Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Inkorporacja miasteczka w procesie tworzenia aglomeracji - szansa czy zagłada?
100%
PL
Miasteczko, małe miasto - to osiedle o charakterze miejskim z niewielką liczbą ludności (do lOtys. mieszkańców), skupioną na niewielkiej powierzchni. Pełni ono rolę usługowego ośrodka regionalnego dla większego lub mniejszego obszaru. Życie płynie tu w sposób szczególny -jego tempo jest spokojne. Społeczność zwykle zintegrowana - ludzie się znają. Przestrzegane są pewne normy i obyczaje. Bliski i bezpośredni jest kontakt z przyrodą, która podchodzi do stóp zabudowy. Dla wielu miasteczko to prowincja, to świat zapomniany, leżący na uboczu. Dla innych - a jest ich wielu - to swojszczyzna, to prawdziwe oblicze krajobrazu kulturowego, kształtowanego podług nieba i zwyczaju polskiego. Taki obraz miasteczka staje się jednak przeszłością, przemija i różne, lecz liczne są tego przyczyny. Już na początku XX wieku, a nawet wcześniej, odzywały się głosy w obronie harmonijnego, zachowującego tradycję, polskiego krajobrazu kulturowego1. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Komunikacja, środki przekazu integrują odizolowane niegdyś ludzkie osiedla. Zniszczenia wojenne, związane z wojną migracje ludności, a następnie dewastacja miasteczek i ich substancji po wojnie, rezygnacja z regionalizmu na rzecz wszechobecnej wielkiej płyty - to wszystko w przyspieszonym tempie zmieniło i zmienia oblicze polskiego miasteczka. Liczni badacze od dawna sygnalizują swe obawy. Szczególna jest sytuacja miasteczka, odrębnej przecież formacji przestrzenno-socjologicznej, włączonego w wyniku decyzji administracyjnej w granice dominującej w bliskim sąsiedztwie aglomeracji. Tu, oprócz wszystkich wspomnianych zagrożeń, następuje jeszcze jedno -szczególne zagrożenie - zostaje zatarta tożsamość administracyjna. Procesy takie zachodziły i w przeszłości - łączono bliskie organizmy miejskie w średniowieczu i w wiekach następnych. Renesansowy Mirów został wcielony do pobliskiego starego Pińczowa, XVII-wieczny Wierzbnik połączono z XIX-wieczną osadą przemysłową Zagłębia Staropolskiego - Starachowicami, tworząc w 1939 r. ważny ośrodek miejski COP-u. Praca niniejsza dotyczy miasteczek wcielonych do większych organów urbanistycznych po drugiej wojnie światowej. Oprócz specyficznej grupy, jaką są uzdrowiska - niezgodnie z ich funkcją włączone w obręb wielkich miast (np. Cieplice w obręb Jeleniej Góry, Szczawno Zdrój w obręb Wałbrzycha) jest także grupa małych miast, które utraciły stopniowo znaczenie na rzecz sąsiedniej rozrastającej się osady, aby ostatecznie po II wojnie światowej, w okresie tworzenia aglomeracji miejskich, znaleźć się w granicach potężniejszego sąsiada jako jego dzielnica. Do takich należy m.in. miasteczko Sarnowa, obecnie dzielnica Rawicza i miasteczko Denków, obecnie część Ostrowca Świętokrzyskiego.
EN
Together with the development of urban agglomerations an alarming urbanistic phenomenon has been observed, which consists in incorporation of individual little towns into huge urban complexes. As a result, towns with remarkable cultural traditions have been losing their "entity. Such a situation emerged and grew in intensity especially after the Second World War. This is illustrated in the present study by an example of two towns: Denkow, Kielce province, and Sarnowa, Great Poland. The first one became a district of Ostrowiec Swietokrzyski, and the second was incorporated by Rawicz. Both towns just like many others arc threatened with functional and economic stagnation as well as spatial degradation. Their individual character as regards culture and space occupied can be saved only by way of taking appropriate decisions. This is an essential activity in the process of protecting historical little towns of Poland against irreversible destruction.
2
100%
EN
Architecture serving the tourist purpose consists of numerous objects of diverse functions, such as hotels, refuges, pensions, sanatoria, restaurants, congress halls, garages, camping sites, railway stations and many others. They greatly influence the landscape. In the report several groups of solutions have been presented, which interact with the mountain landscape. 1. Objects faithful to tradition of indigenous materials (stone and wooden buildings with simple forms, i.e. refuges and mountain doses). 2. Objects faithful to the traditions of regional ornamentation: wooden hotels and pensions, with long galleries, balconies, with characteristic wooden details and the construction specific for the region. 3. Hotels, holiday houses, recreational and skiing objects creating alpine agglomerations, destructively affecting the mountainous landscape. Modern ambitious accomplishments, consistent with high-tech directions, made of glass and steel - alpine meteorological stations, cable-railway stations with unconventional, interesting architecture.
PL
Powszechnie mówi się dziś o degradacji krajobrazu wsi polskiej, o zatraceniu ciągłości kulturowej w kreowaniu przestrzeni wsi, o upadku zespołów podworskich i zaniku tradycji w zabudowie chłopskiej. Objawy te obserwuje się obecnie z niepokojem. Należy jednak zauważyć pewne, z pozoru mało istotne, ale pozytywne zjawisko, które ma szeroki zasięg i niebagatelne znaczenie dla oblicza polskiejzabudowy wiejskiej. Idzie tu o zastosowanie miejscowych materiałów do tworzenia zindywidualizowanej zabudowy w regionie.
EN
Observations were carried out in regions of the country which are united by the occurance of natural resources such as limestone. Limestone was shaped by hand with an axe, keeping an eye on the outer surface of the building. The finishing off of the wall edge was made easier by using baked ceramic brick. Brick details are first of all window framings, lintels, corners and cornices. For reasons of aesthetics there also appeared decorative details such as: smooth and cubed friezes, motives of the cross, rhombic ornaments of the rosette. This type of outer walls' construction - applied at least to the end of the 19th century - has been so strongly established in building tradition as to influence modern building. Erections are at present raised of different material - white silicate brick or cement blocks - however, the same elevation finishing methods are used as well as identical colour composition. In other regions colour effects were obtained, for instance, by the composition of local dark-coloured stone with brick, etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.