Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między rodzajem czynności związanej z pracą informatyka uwzględniającą hierarchię służbową osób a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Ba-dania przeprowadzono w firmie państwowej o podwyższonych standardach działania systemów informatycznych. Pracownicy realizując poszczególne etapy procesu pracy dotyczącej obsługi systemów informatycznych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego oraz fizycznego jak również występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego a liczba popełnianych błędów wzrasta. Zaobserwowano również, że w przypadku czynności, które były wykonywane pod presją czasu i o znacznym ryzyku popełnienia błędu charakteryzowały się największa zmiennością w wartościach tętna. Odnotowano, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie kolejnych pomiarów badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej. Obciążenie fizyczne pracą informatyków określone przy pomocy wskaźnika WRT klasyfikowane było, jako małe.
EN
In the thesis there have been attempted to define mutual relations between kind of activity associated with computer work taking into consideration the office hierarchy of persons and psychological workload, heart rate reserve and blood pressure. Examinations had been tacked a place in the national company with increased the operation of information systems standards. Employees fulfilled stages of process concerned with information systems maintenance through specific logic test. Pulse and blood pressure measurements give information about psychological and psychical tiredness and about stress which also occurred during the experiment. The conclusion was as follows: with increasing the period of time of intellectual work, was increasing the period of time required for logic task execution and the number of mistakes was increasing too. Moreover, in case of activities which was performed under time pressure can be observed the highest heart rate variability. With each subsequent test of the similar logic construction followed learning process of examination people. This was the reason better scores in the following tests. Psychical load associated with computer work determined with the WRT rate was low.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.