Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical and thermal properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mechanical and thermal properties of PET/Poss nanocomposites
100%
EN
Polyethylene terephtalate PET and polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nano composites were prepared by melt mixing. The mechanical and thermal properties of PET/POSS nanocomposites with three different types of POSS (heptaisobuthylotrihydroxy - POSS1; octatisdimethylosiloxyethyloepoxy - POSS2, and octatisdimethylosiloxy glicydoksypropylo - POSS3) and two weight percentage contents (0.2 and 0.5) have been measured. There were no significant changes in the mechanical properties of obtained PET/POSS nanocomposites while the thermal properties changed significantly. DSC study shows big influence of silsesquioxanes type and their percentage content on the crystallization temperature and crystalinity of PET/POSS nanocomposites. The crystallization temperature increased by 5.1°C for PET/POSS1, while for PET/POSS2 and PET/POSS3 decreased by 24,4°C and 13,7°C, respectively. Introduction of any POSS type into PET have a strong influence on the crystalization of PET/POSS nanocomposites. Observed crystalinity of obtained nanocomposites changed from 34 % in PET to 19 % (for POSS3 0.2 weight percentage) and 43 % (for POSS2 0.2 weight percentage).
PL
Nanokompozyty PET/POSS wytworzono przez mieszanie w stopie. Zbadano właściwości mechaniczne i termiczne nanokompozytów PET/POSS otrzymanych z trzech typów POSS (hepta (isobuthylo) tri-(hydroksy) - POSS1; octatis dimethylosiloxy ethyloepoxy - POSS2 i octatis dimethylosiloxy glicydoksypropylo - POSS3) z dwoma wagowymi udziałami procentowymi POSS w PET - 0,2 % i 0,5 %. Nie zaobserwowano znaczących zmian właściwości mechanicznych uzyskanych nanokompozytów PET/POSS, natomiast właściwości termiczne takich nanokompozytów zmieniają się istotnie. Badania DSC wykazały duży wpływ typu silsekwioksanu i jego procentowej zawartości na temperaturę krystalizacji i krystaliczność badanych nanokompozytów PET/POSS. Zaobserwowano wzrost temperatury krystalizacji o 5,1°C nanokompozytów PET/POSS1 oraz spadek odpowiednio o 24,4°C i 13,7°C kompozytów PET/POSS2 i PET/POSS3. Wprowadzenie do PET każdego typu POSS wpływa istotnie na szybkość krystalizacji nanokompozytów PET/POSS. Zmierzony stopień krystaliczności otrzymanych nanokompozytów zmienił się z 19 % dla czystego PET do 34 % dla nanokompozytu PET/POSS o zawartości 0,2 % wag. POSS 3 i nawet do 43 % dla zawartości 0,2 % wag. POSS 2 w PET.
2
Content available remote Modified halloysite as a filler for epoxy resins
75%
EN
The modification methods of halloysite and further applications of the modified mineral as a filler for epoxy resins have been presented. The advantage of ultrasound treatment prior to chemical modification with an organic compound in order to obtain a hybrid filler was confirmed. The analysis of the composites obtained with the use of the modified halloysite (3-5 wt.% range) as a filler for epoxy resins indicates an improved interphase interaction and mechanical properties in comparison to the composites based on neat halloysite.
PL
Na podstawie literatury scharakteryzowano wpływ sposobu i warunków wtryskiwania próbek na wyniki badań właściwości tych próbek. Szczególną rolę odgrywa konstrukcja formy wtryskowej. Warunkiem uzyskania poprawnej wypraski jest laminarne wypełnienie gniazda formującego, co zależy od sposobu doprowadzenia ciekłego tworzywa do gniazda, a zwłaszcza kształtu i wymiarów oraz umiejscowienia kanałów doprowadzających i przewężek.
EN
Results of property measurements of test specimens are considerably affected by the method and by conditions under which the materials is injected into the mold. Mold design is of particular importance. The molded piece produced is reliable only when the mold is filled with a material introduced in the laminar flow mode.
4
Content available Modified halloysite as a filler for epoxy resins
63%
EN
The modification methods of halloysite and further applications of the modified mineral as a filler for epoxy resins have been presented. The advantage of ultrasound treatment prior to chemical modification with an organic compound in order to obtain a hybrid filler was confirmed. The analysis of the composites obtained with the use of the modified halloysite (3–5 wt.% range) as a filler for epoxy resins indicates an improved interphase interaction and mechanical properties in comparison to the composites based on neat halloysite.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.