Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 660

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizmy zmodyfikowane genetycznie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
5
80%
EN
The abbreviation in the title derives from the English term: Genetically Modified Organisms and it is related to biotechnological issues. IT and biotechnology are developing at an immense pace because these sciences have, amongst others, huge application potential. IT encounters a positive public feedback, while many areas of biotechnology are criticised severely by the public. We want to help our readers in realizing the substance of the issue by publishing three articles dealing with this subject.
PL
Skrót w tytule pochodzi od angielskiej wersji zwrotu: genetycznie zmodyfikowane organizmy (Genetically Modified Organism) i dotyczy problemów biotechnologii. Najszybciej rozwijające się obecnie dziedziny nauki to informatyka i biotechnologia właśnie, ze względu na ich ogromne możliwości stosowania. Odbiór społeczny informatyki jest pozytywny, natomiast wiele działów biotechnologii spotyka się z ostrym sprzeciwem społecznym. Ażeby ułatwić Czytelnikom orientację w istocie problemu, rozpoczynamy dyskusję, drukując na początek także artykuły na ten temat Heleny Jaworskiej i Andrzeja Anioła.
PL
Wyzwania, przed którymi stoi cywilizacja ludzka, nie mają precedensu w całej jej dotychczasowej historii. W dziedzinie ochrony środowiska są nimi: wprowadzenie do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych, strategia dotycząca systemu energetycznego i adaptacja do skutków ocieplania się klimatu Ziemi. Wypowiedź prof. Nowickiego pochodzi z opracowania 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce.
EN
Human civilization faces unprecedented challenges in the whole history. Environmental hazards include introducing genetically modified organisms, strategy related to the energy system and the adaptation to global warming. Statement of Professor Nowicki from the study 25 years of environmental protection in democratic Poland.
PL
W przeprowadzonych badaniach ankietowych (respondenci to głównie osoby z wyższym wykształceniem) wykazano, że ankietowani mają powierzchowną wiedzę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Większość z nich znała termin GMO i potrafiła go wyjaśnić. Ponad połowa akceptowała wykorzystywanie GMO do produkcji leków i usuwania zanieczyszczeń ze środowiska, ale tylko pojedyncze osoby opowiadały się za wykorzystaniem GMO do produkcji żywności (5-7% ankietowanych). Niektórzy ankietowani przyznali, że prawdopodobnie spożywają żywność modyfikowaną genetycznie, gdyż nie czytają składu podawanego na etykietach kupowanych produktów.
EN
The conducted survey (in which most of the respondents had higher education) showed that the respondents possessed a superficial knowledge of genetically modified organisms. Most of them knew the term GMO and were able to explain it. Over half of the surveyed persons approved the use of GMO in the production of medicines and removal of contaminants from the environment, but few respondents were in favour of the use of GMO in food production (5-7% of the surveyed ones). Some of the respondents have admitted that they probably consume genetically modified food because they do not read the ingredients listed on the labels of the products they purchase.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.