Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pakowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
W procesie pakowania żywności ryzyko wystąpienia zakażenia wtórnego jest dość wysokie, co może mieć niekorzystne skutki dla jej jakości i zdrowotności. Wpływ takich czynników, jak specyfika technologii produkcji, konstrukcja maszyn i urządzeń pakujących, rodzaj opakowań, liczba i stan higieny personelu, zanieczyszczenie pomieszczeń i powietrza oraz organizacja procesu pakowania powoduje, że proces, który ma na celu chronić produkt przed szkodliwym działaniem otoczenia, może być dla niego przyczyną poważnych zagrożeń. Dlatego zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa higienicznego tego etapu produkcji jest tak istotne i stawia się mu coraz wyższe wymagania, przede wszystkim w zakresie wpływu na jakość pakowanych produktów. Odpowiednio zorganizowany proces pakowania jest (oprócz jakości samego surowca) w wielu wypadkach najważniejszym elementem decydującym o uzyskanym produkcie.
EN
In the process of food packaging the risk of secondary contamination exists and it can affect safety and quality of the product. Such factors as packaging techniques, design of packaging machines, kina of used packaging materials, number and hygiene of personnel, cleanliness of processing rooms and packaging process management all influence the risk of secondary contamination. This is why high hygienic standards for packaging process are required. Appropriately designed and managed packaging process often decides about the quality of the final product.
2
Content available remote Robotyzacja pakowania. Problemy i rozwiązania
100%
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych w PAR, poświęconych mechanizacji i automatyzacji pakowania.
PL
W pracy jest rozpatrywany wariant problemu plecakowego, w którym dopuszcza się podział elementów podczas pakowania przy zastrzeżeniu, że waga umieszczanych w plecaku fragmentów nie może być mniejsza niż zadany parametr [beta]. Analizowane są właściwości rozwiązań optymalnych takiego problemu. Sformułowano warunki opłacalności pakowania poszczególnych elementów, co w wielu przypadkach umożliwia znaczącą redukcję wymiaru rozpatrywanego zadania.
EN
In the paper the semi-continuous variant of the knapsack problem is considered in which items may be fragmented into smaller pieces while putting them into the knapsack. Fragmentation is however subjected to the restriction that the weight of each piece cannot be smaller than the given parameter [beta]. In the paper the properties of the semi-continuous knapsack problem are investigated. It is shown how the optimal values of some variables may be fixed in advance and thus the size of the problem may be reduced.
Opakowanie
|
2003
|
tom 48
|
nr 01
30-32
PL
Automatyczna waga kontrolna jest cennym źródłem informacji umożliwiających kontrolę i regulację ilości towarów paczkowanych. Zastosowanie jej może powodować wymierne korzyści przedsiębiorstwa paczkującego swoje produkty. Sprzężenie zwrotne automatycznej wagi kontrolnej pozwala producentom monitorować przebieg procesu pakowania produktów.
EN
Automatic checkweigher is a valuable source of information enabling control and quantity inspection of prepackaged goods. Its application may give measurable profits for the company that produces prepackaged goods. The feedback of the automatic checkweigher gives manufacturers the possibility of monitoring the run of packing process.
PL
Praca stanowi przegląd już stosowanych oraz będących jeszcze w sferze prób technologicznych nowoczesnych metod pakowania żywności. Omówiono zasady pakowania próżniowego i pakowania z zastosowaniem atmosfery ochronnej produktów suszonych, a także o średniej i dużej wilgotności pochodzących z surowców roślinnych oraz zwierzęcych. Scharakteryzowano aktywne i inteligentne systemy pakowania. Wskazano na znaczenie opakowań podczas pakowania aseptycznego.
EN
An overview of the presently used methods of food packaging as well as of these new, still tested techniques, has been done in this paper. The problems concerning of vacuum and modified atmosphere packaging of dried, intermediate moisture and the products showing high humidity have been discussed. Moreover, the rules of foods of plant and animal origin packaging have been presented. Aspects considered also included: characteristics of active and intelligent packaging systems, the role of packaging materials in aseptic packaging systems.
16
Content available remote Automatyzacja procesów pakowania w przemyśle rolno-spożywczym
80%
PL
Wymagania jakościowe w przemyśle spożywczym obejmują każdy etap produkcji, jak i proces pakowania, niezależnie od produkowanego asortymentu. Zastosowanie nowoczesnej automatyki pozwala producentom spełniać narzucone normy, przy zachowaniu optymalizacji kosztów produkcji maszyn oraz późniejszej eksploatacji. Zastosowanie sterowników o dużych możliwościach obliczeniowych to gwarancja precyzji procesu produkcyjnego.
PL
Maszyny pakujące znajdują zastosowanie w całym przemyśle, ale ok. 80% wartości ich produkcji sprzedanej przypada na przemysł spożywczy. Szacuje się, że w perspektywie najbliższych 5 lat wartość inwestycji w dziedzinie maszyn pakujących wyniesie w Polsce ok. 0,8 mld USD. Rozwój produkcji i eksportu tych maszyn będzie wyraźny, ale zróżnicowany, tzn. różny w różnych omawianych w artykule grupach asortymentowych.
EN
Packaging machinery and equipment find use in the whole industry but about 80% of the sold production value falls to the food industry. It is estimated that in perspective of five forthcoming years the investments in packaging machinery and equipment manufacture in Poland will amount to about 800 milion US dollars. The development in the production and export of these machines will be distinct but differentiated, i.e., different in various assortment groups discussed in the article.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.