Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkody ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Autorzy opisali wpływ na otoczenie zbiornika Bojszowy uruchomionego w roku 1980, do którego odprowadzano solanki z kopalni węgla kamiennego "Piast" i nieistniejącej już kopalni "Czeczott. Pomimo wyłączenia zbiornika z eksploatacji, stwierdzono na terenach przyległych skutki zasolenia wód i gleby oraz zniszczenia pokrywy roślinnej. Strefa największych zanieczyszczeń dotyczy obszaru położonego na południowy wschód od zbiornika.
EN
The authors have described the negative influence upon the surrounding of "Bojszowy" reservoir started in 1980 to which brine waters are disposed from "Piast" hard coal mine and already non-active "Czeczott" mine. Irrespective of disconnecting the reservoir from exploitation the negative effects were determined upon the surrounding areas with regard to salinity of waters and soils as well as destruction of vegetation cover. The zone of greatest negative impact regards the area located to the south-east from the reservoir.
PL
W doniesieniach prasowych czyta się o znacznych szkodach, jakie Polska ponosi na skutek zanieczyszczenia środowiska. Są one rzeczywiście wysokie. Głębsze analizy pokazują, że spowodowane są głównie uszczerbkiem na zdrowiu, albo przedwczesnymi zgonami. Wiążą się z tym problemy. Łatwiej jest teoretycznie oszacować medyczne skutki narażenia na życie w skażonym środowisku niż wycenić spowodowane tym szkody. Posługiwanie się wskaźnikami obliczonymi dla innych warunków społecznych i gospodarczych może dawać tylko orientacyjne wyniki. Jednak nawet i one sugerują, że ochrona środowiska kosztuje zazwyczaj mniej, niż można dzięki niej osiągnąć.
EN
Media often quote sizeable environmental damages suffered by Poland. They are high indeed. Deeper analyses indicate that they are caused mainly by morbidity and excess mortality. This, however, poses a challenge. It is easier to theoretically estimate medical consequences of exposure to adverse environmental conditions than to put the price on damages. Using indices calculated for different social and economic circumstances can yield rough results only. Nevertheless even these approximate numbers suggest that environmental protection usually costs less than reduced damages.
Aura
|
2003
|
nr 01
16-18
EN
The article presents the history of the development of the two large transport routes in Denmark. The first one is the permanent connection between Danish islands of Funen and Zealand via the Store Baelt, and the second is the connection between Denmark and Sweden via Sund. The author summarizes economic advantages and damage to the environment caused by these investment projects.
PL
Artykuł omawia historię budowy dwóch wielkich tras komunikacyjnych w Danii. Jedna to stale połączenie przez Wielki Bełt duńskich wysp Fionii i Zelandii, a druga - stałe połączenie Danii i Szwecji przez Sund. Autor bilansuje korzyści gospodarcze i szkody, jakie poniosło środowisko naturalne Bałtyku w wyniku tych inwestycji.
Aura
|
2002
|
nr 08
24-25
EN
Located in the south of the Warsaw conurbation (in Ursynow), the Imielinskie Lake, a reservoir of underground and surface waters, is a the relict of the ice age - so unique in terms of Masovia region. Owing to its natural beauty, it was listed as part of the natural heritage. However, recently the lake has lost its status under the pressure from the developers and the local land owners. The natural beauty of the lake now faces destruction owing to bureaucratic trickery and illegal development.
PL
Położone w południowej części zespołu miejskiego Warszawy (Ursynów) Jeziorko Imielińskie stanowi w tej części Mazowsza unikatowy relikt polodowcowy - zbiornik wód podziemnych i powierzchniowych. Ze względu na wielkie walory przyrodnicze zostało uznane za użytek ekologiczny. Pod presją inwestorów budowlanych i właścicieli gruntów postanowienie to zostało bez uzasadnienia uchylone. W wyniku matactw urzędniczych i bezprawnych inwestycji jeziorku grozi zagłada.
