Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with some problems concerning the possiblity of application of event's decree automatization in the frame of events accountancy, to improve the performance of Econoomical Information System (SIE - in short) in business. Especially, author stresses the influence of decree automatization on the integration and organisation processes of SIE. Sections 3 and 4 desribe some economical and organisational improving effects gained by enterprises using systems which are depicted here. In author's opinion, the most important seems to be decreasing the real time needed for users to access business information.
PL
System informacji ekonomicznej dostarcza informacji na potrzeby podejmowania decyzji na różnych etapach działalności przedsiębiorstwa. Podstawę budowy systemu informacji ekonomicznej i szerzej systemu informacyjno-decyzyjnego tworzą proces planowania, implementacji i kontroli. Wszystkie te etapy wymagają z jednej strony zasilenia informacyjnego, z drugiej zaś są źródłem informacji dla pozostałych etapów. Dlatego ważna jest integracja gromadzonych zbiorów danych w jeden spójny system służący wspomaganiu zarządzania.
EN
This paper deals with processes of planning, implementation and control in the farm business. The economic information system is indicated as a centre of Information and decision making process. The quality of management depends on a level of information saturation, understood as an organizational facton Management information is expressed here in terms of value as well as quantitative measurements and qualitative assessments. It refers to past, present and the present. The key element when preparing management information is taking into account differentpossibilities of using resources of the enterprise. Their inclusion in the planning process draws our attention to the opportu- nity cost of investments and assuming a certain cost of equity. This expanded economic account should be accompanied by an appropriate implementation accounting system. The implementation process is crucial for thefuturę performance of the company. This process of transforming an abstract description into physical being is difficult in farm businesses due to its dependence on biological factors or weather conditions. A key role to play have the control mechanisms present at all stages of the process. The quality of control depends on the accounting system, which identifies all the actions taking place.
RU
Из модели приоритетов потребностей в качественных характеристиках полезности экономической информации основная роль присваивается существенности аналитической информации. Рассматривается методика управления по отклонениям от бюджетных (плановых) значений в системе управленческого учета и контроллинга. Приведен также алгоритм анализа существенных негативных отклонений, а также сфера применения такого анализа. Предложенный подход является альтернативой традиционной оценке существенности отклонений.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie informacji ekonomicznej w procesie podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. Brak jednoznacznych kryteriów pozwalających ocenić poziom istotności informacji i jej przydatności dla służb ekonomiczno-finansowych wydaje się szczególnie ważny w warunkach znacznego przyrostu ilości informacji napływających z samego przedsiębiorstwa jak i z otoczenia zewnętrznego. W pracy zaproponowano model oceny istotności informacji w oparciu o analizę odchyleń (wyszczególniono kolejne jej etapy), jako najwłaściwszy dla celów analizy ekonomicznej, rachunkowości zarządczej i controllingu. Podkreślono przy tym wprowadzenie algorytmu zarządzania w oparciu wyłącznie o odchylenia istotne, zasadnicze. Zgodnie z tezą artykułu, wdrożenie proponowanego modelu zapewnia efektywną realizację funkcji diagnostycznej, regulacyjnej, ochronnej, a także komunikacyjnej analizy ekonomicznej, co przekłada się w praktyce na sprawne funkcjonowanie rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, jak ważna jest informacja w procesie zarządzania organizacją, jak wiele jest dokonywanych czynności uzależnionych od dobrego i sprawnie funkcjonującego systemu informacji strategicznej. Coraz częściej można się spotkać ze stwierdzeniem, że to właśnie informacja jest cenniejsza niż kapitał. Autor omawia pojęcie, rolę i rodzaje informacji oraz system zarządzania i system informacyjny jako kategorie ekonomiczne. Następnie analizuje rolę informacji w przedsiębiorstwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na informację strategiczną. Konkluduje, iż posiadanie informacji i systemu informacji strategicznej jest bardzo ważne w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
The aim of this article is to show how important the information is in a process of company management, how many activities are being performed which depend on a good and efficient functioning of a strategic information system. More and more frequently we encounter the statement that it is information, which is more valuable than the capital. Basic concepts, such as data, information, knowledge — have been defined in the first part of the article. Next, the role of information in a company has been presented, with a particular attention paid to the issue of strategic information. Obtaining the right information and the system of strategic information become indispensable for a company since such knowledge will allow for efficient management of a company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.