Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farby drukarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ dodatku syntetycznych polielektrolitów anionowych o charakterze terpolimerów winylowo-akrylowych na właściwości farby drukarskiej i jakość gotowych wyrobów. Wyznaczono optymalną ilość polielektrolitów w zagęszczeniu farby drukarskiej na bazie Manutexu RS. Określono podstawowe właściwości fizykochemiczne syntezowanych polielektrolitów i właściwości lepkościowe farb drukarskich na bazie zagęszczeń Manutex/polielektrolit. Stwierdzono, że dodatek polielektrolitu w istotny sposób wpływa zarówno na właściwości farby jak i gotowych wydruków.
PL
W publikacji przedstawiono znaczenie problemu stabilności barw odbitki próbnej w procesie reprodukcji poligraficznej, zwłaszcza wtedy gdy pełni ona rolę tzw. odbitki kontratowej, a dopuszczalna różnica barw staje się przedmiotem umowy pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą druków. Przedmiotem badań, których wyniki zamieszczono w artykule jest ocena i porównanie światłotrwałości barw odbitek próbnych wykonywanych w dziewięciu różnych systemach, zarówno analogowych jak i cyfrowych. W pierwszej części publikacji przedstawiono ogólną metodykę prowadzenia badań i uzyskane wyniki w postaci tzw. krzywych płowienia, wyrażających zależność zmiany barw pól pełnych (ΔΕₐb) (Część II niniejszego artykułu zostanie wydrukowana w zeszycie nr 8/2004 - część II (sierpień br.) od ekspozycji. Pozwoliło to na uszeregowanie badanych systemów wykonywania odbitek próbny pod względem odporności na światło ich barw pierwszorzędowych. W części II zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących: - oceny charakteru zmian poszczególnych cech barw, tzn. ich jasności, nasycenia i odcienia - wielkości zmian barw drugorzędowych - wielkości zmian barw pól w zależności od ich procentowego pokrycia rastrowego. Określona zostanie także korelacja pomiędzy oddziaływaniem światła słonecznego i promieniowaniem źródła stosowanego w badaniach i na tej podstawie podjęta zostanie próba określenia szacunkowej światłotrwałości barw odbitek, w warunkach typowych dla ich oceny i porównywania, zgodnych z normą ANSI PH 2.30 - 1985, przy kryteriach dopuszczalnych zmian barw przyjętych na podstawie normy ISO 12647-2.
EN
The article describes the meaning of colour stability of prints used as contract proofs. The light is one of several factors causing colour changes, and the light-fastness of proof colours is their important feature as well in package printing. A subject of research work introduced in article is light-fastness testing of colours on prints, prepared in nine, various, both analogous and digital proofing systems. The investigation covered prints of process and secondary colours, solid as well as of different percentage coverage. The accelerated laboratory test using radiation rich in longer-wave UV and visible light filtered through window glass was applied. To assess the colour changes in printed products due to the effect of light, CIELAB colour distance ΔΕ⋆ ₐb was measured to quantify colour differences. By plotting these differences values, the relationship between the colour changes of exposed colour patches and increasing radiation was determined. Results of the tests have been presented as curves of fade resistance. Although the effect of radiation generally makes colours fade, colours are known to change in different ways. The purpose of this investigation was to determine character of these changes, as well as their total value, expressed in delta Е units. The changes of three attributes of investigated colours, it means of lightness, hue and saturation, has been shown in CIELAB space. Accelerated laboratory test results had been set against effects of natural exposure testing. Obtained findings have enabled rough estimation of investigated proofing systems in respect of their colours light-fastness, in viewing conditions according to ANSI PH 2.301985, for colour tolerances introduced by ISO 12647-2.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.