Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 618

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Zamierzeniem Autora jest zaprezentowanie opracowanej metody racjonalizacji decyzji produkcyjnych dla spółki węgla kamiennego. Metoda jest efektem badań ukierunkowanych na poszukiwanie realnych możliwości wspomagania i równocześnie racjonalizacji decyzji produkcyjnych w warunkach grupy kopalń węgla kamiennego; bazuje na dostosowanym do specyfiki górnictwa węglowego powiązaniu efektów optymalizacji (z wykorzystaniem algorytmu SIMPLEX) z opracowaną algorytmicznie wieloaspektową analizą postoptymalną. Opracowane narzędzie umożliwia m.in. analizę wpływu zmian zapotrzebowania na wyniki ekonomiczne spółki i poszczególnych kopalń. Ze względu na obszerność prezentowanej tematyki została ona podzielona. Niniejszy artykuł obejmuje charakterystykę metody, model i metodę optymalizacji dostosowane do warunków grupy kopalń. Przedstawiono w nim również wyniki optymalizacji, w postaci optymalnego planu produkcji i sprzedaży węgla, jakie uzyskano dla jednej ze spółek węglowych.
EN
The intention of the author is the presentation of elaborated method of production decision rationalisation method for a coal company. The method is the effect of investigations targeted at searching of real possibilities for supporting and at the same time rationalisation of production decisions in conditions of a group of coal mines; it abases on integration of optimisation effects adjusted to peculiarities of coal mining industry (with the use of SIMPLEX algorithm) with elaborated in an algorithm manner multi-aspect postoptimal analysis. The elaborated tool allows, among others, analysis of the impact of changes in demand for economic results of a coal company and its individual mines. Because of a vast material presented the subject matter was divided into parts. This article covers the method's characteristics, a model and a method of optimisation adjusted to conditions of a group of mines. It also presents the results of optimisation in the from of an optimum plan of coal production and its sales that were accomplished for one of the coal companies.
8
Content available remote Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian
89%
EN
In the article growing interest in transformation of conventional agriculture toward sustainable is justified. Challenges related with environmental constraints on agriculture production growth are defined as critical. The authors suggest to consider farms applying Norfolk crop rotation system as environmentally sustainable. Comparison of main indicators characterising productivity of these farms with conventional ones proves their handicapped position in other spheres of sustainability. It is therefore justified to retarget agriculture policies to improve their productivity.
PL
W artykule porównano wyniki ekonomiczne gospodarstw stosujących optymalny płodozmian z pozostałymi gospodarstwami objętymi badaniem Polskiego FADN. W badaniu przyjęto założenie o kluczowym znaczeniu płodozmianu norfolskiego w kontekście zrównoważonego użytkowania ziemi rolniczej. Podstawą powyższego założenia jest konieczność zachowania naturalnej produktywności ziemi rolniczej w warunkach ograniczonych możliwości intensyfikacji produkcji rolnej. Ograniczenia intensyfikacji produkcji odpowiadają tutaj za zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego utożsamianego ze wzrostem produkcji rolniczej poprzez jej industrializację. Nawiązując do koncepcji rolnictwa społecznie zrównoważonego autorzy przyjęli stosowanie optymalnego zmianowania za kryterium zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze środowiskowej. Porównanie podstawowych wskaźników charakteryzujących wyniki ekonomiczne gospodarstw stosujących zasady zmianowania typu norfolskiego z gospodarstwami pozostałymi wskazuje na ich gorszą pozycję w sferze zrównoważenia ekonomicznego. Wyniki badania potwierdzają konieczność wsparcia procesu zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze środowiskowej w celu wzmocnienia ich konkurencyjności.
PL
Przedstawiono wyniki ekonomiczne gospodarstw, które uczestniczyły w Projekcie Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich (PRPGM), Zbadano wartość nadwyżki bezpośredniej oraz dochodu rolniczego netto w zależności od etapu, w którym uczestniczyło gospodarstwo oraz od rodzaju posiadanej obory.
EN
In the paper were presented farms’ economic outputs, which participated in first or second phase of Private Farm Dairy Development Project. Author counted gross margin and net farm’s income per cow, hectare of agriculture land and per litre of milk.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.