Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W kopalniach podziemnych w wyniku prowadzenia eksploatacji powstają zroby obejmujące wyrobiska poeksploatacyjne lub technologiczne. Gazy w zrobach ulegają wielu zmianom fizykochemicznym, a wypływające do wyrobisk technologicznych mogą być przyczyną powstania atmosfery beztlenowej oraz zagrożenia wybuchem gazów palnych i zagrożenia toksycznego dla górników. W artykule podjęto próbę klasyfikacji zrobów na podstawie kryterium: dostępności, objętości, składu chemicznego, wentylacji oraz zagrożenia wybuchowego i pożarowego. Pozwoliło to na wyodrębnienie zrobów, które mogą być traktowane jako zbiorniki gazów inertnych, ze względu na wysoką zawartość azotu przy występowaniu jednocześnie niskiej zawartości tlenu i metanu.
EN
The goaves originate in underground coal mines as the result of exploitation works and cover post exploitation workings and technological ones. The gases in the goaves undergo many physico-chemical changes and out flowing to technological workings may cause the origination of oxygen-free atmosphere and the hazard of flammable gases explosion and well a toxic hazard to miners. The article undertakes an attempt of classification of goaves on the basis of such criteria as: accessibility, volumetric capacity chemical composition, ventilation and explosion - fire hazards. That allowed for separation of goaves which may be treated as the reservoirs of inert gases because of a high concentration nitrogen with simultaneous occurrence if low concentration of oxygen and methane.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.