Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HTTP protocol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania związane z pomiarem temperatury, jako jednego z symptomów uszkodzenia przekładni, na stanowisku mocy zamkniętej z wykorzystaniem wybranych elementów automatyki. Stanowisko badawcze podłączone było do sieci Ethernet, w ramach której odbywała się komunikacja z urządzeniami wykonawczymi oraz rejestracja wyników. Realizując badania skupiono się na wyznaczeniu czasu dostępu do urządzeń z wykorzystaniem protokołu http.
EN
Aiming for assurance of constant work of a particular machine, monitoring of its current technical characteristics is needed nowadays. In many cases, devices allowing for performance of this task have an option of a remote monitoring as well as configuration via a WLAN network. Usually, a protocol TCP/IP is used. It is a very convenient solution because via an internet browser or a program of Telnet type - a serviceman can connect to an adequate device and analyze the registered data. However, it is worth recognizing whether an access time (to the device) as well as a delay time after which information is presented on the monitoring screen is sufficient for making a decision e.g. connected with emergency on-off switch of the machine. Therefore, in this paper, an attempt of analysis of the gear monitoring system is described. We measured the duration time of a transaction of data exchange in the proposed (applied) distributed monitoring system of the power-closed-loop gear. In our case, TCP/IP stack of protocols was responsible for data exchange. In majority of installations for diagnostics - PLC industrial controllers are used. They are also equipped with PID or FLC controllers. They enable simultaneous registering and analyzing (in a real time) of several symptoms characteristic for machine work status. However, some manufacturers offer series of new industrial solutions which allow for an access using the http protocol - i.e. for example via an internet browser. A diagnostic procedure enabling spotting/detection of a failure e.g. during a work of a gear - without any necessity of its disassembly and breakage in service duties - ensures reducing the stoppage time as well as preventing a failure of the entire system i.e. drive system.
PL
Wydajność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na popularność poszczególnych serwisów WWW. Artykuł stanowi przegląd badań mających na celu poprawę jakości połączenia pomiędzy klientem i serwerem WWW. Omawiane są sposoby klasyfikacji klientów w zależności od jakości łącza oraz możliwości reakcji serwera na żądania przychodzące od różnych grup klientów.
EN
Performance is the one of the most important factors that influences the popularity of a particular web service. This paper presents an overview of current research in the area of improvement of connectivity between client and server. There are also described client categorization methods depending on link quality and possible server actions in respond to requests coming from different client groups.
PL
W pracy przedstawiono podstawy protokołu HTTP oraz sposób wykorzystania HTTP AP1 systemu operacyjnego Symbian w urządzeniach mobilnych działających z tym właśnie systemem operacyjnym rozpoczynając od podstawowych definicji i pojęć a kończąc na bardziej złożonych zagadnieniach.
EN
In this paper we present the basics of the HTTP protocol and the methods for using the HTTP API of the Symbian on mobile devices with this operating system installed.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
10124--10132
PL
Rozwój sieci komputerowych pozwala na budowę rozproszonych systemów pomiarowych o zasięgu lokalnym i zdalnym. Niekiedy występują ograniczenia w odniesieniu do odczytywania szybko zmieniających się parametrów. Niniejsza publikacja dotyczy zagadnień zdalnego prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem środowiska programistycznego LabVIEW. W artykule przestawiono podstawowe mechanizmy wymiany danych pomiędzy aplikacjami takie jak zmienne lokalne i globalne, komunikację protokołami dstp i HTTP oraz wykorzystanie zdalnego dostępu do systemu operacyjnego (RDP. VNC, Team Viewer). Szczególny nacisk położono na opóźnienia w przekazywaniu danych. Artykuł zawiera wyniki pomiarów opóźnienia przekazywania danych za pomocą zmiennych lokalnych, globalnych, protokołu dstp środowiska LabVIEW oraz czasu wymaganego do wykonania aplikacji środowiska LabVIEW uruchamianych zdalnie.
EN
The development of computer networks allows to build a distributed measurement systems with a local and remote range. Occasionally there is a limit with respect to the read rapidly changing parameters. This publication refers to the problems of remote measurement using the LabVIEW programming environment. In the paper basic mechanisms for the exchange of data between applications, such as local and global variables, communication protocols (DSTP, HTTP) and use of remote access to the operating system (RDP. VNC, Team Viewer) are presented .Particular emphasis is placed on the delay in the data transfer. The article contains the original results of measurements of data transmission delay using local variables, global DSTP protocol LabVIEW and results of measurements of the time required to complete LabVIEW applications run remotely.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.