Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpylacze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Badania własności przepływowych rozpylaczy do silnika o zapłonie samoczynnym
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ustalonego przepływu paliwa przez rozpylacze DSL 150A38 do silnika AD3.152UR. Pomiary wykonano dla zbioru 21 rozpylaczy. Opisano ich parametry i zasady selekcji na grupy. Przedstawiono wyniki badań, których celem było przeanalizowanie zmian zastępczego przekroju przepływowego rozpylaczy w funkcji wzniosu iglicy i ciśnienia paliwa. Określono zmiany parametrów przepływowych rozpylaczy po początkowym okresie pracy na silniku oraz zbadano korelację wyników pomiarów równoważnego przekroju przepływowego rozpylaczy przeprowadzonych za pomocą hudraulicznych i pneumatycznych urządzeń pomiarowych.
EN
Investigation results are presented of constant flow of fuel through a DSL150A38 sprayer for an AD3.152UR engine. Measurements were carried out for 21 sprayers. Theirs parameters and selection principles on groups are described. The aim of investigation was analysis of variation of effective flow cross-section of the sprayers as a function of the spear lifting and a fuel pressure. Variation of the sprayer flow-through parameters after initial interval of the engine operation were determined and correlation was investigated of the measurement results of equivalent the flow-through cross-section of the sprayer, carried out with the aid of hydraulic and pneumatic measurement instruments.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia obciążeń cieplnych, zużycia kawitacyjno-erozyjnego oraz koksowania rozpylaczy okrętowych silników spalinowych. Wyjaśniono zależności zachodzące podczas tych procesów i ich wpływ na zużycie rozpylaczy. Opracowano metodykę badań modelowych i eksploatacyjnych rozpylaczy, a w szczególności przeanalizowano: - zmiany zachodzące w rozpylaczu na skutek wzrostu obciążeń cieplnych, - przyczyny i rodzaje uszkodzeń rozpylaczy, - zmiany zachodzące w rozpylaczu na skutek zużycia kawitacyjnego, - wpływ koksowania paliwa na zmiany funkcjonalne rozpylaczy, - zagadnienie doboru materiałów na rozpylacze w aspekcie zwiększenia ich trwałości i odporności na obciążenia cieplne, - zmiany poprawnego działania w funkcji czasu ich eksploatacji. Podano zakres prac oraz ich kierunki w celu zwiększenia trwałości aparatury wtryskowej okrętowych silników spalinowych.
EN
Problems of thermal loads, cavitation/erosion wear and coking of injectors used in marine diesel engines are presented. Relationships taking place in the fuel valve operation are explained and their effect on injection wear is discussed. Methods of model and operational (field) research are defined. In particular, the following problems are described and clarified: - changes in injectors due to increased thermal loads, - causes and kind of injector damage, - changes in injectors due to cavitation wear, - effect of fuel coking on injector performance, - selecton of materials for injectors to increase their life and resistance to thermal loads, - changes in correct functioning as a function of their operation time. The range and directions of work on increasing the life of injector equipment used in marine diesel engines are described.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.