Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1320

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Krakow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
4
Content available Święty Józef patron Krakowa
85%
EN
The largest and oldest Carmelite sanctuary of St. Joseph was found, in prepartition Poland, in Krakow - Podzamcze in the no longer existing church of St. Michael the Archangel and St. Joseph4. The monastery was erected in 1611-1637 within the defensive walls of the city, with Bishop Piotr Tylicki’s approval and be nefactors’ support. On 26 October 1636 the bishop of Krakow, Jacob Zadzik, consecrated the church and the main altar under the title of St. Michael the Archangel and Joseph betrothed to the Blessed Mother.
PL
Największe i najstarsze karmelitańskie sanktuarium św. Józefa zostało ufundowane w nieistniejącym kościele św. Michała Archanioła i św. Józefa, powstałym na Podzamczu w Krakowie. Klasztor został zbudowany w latach 1611- 1637. w obrębie murów obronnych miasta, za aprobatą biskupa Piotra Tylickiego i przy wsparciu dobroczyńców. W dniu 26 października 1636 roku biskup krakowski Jakub Zadzik, konsekrował kościół i ołtarz główny pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Józefa oblubieńca Najświętszej j Matki Bożej.
Aura
|
2000
|
nr 08
18-20
EN
The spa of Swoszowice is located in the southern part of Kraków, some 9 kilometres from the city centre. It has been renowned for sulphur deposits and mineral health giving water. Sulphur baths have been applied here for 120 years. Rheumatism, limb traumas, skin diseases, and metabolic and nervous disorders have been treated here. Due to its localization at the limits of the Kraków conurbation it is threatened by air pollutants from exhaust gases and by noise.
PL
Uzdrowisko Swoszowice położone jest w południowej części Krakowa, w odległości ok. 9 km od centrum miasta. Karierę zawdzięcza złożom siarki i wodom mineralnym, uznanym za lecznicze. Kąpiele siarczane stosowane są tu od 120 lat. Leczy się schorzenia gośćcowe, pourazowe narządów ruchu, schorzenia skóry, przemiany materii i systemu nerwowego. Ze względu na położenie na obrzeżu wielkiej aglomeracji miejskiej, uzdrowisku zagrażają obecnie zanieczyszczenia powietrza wywołane spalinami samochodowymi oraz hałas.
EN
The introduction of new rules in the area of land management and the new city management rules lead to key changes in the structure of land use and management of city land. The main objective of the article is to depict the changes of land management in the city of Krakow in the years 2005 − 2012. The spatial analysis of the change process was carried out in the scale of the whole city.
Aura
|
1999
|
nr 01
20-23
PL
Natura obdarowała Kraków licznymi wodami mineralnymi i akratopegami (wody o mineralizacji 0,5 - 1 g/dm³). Do celów balneologicznych wykorzystywane są od 600 lat wody siarczkowe ze Swoszowic, a od 1905 r. także wody siarczkowe Mateczny. Są one stosowane m. in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób pourazowych, schorzeń skóry, systemu nerwowego i zatruć przemysłowych. Natomiast mieszkańcy Krakowa nają dostęp do zdrowej czystej wody pochodzącej ze zdrojów o charakterze artezyjskim. Są to akratopegi pochodzące z odwiertów o głębokości 80-100 m w pięciu punktach miasta.
EN
Thanks to nature, Cracow has various types of mineral water and highly mineralised water (0.5-1 g/dm³). Sulphite water from Swoszowice and Mateczny has been used in balneology for 600 years. It is applied in treating rheumatoid arthritis, traumatic diseases, dermatitis, disturbances of the nervous system and industrial poisonings. Cracow residents have access to clean, health-giving water from artesian springs. The mineralised water is abstracted from wells (80-100 metres deep), in five locations in the city.
Aura
|
1994
|
nr 10
10-12
EN
Sulphur dioxide, nitrogen oxides, fluorine and particulates are the main air pollutants in Cracow. In recent years the particulate emissions have dropped significantly without a parallel decrease in gaseous emissions. This entails a danger of acidifying the environment. To control gaseous pollutants is more difficult than to reduce particulates. It will thus be necessary to limit road traffic in the town centre (to control nitrogen oxides) and to eliminate small boiler houses (to control sulphur dioxide).
PL
Głównymi zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego w Krakowie są dwutlenek siarki, tlenki azotu, fluor oraz pyły. W ciągu ostatnich kilku lat emisja pyłów w Krakowie uległa znacznemu obniżeniu, spadek wielkości emisji gazowych jest natomiast mniejszy. Grozi to w konsekwencji zakwaszeniem środowiska. Ograniczenie emisji gazowych jest trudniejsze niż pyłowych. Konieczne jest zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta (ograniczenie emisji tlenków azotu) oraz likwidacja małych kotłowni (zmniejszenie emisji dwutlenku siarki).
EN
The year 1912 – that is a time when dreams of regaining national sovereignty and launching new irredentist activities began to be reborn in the Polish society (in connection with the political turmoil in Europe auguring an imminent outbreak of the “great war”), was associated with a few important historical anniversaries, namely: the 300th anniversary of the death of Rev. Piotr Skarga, the 100th anniversary of the death of Hugo Kołłątaj, the 100th anniversary of the birth of Zygmunt Krasiński and Józef Ignacy Kraszewski, and finally the 100th anniversary of the expedition of Napoleon’s Great Army on Moscow; it was particularly the latter event that was being associated with the hopes of ‘resurrecting’ Poland within its pre-partition borders. The above-mentioned anniversaries created an excellent opportunity for the Poles to manifest – wherever possible – that is chiefly on the territory of autonomous Galicia and among the émigré circles – their patriotic feelings. For the individual political factions, these jubilee celebrations constituted an excellent pretext to intensify the struggle for the proverbial “rule of the souls”. In the year 1912 in Kraków it was primarily the memory of the author of Nie-Boska komedia and Irydion (23 February), and secondly (25–27 September) that of the author of the famous Kazania sejmowe /Diet Sermons/, that were being celebrated. The latter of the two celebrations had, above all, the character of a religious holiday. Whereas in connection with the homage paid to the memory of Zygmunt Krasiński, there appeared clear accents and allusions as well as ideologicalpolitical polemics, no scholar researching the post-partition history of the Poles can pass by with indifference. To put things in a nutshell, for the Kraków conservative-conciliatory circles which eagerly took over patronage over the organization of the celebrations associated with the 100th anniversary of the birth of the “third national poet-bard”, this holiday became an excellent opportunity to recall the warnings of the author of Nie-Boska komedia against the dire consequences of all socially radical ideologies (in the contemporary Galician realities, this meant above all, a warning against the socialists grouped around Ignacy Daszyński) and also against propagating the idea of “deed-work” rather than “deed-struggle” (as all irredentists who were then setting up unions and Polish Rifle Squads seemed to require).
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.