Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 888

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
PL
Zaprezentowany model zarządzania ryzykiem ukierunkowany na wykorzystanie szans przyczynia się do zapewnienia efektywności zarządzania projektami? Na bazie zebranych doświadczeń można stwierdzić, że wykonawcy podczas realizacji projektów zwracają szczególną uwagę na wyszukiwanie problemów naukowych, które mogą być zalążkiem nowych projektów. Podejmowanie nowych wyzwań umożliwia pracownikom rozwój intelektualny i finansowy. Spełnienie oczekiwań gwarantuje instytutowi stabilność wysokokwalifikowanej kadry jak i przyciąganie nowych talentów. Rzetelność realizacji projektów oraz wysoka ocena merytoryczna wykonanych prac, publikacje oraz prezentacje na konferencjach gwarantują konkurencyjność na rynku. Przyjęty model wykorzystania szans w aspekcie rozwoju naukowego pracowników zaowocował uzyskaniem przez Radę Naukową uprawnienia do nadawania początkowo stopnia doktora, a obecnie doktora habilitowanego.
EN
The risk management system, due to ISO 31000 is not a certificable system, because this norm is about guidelines, not conditions. It's possible to accustom the business continuity management in the process of certification, due to BS 25999-2 standard. The difference between both conceptions is a subject range of actions. Risk management ISO 31000 is a generał, approach to risk estimation, and the business continuity management system BS 25999-2 focuses on key products and key services. Choosing the right conception and rangę and sequence of actions estimating belongs to the organisation and depends on many factors. In the project phase it's necessary to cooperate with external advisors to use their experience together with employees' knowledge. Ifs also important to remember about risk minimalizing when choosing approach and taking proper actions.
EN
The paper discusses issues of the assessment of collision risk in vicinity of oil and gas production facilities located in the southern Baltic Sea. The authors have used IWRAP mk2 application to assess the probability of collision, focusing on the impact of fishing vessels. The analysis has been performed at the Research Centre for Ship Operation Risk Analyses, Maritime University of Szczecin.
4
Content available remote Manažment rizík vdodávateľských reťazcoch supply chain risk management
100%
EN
The contribution deals with the theoretical tasks of importance and characteristics of logistics chains. It describes the need of participants integration and importance of process management in logistics chains. It includes the specifications of supply chain in an automobile industry. The paper deals with basic risks in supply chain and with the reason of risk management needing in an enterprise. It indicates some basic tasks of common principles of risk management and its implementation into the conditions of supply chain management.
PL
W referacie omówiono podstawowe elementy planowania badań w locie statku powietrznego. Przedstawiono sposób oceny elementów stwarzających zagrożenie dla realizacji badań, szacowanie ryzyka związanego z tymi elementami. Omówiono sposób opracowania programu badań pod kątem optymalizacji terminów wykonania i kosztów na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.
6
Content available remote Zarządzanie ryzykiem jako sposób na powodzenie realizacji projektów
100%
PL
Poniższy artykuł ma na celu wskazanie wstępnych przesłanek, że skuteczne zarządzanie ryzykiem projektu przyczynia się do ograniczania zagrożeń mogących wyniknąć podczas realizacji projektu i umożliwia zakończenie projektu sukcesem, jak również może zwiększyć nasz potencjalny zysk w momencie, kiedy przyjmiemy większy poziom ryzyka. Obejmuje wyjaśnienie podejścia takich instytucji, jak PMI i APM do zarządzania ryzykiem projektu, jego ewolucję (PMI), wskazanie różnic pomiędzy nimi, jak również aktualne koncepcje stosowane w zarządzaniu ryzykiem projektów ze szczególnym uwzględnieniem teorii "wydajności ryzyka" w oparciu o metodę portfelow
EN
This paper explains that efficiency risk management redusses an ucertain events, if it occuurs, has a possitive or negative effect on a project objective. Further, this paper explains, how risk is defined by PMI and APM, difference between PMBoK and PRAM, evolution of PMI's PMBoK, and what "risk effieciency" means, conected with financial portfolio decision making models of Markowitz.
7
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w działaności gospodarczej przedsiębiorstw
100%
PL
W artykule przedstawiono problem zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wskazano, że zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach powinno mieć systemowy charakter. Określono podstawowe zależności systemu zarządzania ryzykiem, a także wskazano na możliwe opcje decyzyjne dla ograniczenia ryzyka działalności gospodarczej.
