Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 606

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rehabilitacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Wstęp: Dysfonia hyperfunkcjonalna należy do najczęściej występujących dysfonii czynnościowych, charakteryzująca się niewydolnością głosu z nadmiernym napinaniem mięśni wewnątrz- i zewnątrz krtaniowych podczas fonacji. Aby proces leczenia był skuteczniejszy, cały czas poszukiwane są i opracowywane nowe sposoby rehabilitacji. Celem tej pracy jest ocena skuteczności laryngotapingu – innowacyjnej metody oklejania okolic około krtaniowych i mięśni szyi. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 10 pacjentów ze zdiagnozowaną dysfonią hyperfunkcjonalną. Stosując zasady kinesiotapingu, przez 7 dni oklejano mięśnie nadgnykowe, podnykowe, mostkowo – obojczykowo – sutkowe oraz chrząstkę tarczową. Przed terapią oraz po tygodniu pacjenci wypełniali ankietę samooceny głosu VHI. Oceniono również palpacyjnie ewaluację krtani według skali L. Mathienson. Wyniki: Analizując wyniki ankiety VHI oraz ocenę ewaluacji palpacyjnej krtani przed i po terapii zaobserwowano statystycznie istotne różnice. Wyniki średnio zmniejszyły się o połowę, co jest pożądanym efektem terapii. Dyskusja: Wyniki potwierdzają pozytywny wpływ kinesiotapingu okolic około krtaniowych. Jednak potrzebne są dalsze badania, na większej grupie pacjentów, aby w pełni ocenić działanie terapeutyczne. Wnioski: 1.Laryngotaping jest skutecznym sposobem normalizacji napięć mięśniowych, a co za tym idzie do poprawy jakości głosu. 2.Zaprezentowane badania wymagają kontynuacji, jednak pozytywne odebranie wprowadzonej terapii przez pacjentów zachęca do prowadzenia dalszych badań, na większej grupie pacjentów.
3
80%
EN
Many patients with lung cancer have concomitant chronic obstructive pulmonary disease and heart diseases. The planned anticancer therapy should be individualized in relationship of patient’s cardiac and pulmonary condition. Pulmonary rehabilitation is based on evidence, its main aim is to improve the quality of life by increasing physical fitness and optimal pattern of ventilation. It may prevent complications such as hypoxemia, respiratory infections, symptoms related to immobilization during hospitalization. Rehabilitation can be recommended both before and after lung resection. The most effective way to prevent post-operative complications is early respiratory physiotherapy before and after surgery. Properly rehabilitation can also be very useful in patients treated with palliative radio- or chemotherapy. The article is a summary of the available results and efficiency of the rehabilitation in patients with lung cancer.
PL
Większość chorych na raka płuca ma współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz chorobę serca. Zakres planowanego leczenia przeciwnowotworowego zawsze musi uwzględniać stan kardiologiczny i pneumonologiczny pacjenta. Rehabilitacja oddechowa jest opartym na faktach, wielokierunkowym i wszechstronnym postępowaniem, którego celem jest poprawa jakości życia przez zwiększenie wydolności fizycznej i optymalizację wysiłkowej wentylacji, a także zapobieganie występowaniu powikłań takich jak: hipoksemia, infekcje układu oddechowego, dolegliwości wynikające z unieruchomienia. Rehabilitację można zalecać zarówno przed resekcją płuca, jak i po niej. Najskuteczniejszym sposobem zapobieżenia pooperacyjnym powikłaniom jest wczesne usprawnianie przed- i pooperacyjne, zwłaszcza stosowanie fizjoterapii oddechowej. Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja może być również bardzo przydatna w fazie leczenia paliatywnego radio- lub chemioterapią. Artykuł stanowi podsumowanie dostępnych badań dotyczących rehabilitacji chorych na nowotwory układu oddechowego.
EN
The methodology of experimental and modeling research into estimation of rehabilitation progress is presented in the paper. The comparative analysis of kinematics and dynamics parameters, obtained for different stages of rehabilitation, with the standard ones was used to monitor of rehabilitation process.
EN
Unilateral neglect syndrome, a difficulty in reporting, responding, or orienting to novel or meaningful stimuli presented within the contralesional hemispace, is a common consequence of brain injury that cannot be explained by primary sensorimotor defects. It is a heterogeneous cluster of cognitive deficits usually resulting from right hemisphere damage affecting the left part of the body and space. Right hemineglect also occurs, but is much less frequent. Even though about half of patients tend to recover from neglect relatively quickly and spontaneously, chronic forms of the disorder are associated with slowed motor function recovery, poor response to rehabilitation, and difficulties in many everyday activities. This article reviews the theoretical approaches and efficacy of different strategies of neurorehabilitation including such groups of therapeuticmethods as: psychological techniques of compensation (scanning training, lateralized cueing), techniques of sensory modulation (optokinetic stimulation, vestibular stimulation, transcutaneous nerve and muscle stimulation), techniques of sensorimotor plasticity activation (eye patching, adaptation to prism lenses, trunk rotation), and techniques of balancing interhemispheric interactions (limb activation therapy, transcranial magnetic stimulation). Despite years-long clinical observations and numerous experimental studies verifying usefulness of different interventions, it is not clear yet whether one rehabilitation technique is appropriate for all hemineglect patients and diverse manifestations of neglect. Some authors claim that combination of different techniques may produce additive benefits (e.g. linking of specific psychological interventions with sensory manipulation, improving of attention and visuospatial abilities, self-awareness training or pharmacological treatment).
