Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podczas projektowania obiektów drogowych lub kubaturowych, zdarza się, że analizowane podłoże, na którym mamy posadowić fundament, okazuje się podłożem o słabych parametrach geotechnicznych. Niejednokrotnie także zmuszeni jesteśmy realizować inwestycję na gruntach spoistych (np. piasek gliniasty, glina, ił, etc.) lub organicznych (np. namuły, torfy, gytie, etc.). W związku z tym, obok innych metod wzmacniania podłoża, stosowane są zbrojenia gruntu wykonane z materiałów geosynte tycznych. W poniższym artykule dokonano przeglądu najczęściej stosowanych geosyntety ków, takich jak: geomembrana, geowłóknina, geotkanina, geosiatka i geosyntetyk komórkowy. Przedstawiono także najpopularniejsze surowce, z których produkowane są geosyntetyki. Omówione zostały polimery: aramid, poliamid (PA), poliwinyloalkohol (PVA), poliester (PES), polietylen (PE) i polipropylen (PP). Na koniec omówiono zależności naprężeń zachodzących w geosyntetyku do skali odkształcenia. Przedyskutowano również istotę odkształceń początkowych (w czasie 0 sekund obciążenia) i odkształceń zachodzących przy długotrwałym obciążeniu.
EN
Analyzing subsoil during the completion of the investment we are increasingly confronted with soils with poor geotechnical parameters. We are also forced to do the implementation on cohesive soils (eg. clay, till etc.) or organic soils. Therefore earth reinforcement made of geosynthetic materials are used. Therefore geosynthetic materials are used for earth reinforcement. This article focuses on the most commonly used geosynthetics, such as geomembrane, geotextiles, geogrid, etc. The rest of this paper presents the most popular polymers for the production of geosynthetics. The object of discussion were the polymers: aramid, polyamide (PA), polyvinylalcohol (PVA), polyester (PES), polyethylene (PE) and polypropylene (PP). Finally, the publication shows the dependence of stress on strain. The article shows how important are strain on load in first moment (in the 0 second) and strain during long-time load.
14
Content available remote Przykłady zastosowań technologii GNSS w inżynierii lądowej
100%
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest opisowi technologii GNSS, jej zastosowaniu w inżynierii lądowej, zarówno w czasie wykonywania konstrukcji drogowej oraz podczas badań kontrolnych, czy monitoringu obiektów inżynierskich. Opisuje historię i zasadę działania systemu GNSS. Przedstawia system sterowania maszynami budowlanymi, pomiary kontrolne po zakończeniu budowy oraz system monitoringu geodezyjnego.
EN
Commercially available solutions related to GNSS can significantly complete "traditional" measuring instruments. The precision that can be achieved by performing measurements using GNSS systems is sufficient to create a map or to control machines. The working accuracy and precision of the machine guidance are strictly controlled. Using GNSS and co-operating technologies not only saves working time but also minimizes costs. By implementing solutions used in geodetic monitoring of infrastructure facilities we are able to predict upcoming hazards as well as to effectively prevent them. The technologies can also prevent from building disasters, minimize the costs associated with repairs and, what is most important, valuably increase the security for users.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.