Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partnership agreements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The basis for the article are studies undergone in three Polish voivodships: Warmia and Mazury, Pomorskie i Zachodniopomorskie. Its main goal is to answer questions: how the region identified its priorities for international cooperation and their way of implementation? Are there significant differences between voivodships regarding this? The foreign activity plays an important role such as opportunity to use the experience of other regions and to coordinate cooperation between the different actors of the region. Among its objectives outweigh economic tasks related to regional development policy. In case of geographical directions a clear emphasis is focused on cooperation within the European region and the neighboring countries, mainly the Baltic Sea. KaliningradDistrict is the only region in cooperating with the all voivodships studied. Regional governments also declare participation in a number of international associations.
PL
Podstawą artykułu są badania przeprowadzone w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Jego podstawowym celemjest udzielenie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób regiony określiły swoje priorytety współpracy zagranicznej i w jakim stopniu je realizują; czy między województwami występują w tym zakresie znaczące różnice? W aktywności zagranicznej istotną rolę odgrywa m.in. możliwość korzystania z doświadczeń innych regionów i koordynacja współpracy między różnymi podmiotami w danym województwie. Wśród jej celów przeważają zadania gospodarcze, związanez polityką rozwoju regionalnego. W przypadku kierunków geograficznych, zdecydowany nacisk kładzie się na współpracę z regionami europejskimi i krajami sąsiednimi, głównie nadbałtyckimi. Obwód Kaliningradzki jest jedynym regionem, z którym kooperują wszystkie badane województwa. Samorządy regionalne deklarują także udział w kilku stowarzyszeniach międzynarodowych.
PL
Regiony podejmują aktywność międzynarodową określaną jako paradyplomacja. Jest ona podobna do dyplomacji państwa, podlega jego prawu oraz polityce, korzysta z podobnych narzędzi, np. protokołu dyplomatycznego, choć nie jest realizowana przez profesjonalnych dyplomatów. Paradyplomację regionów należy analizować jako źródło nowych stosunków międzynarodowych, a regiony postrzegać jako nowych uczestników życia międzynarodowego. W artykule przedstawiono paradyplomację polskich samorządów szczebla wojewódzkiego i regionów (żupanii) Chorwacji, a w charakterze studium przypadku współpracę województwa warmińsko-mazurskiego z żupanią splicko-dalmatyńską.
EN
Regions can get involved in international-relations activity defined as paradiplomacy. It is similar to state diplomacy as it is subject to its law and policy and uses similar tools such as diplomatic protocol, but is not pursued by professional diplomats. Regional paradiplomacy needs to be analysed as a source of new international relationships. Consequently, regions should be perceived as new actors in international relations. The article focuses on the paradiplomacy of Polish regions (voivodships, or województwa) and Croatian counties (Hrvatske županije). The case study discusses the cooperation between the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and the Split-Dalmatia County.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.