Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczenstwo mikrobiologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi bardzo istotne staje się monitorowanie obecności takich patogenów, jak Campylobacter spp. Jeszcze niedawno przełamanie bariery międzygatunkowej zwierzęta-ludzie przez ten patogen było nieznane. Obecnie, co potwierdzają raporty służb epidemiologicznych Unii Europejskiej, kampylobakterioza zajmuje główne miejsce w wykazie najważniejszych zoonoz (chorób odzwierzęcych) w świecie. Dlatego też w artykule omówiono obecny stan wiedzy na temat tego patogenu i zdolności tworzenia przez niego biofilmu.
EN
Monitoring for the presence of pathogens such as Campylobacter spp. is crucial for the health and safety of people. Even in the recent past crossing the animal-human interspecies barriers by this pathogen has been the unknown problem. Now, as it was confirmed by the reports of epidemiological services of the European Union, campylobacteriosis occupies a prominent place in the list of the most important zoonoses in the world. Therefore, this article discusses the current state of knowledge about this pathogen and its ability to form biofilm.
EN
Freezing fruit is one of the most widely used methods of preservation. The use of low temperatures aims to slow down the destruction of microorganisms or their biological activity. The article presents the microflora, contaminating fruits and factors influencing on microbial reactions taking place in the frozen products. Discussed issues related to the safety of the production process and microbiological requirements for frozen fruit.
PL
Mrożenie owoców jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod ich utrwalania. Zastosowanie niskiej temperatury ma na celu zniszczenie drobnoustrojów bądź spowolnienie ich aktywności biologicznej. W artykule przedstawiono mikroflorę stanowiącą zanieczyszczenie owoców oraz czynniki warunkujące przemiany mikrobiologiczne, zachodzące w mrożonych produktach. Omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa procesu produkcji oraz wymaganiami mikrobiologicznymi dla mrożonych owoców.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wpływu różnych czynników na efektywność higienizacji. Projektowanie higienizacji w zakładzie pełni ważną rolę w kontrolowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz jakości w procesie produkcji. Efektywna higienizacja jest możliwa wtedy, gdy konstrukcja budynku zakładu zapobiega zakażeniom krzyżowym, powierzchnie są gładkie i wolne od rys, rogi są wyoblone, brak jest występów, uskoków i martwych przestrzeni. Wyposażenie musi być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby możliwe było ich osuszanie i usuwanie wszelkich pozostałości produktu i środków higienizacyjnych. Omówiono projektowanie higienizacji na przykładzie zakładu mięsnego.
EN
The purpose of this article is to evaluate influence of various factors on efficiency ofhygienisation. The hygienic design of equipment plays an important role in controlling the microbiological safety and quality of the manufactured products. Effective hygienisation is possible when construction offactory building prevent cross-contamination, surfaces are smooth and free from crevices, corners are not sharp, protrusions and shadow zones are absent. Equipment must be selfdrainable to make it possible to remove all residues of product and chemicals. Design ofhygienization in meatfactory is discussed as an example.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.