EN
In paper risk management in enterprise economic activity was discussed. It was pointed out that risk management in enterprises should be treated as a system. Basic dependences of risk management system were determined and eventual decision options for risk reduction of economic activity were given.
EN
The subject of the article covers the issues related to the possibilities and conditions for the use of insurance guarantees in enterprise risk management processes. In the paper the essence of the guarantee process, its legal basis and the types of guarantees are discussed. The market for insurance guarantees in Poland is presented, with an attempt to refer to the market for guarantees offered by the banking sector. Based on the research conducted, the author presents the role and importance of insurance guarantees as a tool to support business processes in enterprises. The answers to the questions as to in what situations insurance guarantees are an effective tool to support these processes and what are the reasons behind their use are provided. The purpose of the publication is to analyze the role, significance and possibilities of using insurance guarantees as a tool to support risk management processes in the day-to-day operations of companies.
9
Content available remote Upravlenie riskami na osnove differentsiatsii metodov snizheniya i strakhovaniya
100%
PL
Referat poświęcony jest problemom zarządzania ryzykiem w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy dostępnych metod zarządzania ryzykiem zaproponowano nowe podejście do oceny ryzyka jak również metodę określania akceptowalnego ekonomicznie poziomu ryzyka rezydualnego.
EN
This paper is devoted to a problem of risk-management system applied to going activities of an industrial enterprise. Based on special analysis of range of risk-management methods an initiative risk-management system is proposed for use accounting for differing methods of insurance and risk elimination. A number of theoretical and methodical considerations are made on optimal distribution a risk-management budget amid proposed methods. The paper also proposes an original methodic of economically acceptable level of residual risk determination according to a character of reaction risk losses on managing directions for a specific risk.
10
Content available remote The risk management processes in electric energy trade in Poland
100%
EN
Participation in the electric energy trade in the competitive electric energy market in Poland involves exposure to specific types of risks which may cause dangers for business run by the enterprises. In the article, the risk management processes connected with electric energy trade will be described in the object-functional approach. This means that elements of actions connected with the risk management will be determined for all players in the energy market, transfer system operator, electric energy producers and trading enterprises.
11
Content available Strategies for Computer Networks Security
87%
EN
IT security of computer networks plays an increasingly important role in business operations; but at the same time the importance of its systematic improvement not always is perceived, nor are implemented ameliorations due to incorrectly accepted models or strategies. Some models of the global computer network comprehensive protection, called trust framework, are discussed by the author of this article.
PL
W artykule proponuję krytyczne podejście do Unii Zachodnioeuropejskiej w kontekście ochrony integracji europejskiej od potencjalnego ryzyka. Rozważam problem zbyt ambitnych propozycji, które mogły wzniecić protesty państw członkowskich, stron trzecich lub zostać odrzucone. Następnie wskazuję na rozmaite mechanizmy eliminacji i ochrony przed ryzykiem tego typu wypracowane podczas integracji europejskiej. Następnie badam mechanizm działania Unii Zachodnioeuropejskiej, pokazując jej rzeczywistą rolę po 1950 r .
EN
The article addresses risk management in nonprofit organizations. This topical issue appears not to have been adequately studied by researchers to date. There are several questions the author of this paper attempts to answer: What are the risk categories faced by nonprofit organizations in their daily operations? Do Polish nonprofit organizations take any measures in the area of strategic risk management? A contribution is made to the theory of management of nonprofit organizations by making an overview of existing literature on the subject, identifying a research gap, proposing concepts that attempt to fill the gap, and recommending areas for future study. A comprehensive list of risks faced by nonprofit organizations in their daily operations has been developed and validated for further application. The empirical material comes from a study based on a national random sample of 235 nonprofit organizations.
EN
It was on the basis of the obtained results that identify the key prerequisites for the integration of the management of logistics processes, management of the value creation process, and risk management that the methodological basis for the construction of the axiological dimension of the risk management (ADRM) model of logistics processes was determined. By taking into account the contribution of individual concepts to the new research area, its essence was defined as an integrated, structured instrumentation aimed at the identification and implementation of logistics processes supporting creation of the value added as well as the identification and elimination of risk factors disturbing the process of the value creation for internal and external customers. The base for the ADRM concept of logistics processes is the use of the potential being inherent in synergistic effects which are obtained by using prerequisites for the integration of the management of logistics processes, of value creation and risk management as the key determinants of the value creation.
