Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the period 1990-1994 the average biomass of phytoplankton increased from 2.9 to 9.9 mg dm-3. In 1990 Cryptophyceae dominated (29% of total biomass), in 1991-1993 Bacillariophyceae (20.5-35%), and in 1994 Cyanophyta (39%). On the turn of winter and the beginning of spring a mass development of the diatoms Asterionella formosa Hass., Cyclotella sp., and Stephanodiscus hantzschii Grun. occurred every year. The diatom density was over 4000 ind. cm-3. On the turn of summer and the beginning of autumn cyanobacterial blooms were observed of Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin and Microcystis aeruginosa Kütz. with a density of 950 colonies cm-3.
PL
W latach 1990-1994 średnia biomasa fitoplanktonu wzrosła z 2.9 do 9.9 mg dm-3. W 1990 roku w biomasie dominowały Cryptophyceae (29%), w latach 1991-1993 Bacillariophyceae (20.5-35%), a w 1994 roku Cyanophyta (39%). Rokrocznie na przełomie zimy i wiosny masowo rozwijały się Asterionella formosa Hass., Cyclotella sp. i Stephanodiscus hantzschii Grun. osiągając zagęszczenie powyżej 4000 ind. cm-3. Na przełomie lata i jesieni masowo rozwijały się sinice Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin i Microcystis aeruginosa Kütz. osiągając liczebność 950 kolonii cm-3.
PL
W 3 zbiornikach o różnej jakości wody i natężeniu antropopresji badano właściwości fizyczno-chemiczne wody. Przeanalizowano strategie życiowe grup glonów planktonowych i na tej podstawie dokonano oceny przydatności fitoplanktonu do określenia jakości wody. W zbiornikach płytkich, polimiktycznych, z dużą dostępnością związków pokarmowych, dominowały gatunki strategii typu C (competitors - gatunki współzawodniczące o dostępność no. pokarmu, światła), R (ruderals - gatunki „wszędobylskie”), C/R (gatunki o strategii mieszanej C/R). W zbiorniku głębokim, dimiktycznym, w którym występują okresowe braki dostępności pokarmu, stwierdzono obecność wśród dominantów, gatunków zaliczanych do grup S (stress tolerators - gatunki tolerujące warunki stresowe, np. okresowe braki dostępności pokarmu), R, C/S (gatunki o strategii mieszanej (C/S), C/R i tylko w okresie wiosny gatunków z grupy C.
EN
Physico-chemical properties of water from 3 reservoirs with different levels of anthropopresure and water quality were investigated. Life strategies of plank- tic algae stated in the studied water bodies were analyzed to evaluate the usefulness of algae for water quality assessment. Individuals representing strategies of type C (competitors), R (ruderals), C/R dominated in the shallow and polimictic reservoirs with high levels of nutrients. Species which belonged to S (stress tolerators), R, C/S, and C/R groups dominated in the deep and dimictic reservoirs where seasonal deficits of nutrients could occur sporadically. In addition, individuals from C strategy were present there only in the spring.
EN
The investigation was carried out during “dry” and “wet” (average: 478.6 mm and 624.7 mm, respectively) years in the Dobczyce Reservoir, which is located in a foothills area of southern Poland. The Reservoir covers 985 ha, has a volume of 108 × 10⁶ m³, a mean depth of 11 m and an average flushing rate of 2.9 yr⁻¹. Statistical analysis (ANOVA) showed that “dry” and “wet” years differed markedly as regards hydrological variables (water flow and flushing ratio). Among the physico-chemical variables, it was the concentration of NH₄-N that differed most in years of the different hydrological types. The main aim of the study was to check the life strategies and dynamics of selected species among the phyto- and zooplankton during the aforementioned “dry” and “wet” years. The assessment centered on changes in population densities for algal species of differing life strategies according to the Reynolds’ classification, particularly S-species (Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz., Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin., R-species (Asterionella formosa Hass, Cyclotella sp.) and C/S-species (Ceratium hirundinella O. F. Müller) Bergh, Cryptomonas sp.). C species like Chlorella, Rhodomonas and Stephanodiscus hantzschii Grun. (in Cl. & Grunow), which were present in only small numbers, were not taken into consideration. No algal species presented any statistical differences in average population density between the studied years. Factors correlated (Pearson correlation) with the density of algae were found to be: flow, flushing ratio, transparency, turbidity and NO₃-N. Changes in the density of selected zooplankton species representing r-strategists (Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1785), Brachionus angularis Gosse, 1851, Pompholyx sulcata Hudson, 1851) and K-strategists (Daphnia cucullata Sars, 1862, Daphnia longispina O. F. Müller, 1785, Eudiaptomus gracilis (Sars,1863) were also studied. The densities of Keratella cochlearis (Gosse, 1851) and Mesocylops leuckarti (Claus,1857) differed significantly between hydrological years. Physical environmental factors like flow, flushing ratio, transparency and turbidity were correlated with zooplankton density, as was shown by Pearson correlation coefficient. Our investigations did not confirm the hypothesis that R (phytoplankton) and r (zooplankton) species are favored by “wet” years, while species of types S (phytoplankton) and K (zooplankton) prefer the conditions present in “dry” years. Only the two zooplankton species characterized as different strategists (i.e. the r-selected Keratella cochlearis and K-selected Mesocyclops leuckarti) responded in significantly different ways to “wet” and “dry” years.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.