7
80%
PL
W niniejszej pracy przedstawiono rolę logopedy klinicznego w zespole specjalistów biorących udział w leczeniu i rehabilitacji osób po całkowitej laryngektomii. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność współpracy w grupie specjalistów oraz zaprezentowano etapy procesu rehabilitacyjnego głosu zastępczego i węchu.
PL
W pracy przedstawiono metodykę badań doświadczalnych oraz modelowych pozwalającą na wyznaczenie obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego podczas chodu. Uzyskane wyniki pomiarów doświadczalnych oraz obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu modelu matematycznego zostały wykorzystane do oceny postępów rehabilitacji w różnych jej etapach.
EN
Methodology of experimental and modeling investigations, enabling determination of loads in human musculo-sceletal system during gait is presented in the paper. Results obtained during measurements and numerical calculations, performed with the use of mathematical model, were used to evaluate progress of rehabilitation in its different stages
PL
Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszły w życie cztery reformy: administracji publicznej, systemu edukacji, ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia. Celem pracy jest przedstawienie podstaw dwóch z nich, mających zasadnicze znaczenie dla osób niepełnosprawnych: administracyjnej i ochrony zdrowia, oraz ich wpływu na sytuację tych osób. Omówiono podział zadań między poszczególne instytucje w zakresie zarządzania działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. W dalszej części przedstawiono, jak przebiega w Województwie Lubuskim realizacja tych zadań, oraz jakie są postulowane kierunki przyszłych działań mających na celu polepszenie sytuacji tej grupy ludności.
EN
Commencing 1st January 1999 the four reforms came into force: the reform of public administration, the reform of education system, the reform of social insurance and the reform of health service system. The elements of two of them having an elementary importance for the disabled have been presented in this dissertation: the administration and the health service reforms and also their influence on the situation of the disabled. Here has also been presented the division of tasks among individual institutions as far as managing the actions in support of the disabled is concerned. Further, it has been shown how the tasks are practically realized on various levels of administration.
PL
Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi (ang. extracorporeal shockwave therapy; ESWT) w leczeniu pooperacyjnym pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka. Istnieją dowody potwierdzające zastosowanie ESWT w różnych dziedzinach medycyny, głównie w kamicy nerkowej, ale także w wielu schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego oraz w gojeniu ran. Nasza wiedza na temat stosowania ESWT w zespole cieśni nadgarstka wydaje się skąpa, co w połączeniu z brakiem wartości referencyjnych stanowi istotne ograniczenie stosowania ESWT w tym schorzeniu
PL
Wstęp. Zespół Rasmussena to bardzo rzadki typ przewlekłego ogniskowego zapalenia mózgu o niewyjaśnionej etiologii rozpoczynający się zwykle między 2 a 10 rokiem życia. Charakteryzuje się lekooporną padaczką, postępującym niedowładem połowiczym i stopniową regresją funkcji poznawczych, wymaga złożonego postępowania leczniczego. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie założeń, trudności i efektów rehabilitacji w zespole Rasmussena Materiał i metoda. Opis przypadku trzynastoletniej pacjentki z zespołem Rasmussena Wyniki i wnioski. Rehabilitacja w zespole Rasmussena jest utrudniona przez licznie występujące napady drgawek, zaburzenia w komunikacji i współpracy wywołane narastającym upośledzeniem umysłowym. Mimo to możliwe jest osiągnięcie poprawy w zakresie lokomocji i samoobsługi pacjenta.
EN
Introduction: Rasmussen encephalitis is a very rare chronic inflammatory disease of unknown etiology beginning usually in children between 2 and 10 years old. It causes intractable, extremely difficult to medication epileptic seizures, progressive hemiparesis and gradual mental deterioration and requires multifocal treatment. Aim of the study: The aim of the study is to present the assumptions, difficulties and results of rehabilitation in Rasmussen encephalitis. Material and method: The case description of 13-year-old girl with Rasmussen encephalitis Results and conclusions: Rehabilitation in Rasmussen encephalitis is difficult because of intractable epileptic seizures, problems in communication and cooperation caused by progressive mental retardation. Despite this it is possible to gain improvement of patient’s mobility and self service.
EN
Knee joint injuries account for 15-30% of all body injuries. Unfortunately the basic means of after-an-injury immobilisation is still a plaster, which can cause numerous complication in knee treatment and can prolong the rehabilitation process. An efficient and at the same time comfortable alternative for the patient is a textile stabilising orthosis. The article presents the general application requirements concerning textiles for the stabilising orthoses. The requirements are determined by specific application conditions.
PL
W drugiej części artykułu opisano rehabilitację centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło małego miasta górnośląskiego Knurowa bez stosowania środków chemicznych. Nie została zmieniona technologia obróbki wody uzupełniającej. W układzie zastosowano 110 szt. odmulaczy OISm.
EN
There are two important aspects in desingning new mental healths facilities. First, we need a fresh look to management of both design and construction processes. Second, the response of an architect has reached new dimensions for the reason of the size and complexuty of new work. Health facilities demonstrate these changes more clearly than some other buildings. Partly because of the increasing penetration of the public client into programming and design development and partly because of the rapidly changing medical techniques. As transquilizers and others modes of therapy permit a more truly psychiatric interchange between physician and patient, rehabilitation becomes major activity replacing the mainly custodial care of former programs. Hence, a new series of many rehabilitation centers and similar buildings has been developed for the New York system. The article describes some aspects of public improvement through management and money for architecture in the area of New York State.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.