Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 191

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  firmy polskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Dążenie do stałej poprawy efektywności pracy oraz ciągłego podnoszenia poziomu jakości oferowanych produktów i usług to charakterystyczne cechy systemu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
PL
Przedstawiono firmy działające na polskim rynku w ujęciu znalezienia odpowiednich urządzeń i usług, m.in. w zakresie hydrauliki, pneumatyki i napędów. Wykazano złożoność informacyjną zagadnienia i podano formalizację graficzną z punktu widzenia przydatności zarówno dla przemysłu, jak i klientów indywidualnych. Przedstawiono zmienność istnienia przedsiębiorstw na polskim rynku w latach 2007-2010.
EN
The authors presented the firms acting at the Polish market and offering suitable devices and services, for example connected with hydraulics, pneumatics and drives. Complexity of information concerning the problem has been shown, and graphical formalization has been given taking into account its usability for both industry and individual customers. This paper presents the changeability of the existence of companies at the Polish market in the years 2007-2010.
PL
Obserwacja liderów w danej branży pozwala na tworzenie na ich przykładzie koncepcji rozwoju dla własnego przedsiębiorstwa, umożliwia również poprawienie własnych procesów (w tym procesów produkcyjnych). Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw młynarskich z wykorzystaniem metody DEA oraz wskaźnika produktywności TFPC może być przydatna do ich bieżącej oceny, jak i podejmowania właściwych decyzji dotyczących ich przyszłości. Nieefektywność niektórych przedsiębiorstw może mieć swoje źródło w organizacji zasobów rzeczowych i ludzkich, które mogą być źle wykorzystywane. Dzięki oszacowaniu poszczególnych miar efektywności i produktywności możliwe było wyodrębnienie źródeł nieefektywności, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy i dalszą szczegółową analizę.
EN
On the example of leaders' observation in a given branch, it is possible to allow to create a conception of development for own company, also enable to improve own processes (within production processes) elaborated in the paper. Efficiency analysis of grain milling companies by using DEA method and TFPC index productivity can be helpful by their current estimation and by taking proper decisions, which concern their future. Inefficiency of some companies can have its source in organization of material and human resources, which can be improperly used. Due to estimation of particular efficiency and productivity measures it was possible to separate sources of inefficiency, what allowed to point at directions of improvement and further detailed analysis.
19
Content available remote System motywowania i wynagradzania pracowników w polskich firmach
63%
EN
The article indicates the most significant aspects of motivation system including employees’ remuneration in the Polish companies. It has been presented the theoretical and practical aspects of motivation system with the special regard of employees’ remuneration in the Polish companies. Presented results of researches contain questions connected with the motivation system and employees’ remuneration. The researches were conducted on the trial of ninety six big companies in Poland in 2010 and 2011. The analysis and evaluation of researches results were presented in the light of the newest theory and practice of human resources management.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.