15
80%
EN
The article analyzes the European Neighbourhood Policy of the European Union and its Eastern Dimension using the method associated with risk analysis. The European Union is recognized primarily as an actor of international economic relations oriented towards maximizing profits and minimizing losses on the international market. It is assumed that creation of the multilateral regional cooperation for the area of Eastern Europe, where Russia remains an important and risky player, was based on the mechanisms of risk management. It is not treated as a single act but a process that requires continuous verification or confirmation of the adopted methods, based on the results of this management and new challenges posed by the international environment. In addition, armed conflict between Ukraine (included in the European Neighbourhood Policy) and Russia in 2014 confirmed the presence of a high level of risk in the area, highly influenced the European Union’s decisions on economic relations with Russia, and has brought significant losses for the European market, in response to which further strategies of risk management must be created.
16
Content available remote Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem
80%
Instal
|
2013
|
tom nr 1
51-53
PL
W krajowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej coraz częściej wdrażane są standardy zarządzania ryzykiem. Uzupełniają one powszechnie znane polisy ubezpieczeniowe. W pracy omówiono normy i standardy związane z zarządzaniem ryzykiem. Szczegółowo odniesiono się do nowej normy ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - zasady i wytyczne. Zapoznanie się ze standardami zarządzania ryzykiem, to pierwszy krok w kierunku bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
EN
The national municipal enterprises are increasingly being implemented risk management standards. They complement the commonly known insurance policies. The paper discusses the norms and standards of risk management. Detailed reference is made to the new standard ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines. Introduction to the standards of risk management is the first step in the direction of safety associated with the operation of public utilities companies.
17
Content available Risk Management in Industrial Companies
80%
EN
Nowadays, in the rapidly changing world, a company’s business operations require efficiency and decisiveness. However, every form of operations is connected with certain risk, a phenomenon that is common in everyone’s everyday life, as well as in every business activity. That is why it is so important to apply appropriate management methods to calculate potential profits and losses. The article presents an overview of risk management methods for the needs of large industrial companies. The overview was based on the example of a steel mill.
EN
Riskis an essential part of every process of decision making. Paradoxically, the lack of action may also be considered in terms of risk. When an iiwestor decides to allocate his capital to a certain project., he can never be surę of a finał outcome, even if the change in money value over time is taken into consideration. Even the most profitable investment may be too risky. An investor ought to foresee the probable losses and determine the risk level acceptable for the owner or the project and all the parties involved. For the proper analysis of inyestmenfs effectiveness, it's necessary to identify every risktype and include them in the investment's evaluation. The role of risk management is identification of risk sources and types, its evaluation and devising preventive strategies. Such identification allows for efHcient control of the investment process, and reduces the unwanted side effects. The complete elimination of risk from the investment process is not possible, despite using the most sophisticated and modern preventive methods. The price of a risk depends on its type, and projects with higher risk factor ought to offer higher return ratę then so called "safe investments".
EN
Taking investment decision is inseparably connected with assessment current and fiiture conditions of realization. The process of this assessment is madę in the uncer-tainty and risk conditions. The infrastructural investments that are realized with using the public private partnership mechanism are concerned with the same rules. Risk should betaken by the partner who can manage with it better. When the private sector is taking someof the project risk it will also expect remuneration proportional to the level of risk itwill bear. This is the reason why identiflcation, sharing and mitigation of risk should be taken into consideration because of the project effectiveness.The role of risk management is identification of risk sources and types, its evaluation and devising preventive strategies. Such identification allows for efHcient control of the investment process, and reduces the unwanted side effects. The complete elimination of risk from the investment process is not possible, despite using the most sophisticated and modern preventive methods. The price of a risk depends on its type, and projects with higher risk factor ought to offer higher return ratę then so called "safe investments".
EN
The purpose of the Computer Security Incident Response Teams is to ensure a coherent and complete system of risk management at the national level and, therefore, they have been obliged to perform tasks to counter cybersecurity threats of cross-sectoral and cross-border nature, as well as to ensure coordination of handling of reported incidents, i.e. events that have or may harm cybersecurity.
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.