Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Opakowanie
|
2004
|
tom 49
|
nr 11
28-30
PL
Wyroby z mas wtórnych charakteryzują się wyraźnie wyższą zawartością czterech metali ciężkich w porównaniu z wyrobami z mas pierwotnych. Maksymalna zawartość sumy Pb, Cd, Cr i Hg w zbadanych próbkach nie przekraczała jednak 30 ppm przy dopuszczalnej granicy 100 ppm. Krajowe opakowania papierowe w pełni spełniają wymagania Dyrektywy 94/62/EC dotyczące zawartości sumy tych czterech metali ciężkich i nie stanowią pod tym względem zagrożenia dla środowiska.
EN
The products made of secondary pulp are characterized by a distinct higher contents of the four heavy metals in comparison with products made of virgin pulp. The maximum contents of the sum total of Pb, Cd, Cr and Hg in tested samples did not exceed 30 ppm whereas the admissible limit was 100 ppm. Polish paper packages fully meet the demands of the Directive 94/62/EC concerning the contents of the total sum of these four heavy metals and in this respect these packages do not make any threat to the environment.
PL
Papier i tektura są dobrymi materiałami do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zasadniczo nie powinny stwarzać zagrożenia dla jakości produktów spożywczych i zdrowia konsumentów. Wyniki wykonanych badań wskazują jednak, że w sporadycznych wypadkach występuje czasem przekroczenie obowiązujących ograniczeń. Papiery i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być w związku z tym kontrolowane.
EN
Paper and board are good materials for the production of packaging destined for contact with food and virtually they should not create a threat for the quality of food and consumers health. The results of tests that have been carried out indicated, however, that in sporadic cases sometimes an excess of obligatory limits takes place. In this connection papers and boards for contact with food should be regularly controlled.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.