Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study has been devoted to showing the relationship between legal security and financial security at the local government level. To this end, firstly some consideration has been given to determining the meaning of the terms “security” and “financial security” from the point of view of the state and local government. In addition, it has been shown that financial security is inextricably linked to the financial power enjoyed by the state, specifically by the bodies acting in its name and on its behalf. The power resulting from this is the financial power of local government units, which is enjoyed by such units although to a limited extent. However, it has been found that even this scope of legal regulations limiting the possibilities of authoritative financial activities of local government bodies is of key importance from the security viewpoint of local communities.
PL
Opracowanie zostało poświęcone ukazaniu zależności pomiędzy bezpieczeństwem prawnym a bezpieczeństwem finansowym na szczeblu samorządowym. W tym celu w pierwszej kolejności przeprowadzono rozważania dotyczące określenia znaczenia pojęć „bezpieczeństwo” oraz „bezpieczeństwo finansowe”, zarówno z punktu widzenia państwa, jak i samorządu terytorialnego. Ponadto wykazano, że bezpieczeństwo finansowe jest nierozerwalnie związane z władztwem finansowym przysługującym państwu, a dokładnie organom działającym w imieniu państwa i na jego rzecz. Za wynikające z tego władztwa uznano władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego, które przysługuje tym jednostkom, choć w ograniczonym zakresie. Jednakże uznano, że nawet ten zakres regulacji prawnych, ograniczający możliwości władczego działania finansowego organów samorządowych, ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
PL
Opracowanie ma wykazać jedynie najważniejsze, podstawowe ale kardynalne znaczenie finansów publicznych na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pojęcie to nader często stosowane w ujęciu potocznym wymaga bowiem, wyjaśnienia jego konstytucyjnego i ustawowego znaczenia celem zobrazowania istoty jego przyjęcia i stosowania w odniesieniu do działalności organów władzy publicznej. W tym kontekście prowadzonych rozważań ważne będzie także uwzględnienie pojęć pochodnych wynikających także z Ustawy zasadniczej ściśle związanych z finansami publicznymi.
EN
As assumed in the title, the study is intended to show only the most important, basic, but cardinal significance of public finances on the basis of the Constitution of the Republic of Poland. This notion, often used in colloquial terms, requires clarification of its constitutional and statutory meaning in order to illustrate the essence of its adoption and application in relation to the activities of public authorities. In this context, it will also be important to take into account derivative notions resulting also from the Basic Law, closely related to public finances.
PL
The study deals with determining financial rules which permit contemporary civil service to function, the subject itself going in line with the title of the conference devoted to the contemporary multiform character of public administration. The aim of the study is to point to the title aspect of the functioning of civil service and the chosen subject is interesting and relevant, since the financial aspect of the functioning of public administration conditions the activity of its organs within the public sphere. The amount of financial means provided from the state budget or from those of local governments is the factual determinant of the execution of public tasks by organs of public authority which are appointed for this purpose. The author has undertaken to discuss only some chosen issues concerning financial aspects of the functioning of these organs (run by the government or local governments) because their considerable number exceeds the scope of the study. Moreover, the aim is to merely inspire and to found a platform for polemics in this respect. Obviously, it was possible to conduct the study primarily on the basis of effective laws and regulations, views of doctrine and the established judicature in this respect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.