15
Content available Winter tourism of Davraz Mountain
71%
EN
Winter tourism comprises activities such as traveling to snowy and sloping areas in ski centers, accommodation in these areas and other services. For winter tourism, the climate is a major factor. However, a particular altitude and slopes are required. A site could be defined as an available territory for winter tourism if there are places that are suitable for climbing and trekking and have appropriate snow for skiing. In addition to the abovementioned issues, the period during which the snow remains on the ground is also a crucial factor. Mountain Davraz has become one of winter tourism centers because of its altitude of 1650–2250 meters, suitable climate for winter tourism and its location near the center of Isparta town. Moreover, advantages, such as heavy snowfall, low temperatures, geomorphologic features as well as hydrological and vegetational suitability for winter tourism, contribute to its potential. As a winter tourism center Mountain Davraz has available accommodation facilities with qualified staff and climbing equipment like chair lifts, telexes and baby lifts. It should be noted that in recent years, transportation has become possible not only thanks to international airports in Isparta and Antalya, but also due to the construction of highways. All of these features provide benefits to the local economy of Mount Davraz and its hinter land. However, Mount Davraz does not require a big capital for winter tourism, because the real and the biggest capital of Davraz is its own nature. Nevertheless, some issues, like the activities on the plateau, inconveniently steep territory, building tourist establishments, solid and liquid wastes, poaching, biological species smuggling, illegal deforestation, fires and erosion create a dilemma between expecting benefits from tourism and avoiding ecological harm done to the environment.
PL
W artykule został przedstawiony problem uwzględnienia wartości efektów ekologicznych i społecznych przy wycenie terenów zdegradowanych. Podkreślono, że w obecnie stosowanych rynkowych metodach wyceny nieruchomości gruntowych na terenach zdegradowanych nie bierze się pod uwagę wartości powstałych tam szkód ekologicznych i kosztów społecznych. W związku z tym zaproponowano algorytm wielokryterialnej wyceny tego rodzaju terenów. Algorytm został poddany praktycznej weryfikacji dla wybranego przykładu terenu przekształconego wskutek działalności wydobywczej.
EN
The article presents a problem of including the value of environmental and social effects in the valuation of degraded areas. A particular attention was paid to the fact, that currently used methods of degraded lands market valuation do not take into account the environmental damages and social costs. Therefore, an algorithm for multi-criteria valuation of such land was proposed. The algorithm was tested on a chosen area transformed by mining activities.
19
Content available Winter tourism of Davraz Mountain
63%
EN
Winter tourism comprises activities such as traveling to snowy and sloping areas in ski centers, accommodation in these areas and other services. For winter tourism, the climate is a major factor. However, a particular altitude and slopes are required. A site could be defined as an available territory for winter tourism if there are places that are suitable for climbing and trekking and have appropriate snow for skiing. In addition to the abovementioned issues, the period during which the snow remains on the ground is also a crucial factor. Mountain Davraz has become one of winter tourism centers because of its altitude of 1650–2250 meters, suitable climate for winter tourism and its location near the center of Isparta town. Moreover, advantages, such as heavy snowfall, low temperatures, geomorphologic features as well as hydrological and vegetational suitability for winter tourism, contribute to its potential. As a winter tourism center Mountain Davraz has available accommodation facilities with qualified staff and climbing equipment like chair lifts, telexes and baby lifts. It should be noted that in recent years, transportation has become possible not only thanks to international airports in Isparta and Antalya, but also due to the construction of highways. All of these features provide benefits to the local economy of Mount Davraz and its hinter land. However, Mount Davraz does not require a big capital for winter tourism, because the real and the biggest capital of Davraz is its own nature. Nevertheless, some issues, like the activities on the plateau, inconveniently steep territory, building tourist establishments, solid and liquid wastes, poaching, biological species smuggling, illegal deforestation, fires and erosion create a dilemma between expecting benefits from tourism and avoiding ecological harm done to the environment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.