Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to outline the philosophical genealogy of pedagogical discourse based on Michel Foucault’s Discipline and Punish (1977). The undertaken line of inquiry posits this re ection in light of the presupposed question about the core of pedagogical discourse since although in the course of the continuous academic debate stemming from Foucault’s writings many insightful works have emerged with regard to the critical analysis of the educational system and the inner logic underlying the functioning mode of the schools, and although the critical approach appears to be fundamental in the contemporary humanities, the very discourse seems to face an inter-conceptual resistance, which results in the fact that ‘with some hesitations and some dis- sent, contemporary critical traditions continue a nineteenth-century view of social redemption through schooling’ (Popkiewitz and Brennan 1998). In the article I put forward the possibility that the seemingly unresolvable theoretical resistance residing in the very essence of pedagogy as a scienti c discourse, once reexamined in fact veils an inverted conception of pedagogical philosophy as the core of Foucault’s stance. 
3
Content available Nauczyciel akademicki w oczach studentów
63%
PL
W artykule autorki prezentują badanie pokazujące postrzeganie nauczycieli akademickich przez studentów oraz zestaw pożądanych cech, jaki powinni oni posiadać, a także katalog oczekiwań studentów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy.
EN
In this paper the authors present a study showing the perception of teachers by students and a set of desirable features that they should have, and a catalogue of students’ which the academic staff should meet.
PL
Autorzy przedstawiają wyniki badania opinii nauczycieli akademickich na temat wybranych aspektów pracy w szkolnictwie wyższym. Przedmiotem ich zainteresowania badawczego były m.in. następujące zagadnienia: przyczyny podjęcia pracy w szkole wyższej, oczekiwania związane z pracą zawodową i ich realizacja, czynniki wpływające na osiągnięcia naukowo-badawcze, uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej, charakter zmian wspierających rozwój kadry naukowo-dydaktycznej.
EN
The authors present the results of the survey of teachers on selected aspects of working in higher education. The subject of their research interests have included the following issues: reasons for working in high school, expectations for professional work and their performance, factors affecting the achievement of scientific research, career development conditions, the nature of the changes to support the development of academic staff.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.