Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operní libreta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Studie Michala Fránka, Jiřího Kopeckého a Vlasty Reittererové je věnována opernímu dílu "Die Brüder" českého hudebního skladatele Ludvíka Rittersberka (též Ludwig Ritter von Rittersberg, 1809-1858). Vedle historie vzniku tohoto díla se autoři zaměřují především na jeho dějovou linii, která inspiračně vychází z Rukopisu královédvorského, a libreto opery. Jeho úplná edice se souběžným českým překladem je také součástí tohoto textu.
EN
This study is devoted to analysis and an edition of the libretto to the opera Záboj by the Czech composer and music theorist Josef Leopold Zvonař (1824–1865), composed to a libretto by the writer Alois Vojtěch Šmilovský (1837–1883). The subject matter is taken from the poem Záboj, which is in turn from the Dvůr Králové Manuscript, a supposedly medieval text that was “discovered” in 1817 by Václav Hanka. This literary forgery, together with the Zelená Hora Manuscript, is a specifically Czech manifestation of European Ossianism, profoundly influenced Czech culture and society. It is here that the figure of the bard makes its first appearance in Czech opera – a singer and warrior who leads an uprising against German conquerors. The work has never been performed as a whole, but it represents a noteworthy documentation of the efforts to achieve a Czech national style before the arrival of Bedřich Smetana.
CS
Studie Michala Fránka a Jiřího Kopeckého je věnována analýze libreta opery Záboj od hudebního skladatele Josefa Leopolda Zvonaře (1824-1865); autorem libreta je Alois Vojtěch Šmilovský (1837-1883). Námět pochází z Rukopisu královédvorského, jednoho Hankových padělků "objeveného" v roce 1817. Analýza se zabývá významovým výkladem libreta v kontextu specificky české manifestace v rámci národního obrození. Zvonařovo dílo je prvním operním zpracováním tohoto literárního námětu a poprvé též pracuje s postavou barda. Zajímavostí je, že opera zatím nebyla nikdy provedena jako celek. Součástí studie je edice libreta.
3
60%
EN
Princess Libuše as a character in Central European operas from the 17th – 20th centuries represents a remarkable phenomenon which is yet to be comprehensively charted. The focus of the present study is on three German librettos dating from the 1810s and 20s (Heinrich Eduard Josef von Lannoy: Libussa, Böhmens erste Königin, 1819; Joseph Karl Bernard: Libussa, 1823; Johann Ludwig Choulant: Libussa, Herzogin von Böhmen, 1823), and three, or more precisely, four Czech librettos (Josef Krasoslav Chmelenský: Libušin sňatek, 1832; Josef Wenzig: Libuše, 1866/1881; Ema Destinnová: Kněžna Libuše, 1913; Nastolení Libušino, 1923). Using a comparative perspective, the text concentrates on motivic analysis of the librettos which it sets into the German and Czech literary contexts. At the same time, the study explores the differences of approach to the character of Princess Libuše between the German and Czech milieus. Whereas in the cases of the German-language librettos the main concern was with providing a thrilling and romantic plot, the Czech librettos tended towards the genre of coronation opera whose political message would address both the rulers, and even more relevantly the people and nation, as a vehicle of knowledge about themselves, their past history, present condition, and future. In this respect, Bernard’s libretto is already markedly distinct from Chmelenský’s text, after which the Czech tendency towards the ceremonial culminates in Wenzig’s libretto as the realization of a “glorious tableau”, to ebb in Ema Destinnová’s work at a time by when it was already regarded by the majority of critics (if not its audiences) as anachronistic.
CS
Postava kněžny Libuše v opeře střední Evropy 17. až 20. století představuje pozoruhodný a komplexně dosud nezmapovaný fenomén. Přítomná studie se zaměřuje na tři německá libreta vzniklá v desátých a dvacátých letech 19. století (Heinrich Eduard Josef von Lannoy: Libussa, Böhmens erste Königin, 1819; Joseph Karl Bernard: Libussa, 1823; Johann Ludwig Choulant: Libussa, Herzogin von Böhmen; 1823), a na tři, resp. čtyři libreta česká (Josef Krasoslav Chmelenský: Libušin sňatek, 1832; Josef Wenzig: Libuše, 1866/1881; Ema Destinnová: Kněžna Libuše, 1913; Nastolení Libušino, 1923). Studie se ve srovnávací perspektivě soustředí na motivický rozbor libret, která zasazuje do německého a českého literárního kontextu. Studie zároveň sleduje odlišnou funkci, kterou postava kněžny Libuše zaujímala v německém a českém prostředí. Zatímco v případě německojazyčných libret jde především o napínavý romantický děj, česká libreta směřují ke korunovační opeře, jejíž politické poselství se obrací jak k vládcům, tak především k národu, jenž jejich prostřednictvím sleduje sebe sama, svou minulost, přítomnost i budoucnost. Tímto aspektem se od Bernardova libreta zřetelně odlišuje již Chmelenského text, tendence k reprezentativnosti pak vrcholí ve Wenzigově libretu jako realizace „slavného tableau“ a doznívá u Emy Destinnové v době, když již byla značnou částí kritiky (nikoli však diváky) vnímána jako anachronismus.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.