Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Wood deterioration factors. Wood impregnation methods depending on its degradation degree and biotic factor occurences.
PL
W publikacji omówiono właściwości obronne roślin przeciwstawijące się zjadaniu przez duże zwierzęta, w tym także udomowione. Skutecznymi sopsobami ochrony są m. in.: ciernie, kolce, nieprzyjemny zapach, ochrona chemiczna, gorzki smak, zdrewnienie, szybki wzrost, omszenie i owłosienie. Mechanizmy ochronne zapewniają rozwój roślin w stosunkowo szybkim czasie oraz możliwość przeciwstawienia się zwierzętom.Dzięki temu rośliny mogą asymilować energię słoneczną-podstawę funkcjonowania ekosystemów.
EN
The subject of the study concerns the seeds of broad bean of White Hangdown cultivar derived from the strict field experiment (2010-2012). The experiment consisted of 10 combinations including two alternating rows sowings of broad bean with fennel and coriander, four variants of biological protection using Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL preparations, and three variants of chemical protection using Vitavax 200 FS, Decis 2.5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP. Applied protection variants improved mycological purity of broad bean seeds. The best and comparable results were noted in the combination with the use of seed dressing Vitavax 200 SL, and subsequent triple foliar application of insecticides and fungicides as well as biological dressing Polyversum WP, and four-time spraying with biotechnical preparations. Companion planting of broad beans with fennel and coriander favored seeds colonization by fungi. Especially the neighborhood with fennel enriched the community of fungi present in the seeds of broad beans in Penicillium spp. (34.6%). Irrespective of the protection, Alternaria alternata (28.6%), Botrytis cinerea (12.3%), Epicoccum purpurascens (5.1%) and saprobionts of Penicillium genus (22.3%), were isolated the most frequently.
PL
Przedmiotem badań były nasiona bobu odmiany Hangdown Biały pochodzące ze ścisłego doświadczenia polowego (20102012 r.). Eksperyment obejmował 10 kombinacji w tym dwa siewy na przemian rzędowe bobu z koprem włoskim oraz kolendrą siewną, 4 warianty ochrony biologicznej z wykorzystaniem preparatów: Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL oraz 3 warianty ochrony chemicznej: Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP. Zastosowane warianty ochrony poprawiały czystość mikologiczną nasion bobu. Najlepsze i porównywalne efekty notowano w kombinacjach z wykorzystaniem zaprawy nasiennej Vitavax 200 SL i późniejszą trzykrotną nalistną aplikacją insektycydów i fungicydu oraz zaprawy biologicznej Polyversum WP i czterokrotnym opryskiwaniem preparatami biotechnicznymi. Uprawy współrzędne bobu z koprem włoskim i kolendrą siewną sprzyjały kolonizacji nasion przez grzyby. Szczególnie sąsiedztwo z koprem włoskim wzbogacało zbiorowisko grzybów zasiedlających nasiona bobu w Penicillium spp. (34,6%). Niezależnie od ochrony z największą częstotliwością izolowano Alternaria alternata (28,6%0, Botrytis cinerea (12,3%), Epicoccum purpurascens (5,1%) oraz saprobionty z rodzaju Penicillium (22,3%).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.