kopalnych, węgla aktywnego oraz monolitów węglowych. W pracy dowiedziono, że efekty cieplne zwilżania zależą od rodzaju adsorbentu, jego struktury, chemicznej budowy powierzchni, rozmiaru i rodzaju porów.
EN
MeOH was adsorbed on bituminous coal, lignite, 4 C monoliths and a com. activated C in a calorimetric vessel at 20–25°C under 0.095 MPa to det. the wetting heats. The C monoliths bonded with poly(vinyl alc.) showed the highest wetting heats, while the bituminous coal the lowest one.
PL
Chromatograficznie wyznaczono izotermy adsorpcji propanu na drobno- i gruboziarnistych węglach aktywnych dla różnych objętości dozowanego adsorbantu. Na ich podstawie i z wykorzystaniem czasów retencji maksimów pików propanu określono zależności pomiędzy absolutną objętością retencji Vn a molową różniczkową pracą adsorpcji A. Otrzymane zależności użyto do interpretacji procesów chromatograficznych zachodzących w złożu adsorbentu w kolumnie chromatograficznej oraz podjęto próbę wyjaśnienia zależności między kształtem piku chromatograficznego propanu a funkcją rozkładu objętości porów wypełnianych adsorbatem względem molowej różniczkowej pracy adsorpcji.
EN
Propane adsorption isotherms have been determined chromatographically on fine- and coarse-grained activated carbons for different volumes of adsorbate injected on to the column. The dependiences between the net retention volume, Vn, and the molar differential work of adsorption, A, have been determined on the basis of the propane isotherms employing the retention times of the peak maxima. The obtained equations have been used to explain the chromatographic processes occuring in the adsorbent bed of the chromatographic column. An attempt has been made to explain the relationship between the chromatographic peak profile and the distribution function of the pore volume filled with propane with respect to the molar differential work of adsorption.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.